Захваната реалност – Какво представлява човекът?

Да поговорим за истинната същност на човека като живо същество?

След известно забавяне, поднасям отново поредната част от Теорията на захваната реалност, която изяснява много от това, което наблюдаваме в днешно време с човешката цивилизация.

Много от нещата в този материал не са това, което очаквате да четете за себе си, като представител на човешкия вид, и това може да Ви разстрои, но това е същността на тази конспиративна теория за живота, който живеем, затова чувствителните да спрат дотук!

Много хора едва ли се замислят през своя живот какво точно представляват като разумни живи същества.

Свикнали сме да гледаме на човека през неговата персонална физическа анатомия, а именно като ходещ разумен хуманоид с два крака, две ръце, глава и тяло.

Физическото тяло на хората обаче може да се разглежда просто в контекста на аватар за човешката душа.

Именно душата на човека е това, което е непреходно. Тя съществува преди неговото раждане, по време на неговото съществуване и си остава и след неговата земна смърт.

Преди всичко хората са нематериални същества в този виртуален свят, в който съществуваме, а не физически тела – душите ни са тези, които говорят за нашата личност и съзнание.

Човешката душа е уникална?

Човешката душа е тази, която ни определя като личности. Тя е изключително сложна информационна и енергийна субстанция, без която човекът ще бъде просто едно безжизнено тяло.

Налице са някои свидетелства, че без човешка душа – тялото просто умира. Има описани такива случаи, при които хора губят своята душа и се превръщат в нещо като изключен от света робот, който не след дълго умира и на физическо ниво.

Има интересни руски легенди за същества, които са способни да откраднат душата на човек и то най-лесно го правят при малки деца.

Очевидно е, че имат нужда от техните души за свои цели – възможно е така да осигуряват своето наследство! Те просто умеят да вкарват душите на малките деца в нови физически тела от тяхната раса, които отглеждат като свои.

Горното не го разглеждайте като научна фантастика, трябва да знаете, че в САЩ, а и във Великобритания се работи усърдно по подобни проекти за размяна на душите и вселяване на душа в чуждо тяло.

Трябва да знаете също, че една голяма част от Теорията за захваната реалност се базира именно на този феномен – реинкарнация на души, но за това ще говоря по-натам.

Откъде идва и какво представлява душата на човека?!

Големият въпрос за нас днес обаче е откъде идва тя и как точно трябва да я интерпретираме като енергия и носител на конкретна идентична информация, която я различава от всяко друго духовно съзнание, което съществува в подобна форма в нашата Вселена.

В контекста на Теорията за захваната реалност трябва да отбележим, че душата идва именно отвъд първото ниво на виртуалния свят, в който живеем – виртуалната Вселенска матрица.

Вариантите за произхода на душите са основно три. Първият от тях намирам за най-правдоподобен. Считам, че това е дигитална проекция на разума на живо разумно същество, което обаче се намира в онзи реален свят, който поддържа виртуалната Вселенска матрица, в която се намираме – точно подобно на описаното във филмите „Матрицата“ и „Аватар“.

Душата може да бъде обаче и самостоятелно функциониращо дигитално копие на нечие разумно съзнание, което се адаптира към Вселенската матрица, както и изкуствено създаден софтуерен код, т.е. говорим за самообучаващ се изкуствен интелект.

Първият вариант изглежда най-логичен. Съзнанието на нечие разумно същество се включва към виртуалната матрица, в която живеем, с което се пренася в нейната реалност.

Целта на подобно действие може да е различна. Ако се обърнем към основите на религията – това е акт на житейско обучение – влизате в матрицата, за да получите наготово знанията за добро и зло, без да се налага да търпите последствията от грешни действия в реалния свят, в който се намирате.

В същото време обаче влизането в матрицата може де е също и акт на забавление – просто участие в една голяма стратегическа игра, но причините душата да се намира в матрицата може да са и много по-обезпокоителни, защото тя може да служи и като затвор за нея.

Точната цел на присъствието на душите в матрицата е нещо, което няма да може да изясним от нейната вътрешност – това е проблем извън реалността, в която живеем.

При втория случай, който разглежда душата като отделно действащо дигиталното копие на разумното съзнание на същество извън матрицата, целите може да са сходни.

Душата в такъв случай автоматизирано трупа познания, които впоследствие може да отдава на нейния първоизточник, без той да има потребност да отделя време за включване във виртуалната реалност, в който съществуваме.

Така се пести сериозен времеви ресурс, но пък липсва момента на лично преживяване на битието на душата в матрицата.

