Захваната реалност – Какво представлява Земята?

Земята – планетата, която считаме за роден дом

Това е последната въведителна част от Теорията на захваната реалност, която представям, преди да я синтезирам като алтернативно направление за изясняване на произхода и реалното състояние на човешката цивилизация в момента.

Хората от малки са приучавани да считат, че земята е наш роден дом, а човешката раса е единствената разумна във Вселената.

Дали обаче планетата, която наричаме „наш роден дом“ е точно това за нас, а ние сме единствени по рода си!

В момента нашата планета е третата поред в Слънчевата система, като преди нея по-близки до нашата централна звезда са само Меркурий и Венера.

Класическите научни възгледи разглеждат Земята като единствената планета в Слънчевата система, която притежава необходимите условия, за да се зароди и развива на нея живот.

Официалното научно схващане за възникването на Земята е, че това е следствие на естествени процеси, протичали милиарди години, при които планетата се оформя като самостоятелно космическо тяло в Слънчевата система.

В последните години обаче все по-често, в т.ч. и сред представители на научните среди, се издигат мнения, че Земята съвсем не е дело на случайността, а е изкуствено създадено космическо тяло, което в много отношения може да се контролира и тераформира, за да предоставя условия за живот на различни популации от живи и разумни в някаква степен същества.

Алтернативните схващания за Земята я възприемат като куха изкуствено създадена конструкция, прецизно позиционирана на такова разстояние от Слънцето, което позволява възникването и развитието на живи същества.

Нашата планета е уникална, но не е родна за човешката цивилизация

Счита се, че Земята може да бъде контролирана от нейната вътрешност, а нейната изключително прецизна траектория се контролира допълнително от единствения спътник на планетата – Луната, за която също се счита, че е изкуствено създадено космическо тяло.

Още от най-малка възраст подрастващите са възпитавани, че човешката цивилизация възниква по пътя на естествения подбор.

Теорията за естествения подбор на видовете, издигната от Дарвин през средата на 19 век, утвърждава в общи линии, че през продължителния период на съществуване на планетата се осъществява еволюционно развитие, при което отделните животински видове еволюират към нови по-развити форми на живот.

На база на тази теория се развива безумната идея, че едва ли не живота на нашата планета възниква от клетъчни форми на живот, зародили се първо в Световния океан, а човекът е еволюирала маймуна.

Нещата обаче седят съвсем различно!

На практика вече съществуват достатъчно археологични артефакти и открития, които сочат, че много преди съществуването на човешката популация, този свят е бил заселен от съвсем други същества, а именно – расата на драконите, които разпознаваме под официалното им наименование – „динозаври“.

В нито един момент от по-познатата човешка история в последните 20 000 години не е документиран нито един случай, в който маймуна да еволюирала в разумно човешко същество, или друго живо същество на тази планета да се е превърнало в нещо различно или подобрена своя версия!

Наличието на останки от огромни динозаври и други гигантски праисторически животински видове повдига много въпроси за миналото на нашата планета – особено по отношение на това доколко тя е роден дом за човешката популация?!

На практика хората се появяват от нищото на Земята!

В един определен момент от планетната история предходната цивилизация на драконите (динозаврите) е буквално изтрита от лицето на планетата, за да се даде път на нови хуманоидни раси, като по-близките времево към нашата история са познати като: лемурийци, атлантиди, хиперборейци и т.н.

Последната настояща раса от хуманоидни разумни същества са хората, които се определят като наследници на арийската раса.

Това се оказва обаче и най-деградиралата до момента разумна хуманоидна раса на нашата планета, предвид че предходните хуманоидни цивилизации са били значително по-напреднали в своето разумно развитие.

Както обясних и в предни мои статии за произхода на хората на планетата – налице са редица обстоятелства, които са доказателство, че човешката раса не е естествено възникнала на Земята популация от разумни хуманоиди, а е изкуствено създадена с помощта на генно инженерство и разселена на Земята – вече при условия за живот, които позволяват нейното нормално съществуване.

Именно от тази гледна точка съществува и теорията, че Земята е тераформирана за целите на осигуряване на живот на хуманоидните раси и респ. на Човечеството, с което реално се променят всички нейни параметри – състав на въздуха, средна температура, радиационен фонд и т.н.

Луната също има своето важно значение за изменението на условията на живот на Земята, за нея се счита, че е докарана допълнително до нашата планета и е форма на контрол не само върху Човечеството, но и върху целия живот на планетата, но на това ще обърна повече внимание в следващи материали.

Човечеството не е единствената разумна раса, която населява планетата

Хората не са единствената разумна цивилизация, която населява тази планета!

Съществуват вече свидетелства, че нашата планета е роден дом поне на няколко отделни разумни раси, с които реално съжителстваме, без да сме официално в контакт.

Всичките легенди за елфи, джуджета, великани, змейове, хора-риби и други видове приказни същества на практика са истина!

Налице са отделни популации от такива същества, които живеят обаче основно под повърхността на земята и океаните – в отделни един от друг ареали.

Налице са свидетелства, че под земята и във водата има и много населени бази на извънземни цивилизации, много от които са в тесни контакти с правителствата на водещите глобални сили – САЩ, Русия, Китай и други.

Земята е контролирана планета

Теорията на захваната реалност предоставя интересни и логически оправдани доказателства, че Земята е една сериозно контролирана територия от очевидно много по-развити нечовешки цивилизации, които експлоатират хората с конкретни цели.

Първото и много сериозно доказателство е обстоятелство, че реално няма естествено евоюлиране на човешкия вид, а преди него разумният живот на планетата е вървял в съвсем друга посока на развитие на гущероподобни същества.

