Доверието на българските потребители в икономиката на България отново тръгва към дъното!

Показателят „Потребителско доверие“ отново започва да се срива през първото полугодие на 2019 г.

След дълъг период на бавно нарастване на своята стойност, от началото на второто полугодие на 2018 г. показателят за потребителското довериe у нас започна отново да се срива.

Още в края на 2018 г. той скочи с цели -3.2 пункта от -23.8 в края на второто тримесечие на годината до -27.0 в края на четвъртото тримесечие.

През февруари 2019 г. неговата стойност отново се повиши малко до -25.1, но през май той вече отчита нов срив на стойностите си до -25.8.

При последната оценка на показателя „Потребителско доверие“ са  налице позитивни прогнози на българските потребители за финансовата стабилност на техните домакинства за следващите 12 м. и генерално за икономическата ситуация в страната.

Налице са обаче и засилващи се опасения за сериозния ръст на цените на стоките и услугите, както и за сигурността на работните им места, които дърпат по-осезаемо показателя надолу.

Българите по принцип нямат доверие на местната икономика отдавна!

Потребителското доверие на българите в историческа перспектива, видно от графиката по-долу, никога не e било особено позитивно настроено към потенциала на местната икономика.

Потребителското доверие на българските потребители в историческа перспектива

В последните 20 г. дори и най-високата стойност на показателя (-18) не е била положителна оценка!

По правило показателят „Потребителско доверие“ варира между -100 и 100 като оценка, като отрицателните оценки винаги сочат негативна оценка за потенциала на местната икономика да подобри живота на домакинствата.

За голямо съжаление от 20 г. насам българите са именно в такава позиция – те постоянно гледат на местната икономика с негативно отношение и не намират нищо положително в нея!

Няма да е голяма грешка, ако този показател се приеме и за оценка на икономическата политика на страната – очевидно е, че няма българин, който да е доволен от нея в последните 20 г.!

Българските политици следва да се позамислят по въпроса, защото 20 г. черногледство за българските потребители е доста време вече!

Възможно ли е средата на настоящата година да  пречупи кривата на потребителското доверие, подобно на кризата от 2008-2010 г., когато показателят удари дъното?!

През средата на 2018 г. стойността на показателя „Потребителско доверие“ достигна исторически връх от -23.2 за 15 години назад, дори при предния пик на икономиката в периода 2007-2008 г. показателят е с по-ниска стойност.

Нормално ли е тогава да очакваме, че пречупването на неговата тенденция през средата на 2019 г. може да е сигнал за нова икономическа криза в България?!

Рано е да се каже с пълна увереност, но едно нещо е факт – със сигурност стойността му в средата на 2018 г. е връх за този показател на този етап от икономическия цикъл у нас.

Обръщайки внимание на обстоятелството, че при предходната криза от 2008-2010 г. показателят се е сринал от близка, дори по-ниска стойност – то логиката подсказва, че може да се намираме вече и на фаза на пречупване на траялата почти 10 г. положителна тенденция на нарастване на потребителското доверие в страната.

Показателят „Потребителско доверие“ е един от най-верните индикатори за нова икономическа криза, тъй като именно потребителите са тези, които първи усещат икономическата криза по своя портфейл!

Ето защо си заслужава внимание да се проследи динамиката на този показател и през следващите месеци на годината – ако той тръгне отново надолу като оценка – със сигурност местната икономика не я чака нищо хубаво!