Защо левът ще се обезцени спрямо Еврото при евентуално влизане на България в Еврозоната!

Съществува ли вероятност левът наистина да се обезцени спрямо еврото, ако страната влезе в Еврозоната!?

Може и още как!

Съществуват поне две основателни причини подобно нещо да се случи!

Първата и най-видима причина е различния темп на инфлация в Еврозоната и България от момента на приемането на страната в Европейския съюз и фиксирането на лева към еврото като резервна валута на Паричния съвет у нас.

Втората причина е по-интересна и със сигурност едва ли са много икономическите анализатори, които ще ви занимаят с нея, но аз ще обърна внимание и на нея, защото тя ми носи много повече страх за бъдещето на лева, отколкото каквито и да е било други обяснения за причини, водещи до промяна в курса му спрямо еврото.

Разминаването в инфлационните процеси в Еврозоната и България за последните 10 г. със сигурност трябва да доведе до промяна на валутния курс на лева към еврото!

Причина за подобен сценарии е една валутната теория, с която по-подготвените по въпроса читатели най-вероятно са наясно, но за останалите ще се опитам да обясня накратко.

С две думи – тази валутна теория гласи, че инфлацията има важно отношение към формирането на валутния курс между две различни национални валути.

В случая се възприема, че курсът между двете валути трябва да бъде коригиран с разликата между ръста на инфлацията в двете държави.

С други думи казано – ако в едната страна инфлацията в местната икономика е по-голяма, то нейната валута следва да се обезцени спрямо валутата на другата страна, чиято инфлация е по-ниска в съответното съотношение.

Естествено тук има сложни формули за преизчисляване на валутния курс спрямо инфлационните процеси в отделните държави, на които няма да се спирам подробно!

За Вас драги читатели е по-важно да знаете основно принципа, който обвързва курса на две различни валути, свързан с изменението на инфлационните процеси в техните държави – има разлики в инфлацията, следва корекция на курса!

Да се върнем обаче сега на казуса „лев – евро“! Нека да видим какви са темповете на инфлация в Еврозоната и България в предходните 10 г. на фигурите по-долу:

Инфлацията в Еврозоната в периода 2010-2020 г.

Инфлацията в България в периода 2010-2020 г.

И какво да видят Вашите очи от горните графики – инфлацията в България е реално в пъти по-висока от тази в Еврозоната, както сочат данните.

Действително в периода 2014-2017 г. дефлационните процеси у нас са по-сериозни от тези в Еврозоната, но и в началото на периода (2010-2013) и в неговия край (2018-2020) говорим за в пъти по-висока инфлация у нас, отколкото в страните, приели еврото за разплащателна валута!

На практика в края на 2019 г. средногодишната инфлация в България достига почти 4%, докато в Еврозоната тя е едва около 0.5%!

Имаме приблизително около 2% средногодишна по-висока инфлация през изминалите 10 г., отколкото е инфлацията в Еврозоната.

По най-прости сметки това би следвало да доведе до 20% натрупано през годините обезценяване на българския лев спрямо еврото, или, ако трябва сега да приемем еврото, то курсът би следвало да бъде следния:

1 евро = 1.95583 х 120% = 2,346996 лв.

Това пак отбелязвам е възможно опростен пример за начина, по който би могло да се отчете влиянието на различната инфлация в страните от Еврозоната и България при определяне на нов валутен курс за еврото.

Ако се отчетат инфлационните процеси в Еврозоната и България още по-назад във времето – към момента на въвеждането на еврото като разплащателна единица в ЕС в началото на 21 век – нещата с валутния курс лев/евро става още по-плачевни, защото той следва да скочи двойно поне!

До увеличение на курса на еврото спрямо лева може да се стигне и по причини, че има разминаване във паритета „евро-лева“, наложен от действащия Паричен съвет у нас!

Ето тук е време вече да се притесните сериозно!

Едно от основните изисквания на Паричния съвет у нас е чуждестранната резервна валута (евро) в трезорите на БНБ да отговаря като количество на всички налични левове в страната като банкноти и монети в обръщение.

С други думи казано – между резервната валута евро и българският лев трябва да има железен количествен паритет – колкото лева са отпечатани, толкова евро трябва да има в трезора на БНБ!

Валутните резерви и левовете в обръщение се отразяват в седмичните баланси на управление „Емисионно“ на Българска народна банка, в което на практика се реализира действащият Паричен съвет у нас.

Какво обаче виждаме в последния седмичен баланс, публикуван от БНБ и представен по-долу?!

Седмичен баланс на управление "Емисионно" на БНБ към 31.01.2020 г.
Седмичен баланс на управление „Емисионно“ на БНБ към 31.01.2020 г.

Оказва се, че банкнотите и монетите в обръщение у нас са малко над 18.52 млрд. лв., а наличните валутни средства – едва около 14.77 млрд. лв., т.е. нещо тук не е както трябва!

Излиза на практика, че притежаваната от БНБ резервна валута покрива само малко под 80% от отпечатаните у нас банкноти и монети в лева, които са в обръщение, като не става ясно и колко точно е делът на еврото в балансовата стойност на чуждестранната валута!

Още тук виждаме, че Паричният съвет у нас е явно опорочен!

На практика излиза, че държавата до момента е напечатала с 20% повече български лева, отколкото разполага с чуждестранна валута, с която да обезпечава паритета на Паричния съвет!

