Загадъчен артефакт открит на снимки от Марс!

Марс винаги е бил една от най-големите загадки за модерните изследователи на Космоса!

В последните години напредъкът на космическите технологии допринесе много за разкриването на нови тайни, свързани с тази планета.

Много от тях станаха реалност след изпращането на марсохода Кюриосити там, който постоянно изпраща снимкови материали от Червената планета към НАСА.

Въпреки че снимките се ретушират и обработват от специалисти на Американската космическа агенция – налице са редица алтернативни изследователи, които сигнализират за интересни обекти, които са открили на тези от тях, публикувани на сайта на НАСА.

Загадъчна глава на атлант откриха алтернативни изследователи на снимки от марсохода Кюриосити!

Именно на една такова находка искаме да Ви обърнем внимание сега!

Става въпрос за продълговата овална скала, дълга около 2 м., която твърде много напомня главата на митичните великани атланти!

Дори от далечна перспектива сходството с глава на гигант е изключително!

Увеличена снимка на каменния артефакт

Някои алтернативни изследователи оприличават статуята на тези, разположени на Великденските острови, наречени Моаи, за които се счета, че са създадени като първообраз на извънземни богове, пресъздадени от местните туземци, като на фигурата по-долу:

Статуя на великан Моаи от Великденските острови

„Главата“, хваната в кадър от Кюриосити, обаче може да се оприличи и на гигантска древноегипетска статуя – такива, каквито ги познаваме от храмовете в Карнак, Египет.

Факт е обаче, че е налице корозия на скалата, която не позволява да се видят повече детайли, които биха оприличили този артефакт на древноегипетска статуя.

Тези, които познаваме на земята са доста детайлни в израза на лицето и неговите линии – някои от тях са истински произведения на изкуството.

Възможно ли е този артефакт, заснет от Кюриосити, да е истински!?

Едно много интересно наше откритие за този артефакт е, че в цялостната композиция на снимката – той е единствената овална скала!!!

Всички други скали на фона на артефакта имат продълговат и плосък характер!

Горното обстоятелство ни навежда на едно интересно противоречие – ако теренът, заснет от Кюриосити е естествено оформен – то той трябва да се състои от плоски и продълговати камъни – тъй като те се срещат основно там!

Овалната фигура на „главата на атланта“ седи твърди „изтукано“ на останалия фон, което определено навежда на мисълта, че това по-скоро не е естествено формирование, а е дело на разумни същества!

Зад скалата има сериозно присъствие на плоски камъни един до друг – така, ако приемем, че те са били основа за статуя и тя е паднала надясно – то съвсем естествено е главата на тази статуя да се изтъркаля с няколко метра по-надалеч при падането – точно както и при разглеждания фотос!

Естествено, това са догадки само, но със силна логика зад тях – разкриването на отговора на въпроса дали наистина наблюдаваме главата на статуята на древен гигант атлант – лежи някъде далеч в човешкото бъдеще, когато този артефакт може да бъде разгледан на място!