Европейската централна банка е в паника от нова криза – отново връща количествените облекчения и ще намалява лихвите в Еврозоната!

Европейската централна банка отново ще използва парични инструменти за стимулиране на европейската икономика!

На годишната среща на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Синтра, Португалия, нейният президент Марио Драги изказа своето недоволство от ниските темпове на инфлация в Еврозоната (виж графиката по-горе) и прогнозира, че ЕЦБ отново ще се върне към количествените облекчения (изкупуването на облигации) и намаляването на лихвените равнища в Еврозоната.

Драги отбеляза изрично, че ЕЦБ разполага със сериозен оперативен ресурс за осигуряване на количествени облекчения за бизнеса във Еврозоната, с което може да гарантира сериозно финансиране на неговите представители, за да стимулира обратно ръста на инфлацията и икономическия растеж в Еврозоната и като цяло в Европейския съюз.

Европа е изправена пред сериозни икономически проблеми и нова икономическа и дългова криза!

Истината за това изказване на Драги е съвсем друга!

Европейските лидери вече са във фаза на първоначална паника от трайно влошаващото се състояние на европейската икономика!

Спадът на инфлацията в страните, използващи еврото е само част от сериозните икономически проблеми, които вече нападат все по-остро европейската икономика.

Нека да обърнем внимание на краткосрочната прогноза за ръста на БВП в Еврозоната, представен на фигурата по-долу:

Брутен вътрешен продукт на Еврозоната
Краткосрочна прогноза за ръста на БВП в Еврозоната

Данните не са никак обнадеждаващи, ръстът на БВП на Еврозоната се срива с 50% на месечна база, спрямо предходните периоди на 2018 г., като се очаква да не превиши 1.2% през второто тримесечие на 2019 г.

Видно от прогнозния тренд на БВП – можем да очакваме, че още началото на 2020 г. икономиката на Еврозоната вече ще бъде с нулев, а е възможно и с отрицателен икономически растеж!

Търговията на дребно в Еврозоната също не се развива добре, видно от графиката по-долу:

Търговия на дребно в Еврозоната
Колебанията в ръста на търговията на дребно в Еврозоната

На практика в последната година търговията на дребно е изключително нестабилна и с постоянни резки спадове, по-тревожното е, че от март 2019 г. тя е вече трайно в отрицателната зона на растежа, като през април намалява с -0.4% спрямо март.

Големият страх на Драги и ЕЦБ обаче е за състоянието на еврото, което очевидно се срива вече повече от година спрямо щатския долар, видно от фигурата по-долу:

Курс на еврото към долара
Сривът на курса на Еврото спрямо долара за последната година

Именно обезценяването на еврото, вследствие на отслабващата европейска икономика носи най-много заплахи за Европейския съюз, тъй като една криза с европейската валута ще прати Съюза в историята!

Драги само се ежи, заради еврото! Реално ЕЦБ не може нищо да направи повече за европейската икономика – новата икономическа криза за Европа е като написана по учебник!

ЕЦБ няма достатъчно оперативен ресурс да се противопостави на нова дългова и икономическа криза в Еврозоната!

Истината е, че и президентът на ЕЦБ, и функционерите на ЕС са силно притеснени от икономическото положение на Съюза!

На тях им е ясно, че дори и да върнат количествените облекчения и наново да намалят вече нулевите и отрицателни лихви на ЕЦБ – няма да постигнат нищо!

Това е така, защото дори и в момента паричната политика на ЕЦБ с нейните нулеви и отрицателни лихвени стойности е достатъчно стимулираща по всички макроикономически стандарти парична политика, която обаче не връща икономическия растеж в Европа!

Дори и да се върнат количествените облекчения и да се увеличат отрицателните лихви в Еврозоната – това пак няма да даде резултати, по простата причина, че икономиката на ЕС просто няма вече потенциал да расте – други са нейните проблеми!

Нещата са много сериозни, а кризата в Еврозоната вече се очертава все по-ясно!

Драги говори за оперативна възможност за сериозни количествени облекчения, но трябва да знаете, че само една от най-големите европейски банки – Дойче Банк има над 50 млрд. евро лоши или недобре обслужвани кредити, които отделя в отделна „лоша банка“, за да заздрави своите основни структури.

Лошите кредити в тази банка са цели 14% от кредитната ѝ база – за какво въобще говорим!

Как ще покрива такива евентуални бъдещи загуби ЕЦБ, ако се развие нова дългова и/или икономическа криза в Еврозоната?!

ЕЦБ не може да се справи и еврото ще се срине този път!

И Драги го знае, и европейските функционери го знаят, но за пред световните валутни пазари демонстрацията на увереност е важна – все ще даде едно рамо за единната европейска валута, което все по-отчайващо увисва спрямо долара на международните финансови пазари!