При третия случай – налице е напълно независим и самостоятелен изкуствено създаден интелект. Ако приемем, че матрицата е мащабна симулация, то този вариант има своето разумно обяснение.

Създателите на матрицата по този начин изследват вариациите на поведение и развитие на самообучаващите се изкуствени интелекти, преследвайки някакви конкретни изследователски цели.

Душата на човека е безсмъртна!?

За разлика от тленното физическо тяло на човека, неговата душа е безсмъртна. Тя преминава през множество реинкарнации, вселявайки се в нови аватари, но може да съществува и в своята нефизическа форма.

Именно реинкарнацията на човека е едно от основните доказателства за това, че душата е неразрушима в условията на матрицата, в която съществува.

Попаднах преди време обаче и на един интересен материал, който описва свидетелства на мъж по време на клинична смърт, които също могат да бъдат представени за доказателство за безсмъртието на душата на хората.

Той разказва една интересна история, която накратко ще представя по-долу в текста.

Мъжът свидетелства, че излиза от тялото си на операционната маса. Той разбира, че е умрял и се рее в операционната зала, докато не вижда друга душа на починал човек да му маха, за да го последва.

Духът на човека тръгва след махащата му сянка, която го води до нова група от души на починали хора, които тръгват с тях в някаква неизвестна посока.

Постепенно обаче околният свят е обхванат от мрак, а новите другари на починалия започват да се превръщат в страховити сенки, които в един момент се нахвърлят върху него и започват да разкъсват ефирното му тяло с настървение.

По-интересното в този случай за нас обаче е твърдението на този човек, че отхапаните части от ефирното му тяло се възстановяват отново и отново, въпреки жестоките поражения върху тях, които нанасят тези фиенди.

Страданията на жертвата не продължават дълго, той споделя, че чува глас, който му казва „Не си за тук!“ и сякаш мощна ръка го изтегля и пренася обратно в неговото тяло, за да се събуди от комата, в която е изпаднал.

Ако приемем горния разказ за верен – то определено това е едно от най-силните доказателства за безсмъртността на човешката душа – в условията на матрицата тя просто автоматично се стреми към запазване на своята цялост, усвоявайки за тази цел ефирната енергия, с която я обгръща тя.

Универсален вселенски разум в деградирал функционално аватар – това представлява съвременният човек!

Време е вече да пристъпим към скритото изясняване на предназначението на човека и това, което на практика той представлява като разумно физическо същество.

Хората още от детството си са обучавани от околните, че видите ли – те са върха на разума на нашата планета и са едва ли не – господари на света и Вселената!

Пълна глупост! Днешният човек се оказва едно жалко подобие на разумно същество, което е създадено изцяло да робува на по-силни извънземни раси и да им служи за енергийно препитание – в пряк и преносен смисъл!

Нека да видим какво говорят долните съвременни научни открития за човека:

Истината е, че хората са глупави – само един на 1000 човека проявява някакви възможности за справяне с по-сложни задачи и то на ограничено ниво – блокирани са най-вече възможностите за извършване на математически и логически операции, за да не се развиваме като нормална разумна цивилизация.

Мислите, че всички фундаментални открития на учени и изследователи са плод на човешкия гении – лъжете се! Всичко се свежда в мозъка на хората отвън.

Доказателства за това твърдение има вече много. Една голяма част от откритията на съвременното Човечество са наследени от тайни на минали цивилизации, други са директно получени по телепатичен път или по време на сън, какъвто е случаят с Тесла например, който откровено споделя, че контактува с извънземен разум, или с Менделеев, който сънува своята основоположна за съвременната физика и химия Менделеева таблица на елементите.

Цялото развитие на Човешката цивилизация е манипулирано и постепенно осъществявано с поетапно пускане на информация и знания, до които човекът сам няма начин да стигне, защото е недоразвито разумно същество.

Човешкият мозък работи едва на 3-4% от своя капацитет. Това вече е отдавна известен факт, който не подлежи на обсъждане. Ето защо не може да се развиваме самостоятелно – това ни е отнето по рождение.

Ние сме създадени за биороботи, затова масово хората не могат да извършват сложни математически и логически действия, те не са им необходими, тъй като предназначението им е на обслужваш персонал в плановете на могъщи в своето цивилизационно развитие робовладелчески извънземни раси.

Представете си какво би станало, ако човекът работи с пълния капацитет на своя мозък – той би могъл дори да управлява материята около себе си!

Тук за повече информация може да гледате филма „Люси“, той именно третира проблема с постигането на пълния капацитет на използване на човешкия мозък.

ДНК на човека се състои от 95% генетичен боклук и само 5% гени, които го правят това, което е!

