Завръща ли се страхът на строителите от нова имотна криза?!

Нараства негативната прогноза на строителите за търсенето на пазара на имоти у нас?

Всеки месец Националният статистически институт у нас провежда анкети между различни представители на бизнеса, за да извършва бизнес наблюдение на тенденциите в различни отрасли.

Такъв основен икономически сектор, в който се оценява ежемесечно мнението на бизнеса, е строителството, предвид неговото важно значение за развитие на редица отрасли от местната икономика.

Един от основните ограничителни фактори, които се оценяват е показателят „Недостатъчно търсене“, представен в началната графика по-горе.

Не случайно се спирам на него в този анализ – погледнете много внимателно данните на фигурата за периода Януари 2018 – Март 2019 г.

След един продължителен спад в този показател до юни 2018 г., когато едва 9.8% от анкетираните строителни компании отбелязват притеснение от недостатъчно търсене на пазара, следва един шестмесечен период на колебания до края на 2018 г., когато през декември месец изглежда, че строителите са най-оптимистично настроени за следващата година, тъй като стойността на показателя е още по-ниска – 9.3%.

Това обаче се оказва очевидно съвсем измамно чувство за реалността на имотния пазар у нас, тъй като още след началото на 2019 г. ( с първия регистриран спад в продажбите на имоти от края на 2018 г.) строителните компании явно бързо ревизират своето отношение към търсенето на пазара.

Хубаво погледнете периода Декември 2018 г. – март 2019 г.! Налице е паническо покачване на негативната оценка на търсенето на имоти у нас сред строителните предприемачи!

Тези от тях, които посочват като ключов ограничител недостатъчното търсене на пазара нарастват с цели 6.4% – от 9.3% за Декември 2018 г. до 15.7% през Март 2019 г.

Още по-неприятно впечатление прави правата тенденция на нарастване на оценката на недостатъчното търсене на пазара на имоти за този период – няма никакво колебание надолу – негативната оценка на показателя върви само нагоре, което говори за сериозно засилване на страха на строителния бранш от скорошна имотна криза.

Строителите вече се страхуват и от нарастването на несигурността на икономическата среда у нас!

На фигурата по-долу в текста е представена оценката на строителния бранш за сигурността на икономическата среда в страната.

Както се вижда от така представената графика, трябва да отбележим, че като цяло е налице едно постоянно колебание в стойностите на този показател през всеки 2-3 месеца на изследвания период.

Очевидно за строителните компании е по-трудно да преценят развитието на икономическата обстановка в страната, отколкото тази в собствения им строителен сектор.

По-важното в случая обаче е, че именно през Март 2019 г. този показател за първи път надскача най-високата стойност за целия изследван период, а именно тази през Февруари 2018 г., когато 46.8% от анкетираните строителни компании са посочили, че е налице несигурна икономическа среда у нас.

През Март 2019 г. това вече правят 48.2% от строителните предприемачи, което вече следва също да ни даде един червен сигнал, че строителният бранш у нас започва да се притеснява малко повече не само за собствения си сектор, но и за негативното развитие на икономиката в самата страна.

Всичко ще стане ясно до средата на 2019 г.!

Въпреки оптимистичните прогнози на различни експерти от имотния пазар за умерени цени и нормални продажби на имотния пазар в страната през настоящата година, горните данни сочат, че самите строителни компании у нас започват да бъдат сериозно нащрек за евентуално задаваща се нова икономическа криза.

Ако горните два ограничителни фактора за представителите на бранша нараснат в техните периодични оценки – то още до средата на годината ще сме наясно дали строителните компании не се вече наясно, че нещата на имотния пазар не вървят добре и се задава нова страшна имотна криза.

Четете още по темата:

Нереалният имотен пазар в България вече „галопира“ към нова криза!

Измамата, наречена „ипотечен кредит“!

Икономически растеж в България – не сте познали!