Вдигането на пенсиите през 2019 г. – елитът си урежда старините!

С Бюджет 2019 г. настъпиха промени в максималния и минималния размер на пенсиите у нас!

Вече е ясен Бюджетът за следващата година и той определено внася сериозни промени за максималния и минимален размер на пенсиите у нас!

През 2019 г.  минималната пенсия, която ще бъде изплащана в страната за осигурителен стаж и възраст е в размер на 219,43 лв. месечно.

В момента нейният размер е 207.60 лв. месечно, като се очаква новата по-висока сума да се изплаща от 1 юли 2019 г.

В същото време таванът на пенсиите с новия Бюджет 2019 г. вече е 40% от максималния осигурителен доход, който нараства до 3000 лв. през следващата година, или 1200 лв.

В момента таванът на пенсиите в страната е 910 лв.

Как се изменят реално минималния и максимален размер на пенсиите!?

В абсолютна стойност минималната пенсия нараства на практика с разликата: 219,43 – 207,60 = 11,83 лв., което в относителна стойност представлява почти 5.7%!

При максималната пенсия в страната абсолютната стойност на плащаните суми нараства с разликата: 1200 – 910 = 290 лв., което в относителна стойност представлява малко под 31.9%!

Хъм, тук нещо не е наред …?!

За всеки, който се загледа по-отблизо в горните данни, очевидно това възклицание ще е едно от първите, които ще му дойдат наум, малко преди ругатните!

Дори обикновен гражданин с елементарни познания по математика може да види каква тежка несправедливост демонстрират горните данни!

Какво на практика ни говорят тези цифри за увеличаването на пенсията на хората в страната, ами нека да видим:

  • разликата между абсолютната стойност на ръста на минималната пенсия (290 лв.), спрямо ръста на максималната пенсия (11,83 лв.) е почти цели 25 пъти;
  • скокът в ръста на максималната пенсия в страната (31,9%) е над 5 пъти по-голям от този на минималната пенсия (5,7%);
  • абсолютният размер на увеличението на максималната пенсия (290 лв.) представлява почти 1.5 минимални пенсии;
  • може и смешно да звучи, но ръстът на максималните пенсии на заможните пенсионери се определя в стотици лева, а този на минималните – в левчета и стотинки.

Налице е тежка социална несправедливост!

Някои анализатори тук могат да възразят – хората са работили, взимали са големи доходи, заслужават да получават своите високи пенсии!

Нека обаче да видим кои са тези „хора“, които ще получат таваните на пенсията:

  • заможни предприемачи и собственици на едър и среден корпоративен бизнес;
  • членове на правителството, депутати и началници в публичната администрация;
  • съдии, прокурори, висши чинове полицаи и военни;
  • топ мениджъри и експерти;
  • ИТ-специалисти … и то май това са …

На практика, като махнем ИТ-специалистите и експертите, които наистина си заработват заплатите, то май другите останаха само държавни служители и богати предприемачи!

Те обаче формират на практика „българския елит“, предвид че имат най-високи доходи и очевидно си гласуват и най-високи пенсии!

Тези хора реално представляват едва около 1-2% от населението в страната!

В същото време в тях са съсредоточени над 70% от обществените блага!

И  въпреки това – те мислят и за своите старини, гласуват си огромни увеличения на и без това огромните на фона на другите пенсионери пенсии!

Да им е честито на другарите – насред капитализма си построиха нов модерен социализъм!