Да, това е самата истина! Научно доказано е, че в генома на човека 95% от елементите на ДНК нямат нищо общо с него – просто седят там и никой не знае защо!

Ако приемем обаче, че именно това са онези генни, които са отговорни за включването на способности, като: телепатия, телекинеза, левитация, супер творческо мислене и т.н., то нещата с изкуственото оглупяване на човека логически се напасват.

Човекът е изключително кекаво същество и без никакви особени изявени физически качества!

Това също за съжаление е един факт, който показва колко недоразвито разумно същество е човекът.

На практика хората, за разлика от много други животни на планетата, не разполагат с никакви собствени оръжия за самозащита или нападение – нито остри зъби, нито нокти, нито отрова, нито психическо въздействие – нищо!

Ние сме напълно беззащитни спрямо заобикалящия ни свят! Всяко нещо може да ни убие безпроблемно – от невидимите вируси и бактерии – до големите хищници в природата.

Ние просто не сме създадени, за оцеляване, а за работни цели, затова имаме развита финна моторика на горните крайници, за разлика от другите живи същества на планетата.

На следващо място, нашият организъм е изключително чувствителен към околната среда, в която живеем.

Не се справяме добре с високите и ниските температури, не можем без ежесекундно приемане на кислород, радиацията ни убива бързо, имунната ни система е слаба, цялото ни тяло и слабо – лесно сме раними, а възможностите ни за регенерация са силно занижени.

Въобще човекът е направен като същество-еднодневка и още от раждането му се задейства цикъл за програмирана физическа смърт!

Така е и при другите живи същества на тази планета, но това има своето обяснение, на което ще обърна повече внимание по-натам в развитието на Теорията на захваната реалност.

Отделно, човекът е на практика глух и сляп!

Ние чуваме и виждаме само в определени звукови и светлинни интервали и това съвсем не е случайно! Това е така, защото по-този начин се скрива истинската реалност, в която живеем!

Много религиозни водачи, а и съвременни учени, постоянно говорят за много духовни измерения, изменящи се паралелни вселени и прочее глупости.

Няма такова нещо – паралелни реалности не съществуват – матрицата е само една!

Неживите за нас души и физическите хора съществуват в една и съща реалност, но дори починал Ваш роднина да седи на 10 сантиметра пред очите Ви или до ушите Ви – Вие не можете да го видите и не можете да го чуете именно поради обстоятелството, че сте създадени слепи за духовната материя.

Именно в онези вълнови диапазони на светлината и звука, които хората не могат да регистрират със своите сетива се намират и нашите господари – тези, които командват съдбата на Човечеството и смучат жадно от страданията на милионни невинни човешки същества.

Оказва се, че много от другите животни обаче имат дарбата да видят това, което е невидимо за нашия свят, котки и кучета спокойно реагират на духовни същества и ги виждат.

Има теория, която силно подкрепям, предвид че съществуват доста наблюдения по цял свят за деца до 6-7 г. възраст, които виждат духовете на починали роднини и говорят за тях. Очевидно след тази възраст натам тези деца губят своята способност.

Съществуват и данни за възрастни хора, които могат да общуват с духове на мъртъвци. Един български случай е пророчицата Ванга, която е можела да разговаря с покойни роднини на хората, които я посещават.

Човекът е зависим от физическата си храна и най-вече от месото! Както и да погледнем на хората, те са изключително зависими от храната и най-вече от месото!

Ако не се храним и пием – ние ще умрем в кратки срокове, като през цялото време ще изпитва неописуем глад и жажда, които нагони са по-силни от инстинктите ни за самосъхранение!

Човекът е готов да убива за своята храна и това е една от основните цели на Господарите на Захваната реалност – те искат от нас именно това – да убиваме и да ядем месо!

Истината обаче е, че хората не са хищници! Както посочих вече ние не разполагаме с хищнически атрибути за нападение, а зъбите на хората са близки до тези на тревопасните животни, т.е. първоначално сме замислени като немесоядни същества.

Защо обаче сме принудени да убиваме животни, за да се храним с тяхното месо!?

Отговорът е прост – човекът не може да си набави всички необходими протеини за нормално съществуване на неговото физическо тяло от храни с растителен произход.

Колкото и да търсят варианти вегетарианците – остават винаги няколко специфични протеина, които не могат да се набавят от растителните храни и това води до трупане на дефицити в организма, които рано или късно носят здравословни проблеми за хората.

Ето така хората си принудени да убиват и да ядат месо, точно както и всички хищници на Планетата!

Това обаче е извращение, което е целенасочено търсено от Господарите в сянка – те пируват с човешкото насилие и страданието на жертвите!