Ако тръгнем да се задълбочаваме в този анализ и вкараме и теорията на паричната политика за разширяването на паричната база и нейния ефект върху инфлацията – тези 20% разлика между лев и резервна валута в БНБ кореспондира много отчетливо с горните 20% разлика в инфлационните процеси у нас и Еврозоната!

Не се наемам да твърдя докрай дали наистина печатането на български левове без валутно покритие донесе това голямо инфлационно разминаване между Еврозоната и България, но за тези, които са наясно на какво е способно необмисленото печатане на пари в една икономика – моята хипотеза със сигурност ще им привлече вниманието!

Да се върнем обратно към еврото и лева и да си зададем един хипотетичен въпрос – Какво би станало, ако утре Паричният съвет у нас падне и влезем в Еврозоната?!

Милиони българи ще поискат техните левове да се превърнат в евро по обещания им фиксиран курс от 1.95583 лева за евро!

Да, ама не – БНБ е къса с валутата – 20% не достигат! Всеки 2 от 10 лева спестени пари на българските граждани – дим да ги няма!

И как държавата смята в такъв случай да оправи тази шашма на хилядолетието?!

Ами просто е – като промени курса на лева към еврото нагоре и така „изяде“ с новия по-висок валутен курс онези 20% левове, които не могат да се покрият с резервна чуждестранна валута.

Положението с валутния курс лева/евро може да стане просто страшно!

Проблемите с високата инфлация в България и липсата на паритет между резервната валута и левовете в обръщение със сигурност ще се интегрират и допълнително ще задълбочат срива на българския лев спрямо еврото!

Някои експерти сега ще кажат – „Ема то сега има и златни резерви в БНБ, има и ценни книжа в актива на управление „Емисионно“ – и да стане нещо – банката ще продаде активи, за да компенсира и да да опази Паричния съвет“!

Ще компенсира, ама няма да стане – това са активи с плаваща цена – утре им пада пазарната котировка и балансът на управление „Емисионно“ на БНБ отива на кино, защото в дясната страна задълженията си остават!

Освен това, след като реално паритетът евро/лев в контекста на Паричния съвет е очевидно нарушен – кой гарантира, че има и налично злато, какви са тези ценни книжа, какво е тяхното качество и гаранции, че ще опазят своята стойност дори и по време на задаващата са нова глобална икономическа криза?!

А какво, ако паритетът между лева и евро не се разминава само с 20%?! Ами, ако става въпрос за в пъти разлика?! Страшно е само да си го помисли човек, какво ще последва!

България най-вероятно няма да приеме еврото за национална валута!

Още преди година – в моя статия, озаглавена „За 1-то спукано евро …“, прогнозирах, че ще се стигне до момента, в който левът ще трябва да се обезцени спрямо еврото.

Днес съм все повече убеден, че България няма да стигне никога до Еврозоната!

Дори и да ни приемат в механизма ERM II – останалите страни-членки на Еврозоната ще поискат задължително промяна в курса лева/евро, преди да ни разрешат единната европейска валута!

А горното обстоятелство е проблем – управляващите, независимо кои са на власт, няма как да Ви обяснят, че очевидно години наред са печатани милиарди левове, без валутно обезпечение и сега тези пари, които са се превърнали вече във Ваши спестявания – пуф и просто ги няма!

Ето защо се остави и „задна вратичка“ в новите промени в Закона за БНБ, а именно – България да не приема еврото, ако ЕС поиска промяна в настоящия фиксиран курс лева/евро, а именно 1.95583 лева за евро!

Това е елегантен начин страната да се измъкне от промяна на курса и да запази сегашния му фиксинг, без да поеме рисковете от рязкото обезценяване на лева!

Управляващите знаят за проблема, опозицията знае за проблема, богатите у нас го знаят,  сега и Вие знаете какво може да последва при влизане на България в еврозоната!

И ако страната откаже да влезе някои ден в Еврозоната, защото ѝ се предложи промяна в курса лева/евро – да знаете отсега – това не е защото правителството се грижи за народа и националните интереси!

Истината е, че горната поправка в закона гарантира интересите на ултрабогаташите в България, защото само за седмица може да им затрие поне 1/5 от богатството, а тук говорим вече за милиарди!

Представяте ли си супербогатите у нас да станат просто някакви заможни там – революция ще стане … само почакайте …

Еврото ще ни удави тъй или иначе …

По-дълбоко ровещите икономисти със сигурност едва ли се интересуват вече толкова от евентуалната промяна в курса на лева спрямо еврото!

Европейският съюз е „портокал с часовников механизъм“ – едвам крета вече – големите държави в него, като Германия, Франция и Италия – реално нямат вече икономически потенциал да се противопоставят на САЩ и Китай и бързо затъват в своя икономически растеж!

Дали България ще приеме еврото или не и при какъв курс – вече не е съществен въпрос!

В Паричен съвет с резервна валута евро или с национална валута евро – се тая, когато Съюзът тръгне като чутовен „Титаник“ да потъва в локвата на Новия световен ред!

Първото нещо, което ще срине новата глобална икономическа криза е курса на еврото и оттам вече заминават и европейските икономики, които са го приели или са обвързани с него, както е България!

Единственият път за спасение на нашата страна от това, което се задава е навреме валутните резерви на страната да бъдат преструктурирани в кошница от валути на изгряващи нови световни икономически лидери, като Русия, Китай и Индия, инак сме пътници с еднопосочен билет на борда на бавно насочилия се към дъното мегалайнер „Европейски съюз“!