Рязката смяна на пътя на еволюцията на разумния живот на планетата и появата на хуманоидните раси от бозайници реално изглежда неестествено и дело на външна разумна сила, способна да създава и развива самостоятелно форми на разумен живот.

На второ място, нашата планета е оградена от няколко радиационни пояса, които са способни незабавно да убият всяко живо същество, което се опита да напусне планетата и не разполага с необходимото ниво на защита от радиация.

Реално хората не могат да напуснат самостоятелно планетата!

В този контекст ще преразкажа една интересна българска легенда, на която попаднах преди време. Става въпрос за любов между красив български момък и принцеса на самодивите.

Тя била толкова влюбена в своя любим, че пожелала да го вземе със себе си, когато си тръгне от Земята. Ето защо тя помолила своя баща – царят на Самодивите – да позволи нейният любим да пътува с тях.

Той обаче отхвърлил нейната молба с думи от сорта на: „Нали знаеш, че този човек не може да пътува с нас! Ще умре по пътя, ако го вземем!“

Човешките същества са толкова крехки и зависими от околната среда, в която живеят, че не могат да правят космически пътешествия без специална техника, която да им осигури защита в открития Космос.

За тях е вредна не само космическата радиация, но се оказва, че е вредно и полето, което завихрят гравитационните двигатели на извънземните космически междупланетни летателни апарати.

Съществуват данни, че военните в САЩ работят над този проблем още от 50-те години на миналия век, след случая „Розуел“, при който в техни ръце попадат останки от извънземен космически кораб, от които с помощта на регресивно инженерство се създават първите човешки прототипи на летателни апарати с антигравиционни двигатели.

Оказва се обаче, че в момента, в който се задействат силовите полета на антигравитацията, човешките пилоти на тези първи прототипи буквално откачат и се разболяват от тежки болести.

Понастоящем този проблем е технически отстранен и много от летящите неидентифицирани апарати, които постоянно се появяват в различни места на света, са именно с човешки произход, но това е тема на друг материал.

Като последно, но не и по важност, в цялата история на човешката цивилизация е налице тотален контрол върху масовата човешка популация посредством властови, религиозни и откровено репресивни механизми, които са насочени към забавяне на нейното еволюционно развитие и просперитет.

Красивата планета Земя е най-страховитата планета в Слънчевата система

Без съмнение Земята е уникално красива планета, но тя в същото време е възможно най-плашещото място в цялата Слънчева система, а може би и в цялата галактика!

На нашата планета всичко е объркано! Целият нормален ред на космическа хармония е избушен и обърнат наобратно!

Както и да погледнете на цялостното развитие на планетата, независимо в кой неин исторически период, ще видите само едно – свят, основан на насилието!

Над 90% от всички живи същества на Земята, с изключение на растителните видове, са въвлечени в т.нар. „първороден грях“ на насилие помежду им!

Космическият ред и хармония не включват в себе си по никакъв начин съществуването на едно живо същество за сметка на живота и здравето на друго такова!

На земята обаче е налице точно обратната тенденция!

Тук съществуват безбройни хищници и паразити, т.е. живи същества, които ползват други същества за храна, като ги убиват на момента или на по-късен етап от експлоатирането им.

Самият човек се явява „върховен хищник“, който седи на върха на хранителната пирамида на планетата, въпреки че оригинално хората не са създадени да бъдат хищници – те са принудени да ядат месо и да проливат кръвта на невинни същества, за да си набавят така необходимите им протеини, които не могат да добият изцяло от растителни храни, а основно от месото на други животни.

Налице е един ужасяващ порочен кръг на постоянни убийства и насилие между живите същества на тази планета, което съвременната наука оправдава именно с твърдението за „естествения отбор“ на видовете.

С идеята за осигуряване на оцеляването на най-адаптивните и жизненоспособни живи същества се оправдават ужасяващите форми на насилие, в които дейно участие взима и човека!

Цялото това насилие е източник на ниски вибрации, чиято енергия очевидно привлича вниманието на развити извънземни раси на енергийни паразити, които в Теорията на захваната реалност се разглеждат именно като „онези, които управляват планетата“ и диктуват насоката на развитие на човешката популация.

Планетата Земя не е дом за хората, а робовладелска плантация на извънземни раси

При все, че е ясно вече, че на планетата съществуват поне още няколко разумни раси, които са в пъти по-развити от нас, повърхността на Земята остава определена за хората – защо?

Това е един фундаментален въпрос, чийто отговор е нелицеприятен и ужасяващ с изводите, до които води за мястото на хората на тази планета!

Цялата ситуация на Земята и състоянието на човешкото общество говори само едно, а именно, че тя не е дом за хората, а ферма, в която те са основното меню за могъщи кръвожадни същества.

Много от Вас, които четете тези редове сега, ще изпитате сериозен емоционален дискомфорт от това, което изнасям, но за съжаление фактите говорят именно за това, че хората са именно в ролята на кравите и овцете в обора – експлоатирани, селектирани и избивани за потребностите на техните кръвожадни създатели.

Огледайте се около Вас, погледнете света, в който живеете!

Накъдето и да се обърнете ще видите само едно – неестествен ред на нещата, насилие, страдание, несправедливост и господство на властимащи, които не се държат като хора и вършат безумни престъпления спрямо Човечеството без никакво чувство за вина!

Нашата реалност е захваната! Ние не сме господари на тази планета, не сме господари дори на собственото си еволюционно развитие като разумен вид!

Ние сме поробени и контролирани точно както хората отглеждат и селектират добитъка в задния си двор!

Живеем в реалност, която се контролира от други, за да удовлетворяваме техните кръвожадни нужди от долни и противни противоестествени емоции!

Как се случва обаче всичко това?! Тази тайна ще Ви разкрие Теорията за захваната реалност, който ще систематизирам в следващия материал по темата!