Цялото това положение с хората говори само за едно – човекът е умишлено деградирано разумно същество, за да бъде поставен под пълен контрол от по-могъщи извънземни раси!

На фона на съвременните научни открития твърдението, че човекът е деградирало разумно същество се издига все по-често от реални учени по целия свят.

Няма друго обяснение за това, защо 95% от ДНК на човека не влиза в никаква употреба за него, защо той не ползва пълноценно възможностите на своя мозък, както и защо е изгубил ценни качества, като пълно възприемане на светлинните и звукови вълни, телепатията и телекинезата, левитацията и т.н.

Да вземем например телепатията – съществуват много описани случаи и експерименти, които сочат, че има хора, които проявяват подобни заложби – да предават или приемат мисли и образи на разстояние.

Ако се замислим – съвсем логично е едно развито същество да може по телепатичен път да общува в мрежа със своите себеподобни същества.

Ако хората обаче имаха такава възможност – те никога нямаше да бъдат агресивни и да убиват!

Само в момента, в който нанесат удар на своята жертва – те ще почувстват нейната болка и ужас като свои и няма да посмеят да повторят никога повече подобно действие!

А сега – какво виждаме – всеки човек е сам за се бе си, загубил възможността да усети болката на другите за него не е проблем да наранява и да убива, ако се налага!

Именно това искат Те, които седят в сенките, защото с това се хранят, това им донася неописуемо удоволствие и те са готови на всичко, за да го добият!

Хората се управляват лесно! Съвременните научни изследвания, повечето секретни военни разработки, показват изключителна лекота на манипулация на хората.

Човешките същества могат да контролират изключително лесно с най-различни похвати, като: вербално манипулиране, визуално и светлинно въздействие, посредством специфични химикали, въздействащи на психиката на човека, с помощта на електромагнитни вълни на определени честоти, както и посредством физическа болка.

Ние, като разумни същества, не разполагаме с никаква защита спрямо описаните по-горе варианти на психологическо въздействие, затова сме изключително лесни за контрол.

Чувствата и емоциите на хората са в основната причина за поробването на човека!

За какво и е на една развита космическа раса, каквато е несъмнено расата на нашите поробители, да създава и управлява една примитивна като ниво на разумни способности цивилизация, като човешката?!

Единственият логически верен отговор е, че тя има някаква конкретна полза от това!

В древните шумерски хроники се говори за създаване на човек от божества, които желаят да го използват за чисто физическа дейност, свързана с извличането на злато от недрата на Земята.

Теорията на захваната реалност обаче издига една по-различна концепция по въпроса. Тук говорим за експлоатация на хората като добитък.

Човекът е служил векове наред като източник не само на физическа храна за своите Господари, но и като източник на специфична енергия, която отделя при изпитването на определени емоции и чувства.

Ако обърнем внимание на древните митове, народни приказки и други форми на предаващо се през поколенията културно наследство сред различни и раздалечени една от друга културни раси – ще видим едно и също сходство на историите.

Налице са великани-човекоядци, дракони, похапващи хора и най-вече невръстни девици, летящи и други митични същества, които отвличат и ядат хора, и т.н.

Оказва се, че това не са просто митове, а една очевидна реалност, в която хората влизат в ролята на храна за извънземни цивилизации.

Налице е също и изтичане на информация, че в прихванати и свалени на територията на САЩ летящи чинии често наред с части от трупове на животни са намирани и човешки крайници.

Статистиката на изчезналите през последните години хора по света е просто отчайваща – милиони липсват без вест и кост, по-голямата част от тях са деца – и никой не знае къде изчезват!?

От особено значение за човешките Господари обаче е енергията на човешките чувства и емоции, като те определено очевидно се вълнуват повече от такива от тях, като: ужас, омраза, страдание, отчаяние, страх, гняв, т.е. всички, които разпознаваме като негативни и лоши за човека.

В Теорията на захваната реалност се счита, че те са форма на нисковибрационна енергия, която извънземните захватчици използват, за да възстановят своята енергийна сигнатура като безтелесни души. Нещо подобно на душевен вампиризъм!

Ето защо те са създали хората, подобно на селектирани овце, надеждно деградирали и оглупели, но изключително чувствителни и беззащитни да се опазят от енергийния вампиризъм на Господарите си!

Именно по този повод Човечеството е постоянно тикано към войни, насилствени форми на съревнования, режим на капитала, потискане на положителните емоции и чувства на хората, омраза към ближния и сегрегация на човек от човека!

Всяка негативна вибрация на тази планета е пир за Невидимите господари на Човечеството!