България върви към дългова криза в частния сектор – българските фирми задлъжняват по-бързо, отколкото увеличават своята производителност

Българските фирми задлъжняват сериозно в последните три години

Статистическите данни за ръста на заемите в частния сектор, представени на графиката по-горе, рисуват една тревожна картина за скоростта, с която задлъжняват българските фирми в последните три години.

От първото тримесечие на 2016 г. до май 2019 г. данните сочат, че е налице ръст на задълженията в частния сектор от около 16.5%, или около 5.5% на годишна база за представения период.

От около 33.5 млрд. лв. са достигнали текущо задълженията на частните компании у нас.

Българските фирми заемат по-бързо, отколкото увеличават производителността си

В същото време БВП на България и в най-силните тримесечия за последните три години нито веднъж не минава границата от 4.5% на ръста, а средно се върти около стойност 3.5% спрямо период от предходната година.

Ръст на БВП на България
Ръст на БВП на страната на годишна база по тримесечия

Оказва се на практика, че ръстът на кредитирането на частния сектор у нас е много по-висок от ръста на произведените стоки и услуги в страната.

Банките в момента направо „жънат“ милиони на гърба на българския бизнес и потребители.

Познайте кой е секторът с най-висок ръст на БВП у нас през първото тримесечие на настоящата година?!

Ами именно секторът „Финансови и застрахователни дейности“, който нараства с цели 4.5% на годишна база – никой друг отрасъл не може да се похвали с такъв икономически растеж в страната.

Това положение до голяма степен говори, че в момента в България е налице „балонна“ икономика, раздувана от милиардите левове, с които задлъжняват българските фирми във всички сфери на икономиката.

На практика обаче изливането на огромни средства в частния сектор не способства по-никакъв начин за ръст на производителността у нас, тъй като БВП в последните години неизменно се колебае около 3.5% на годишна база, дори през 2018 г. е налице ръст от едва 3.1%.

Оформят се много тревожни тенденции за развитието на българските фирми

Горното положение води до оформянето на някои много тревожни тенденции в развитието на българските фирми:

  • първо, те продължават да задлъжняват много сериозно в последните три години, което води до трайно увеличаване на ръста на задлъжнялостта в частния сектор – средно с около 5.5% на годишна база;
  • второ, трупането на дълг в частния сектор по никакъв начин не води до подобряване на производителността в страната и до реализация на по-осезаем икономически растеж – БВП дори намалява вече;
  • трето, по-бързото задлъжняване спрямо ръстта на производителността при българските фирми скоро ще доведе до влошаване на тяхната ликвидност;
  • четвърто, нарастването на дълговете на частния сектор означава и влошаване на конкурентоспособността на местните фирми, тъй като лихвеното бреме върху дълговете им ще намалява печалбите им или ще ги принуждава да вдигат цените на своите стоки и услуги;
  • пето, наливането на милиарди левове в частния сектор носи нови нива на инфлация в страната, която вече гони 4% на годишна база – около 3 пъти по-висока е от тази в Еврозоната в момента (около 1.2%).

Очевидно е, че очертаното задлъжняване на частния сектор може да донесе сериозни неприятности за българската икономика в най-скоро време.

Задлъжняването в частния сектор, без еквивалентен на него ръст на производителността е предпоставка за дългова криза

Най-голямата опасност за българската икономика от очертаната тенденция на задлъжняване на частния сектор у нас през последните две години е именно настъпването на дългова криза в него.

Увеличаването на дълговете на българските фирми в условия на непроменящ се и дори намаляващ ръст на БВП със сигурност ще доведе съвсем скоро до това пагубно за икономиката явление.

Българските фирми не могат да увеличават до безкрай своите задължения, защото те ще нарушат тяхната текуща ликвидност.

При рязко намаляване на ръста на БВП, което се очаква вече в края на тази година, много от тях ще започнат да изпитват първи сериозни трудности за погасяване на задълженията си и бавно ще се насочат към зоната на фалита.

С първите фалити в частния сектор банките ще вдигнат веднага лихвените равнища, за да се защитят от риска на дълговата криза, с което ще доубият малкия и среден бизнес в страната, увеличавайки неимоверно кредитното му бреме.

Българските фирми, които не потърсят вариант максимално бързо да погасят своите корпоративни кредити и да подобрят чувствително ликвидността си, ще бъдат първите жертви на новата дългова криза, която все по-осезаемо се задава в частния сектор.