Изравняването на доходността по краткосрочните държавни ценни книжа на САЩ с тази на дългосрочните вещае нова глобална икономическа криза!

Лоши новини идват от САЩ – доходността на краткосрочните държавни ценни книжа се изравнява с тази на дългосрочните – налице е страх в инвеститорите от дългосрочни инвестиции!

Един от най-следените пазарни показатели на пазара на ценни книжа в САЩ е т.нар. „спред между доходността на десетгодишните и двегодишните държавни ценни книжа“ (T10Y2Y).

Този спред на практика представлява разликата между доходността на дългосрочните и средносрочните ДЦК на САЩ и е важен с това, че се счита за индикатор на инвеститорското доверие на фондовия пазар!

Нормалното състояние на спреда между дългосрочните и краткосрочните ДЦК на САЩ изисква той да бъде положително число, т.е. по-голям от 0.00%!

Това на практика означава, че дългосрочните ДЦК в страната са с по-висока доходност от краткосрочните ДЦК и инвеститорите в страната са спокойни за дългосрочното развитие на икономиката и своите инвестиции в ценни книжа.

Отрицателната стойност на спреда обаче вещае големи проблеми за щатската икономика и означава, че доходността на краткосрочните ДЦК на САЩ превишава тази на дългосрочните.

Самите инвеститори вече се ориентират към краткосрочни инвестиции, защото не са сигурни в дългосрочната стабилност на икономиката.

Именно подобна ситуация наблюдаваме през средата на август 2019 г., видно от фигурата в началото на анализа.

Спредът между доходността на десетгодишните и двегодишните ДЦК на САЩ на практика се занули, т.е. краткосрочните държавни ценни книжа показват тенденция на изравняване и скорошен по-висок доход от този на дългосрочните такива в страната!

Защо всява страх в инвеститорите спредът между дългосрочните и краткосрочни държавни ценни книжа на САЩ?

В последните 50 г. този показател на практика е една от най-верните индикации за всяка голяма икономическа рецесия и криза в американската икономика!

На фигурата по-долу е представена графиката на показателя в дългосрочен период:

Спред между 10 годишните ДЦК и 2 годишните ДЦК на САЩ - дългосрочен
Спредът между 10 годишните ДЦК и 2 годишните ДЦК на САЩ – дългосрочен

Нека разгледаме как показателят маркира кризите в САЩ от 80-те години насам:

  • в началото на 80-те години на 20 век отрицателните стойности на спреда съответстват на Енергийната криза, предизвикана от Иранската революция, довела до повишаването на цените на суровия петрол на световните пазари;
  • в края на 80-те на миналия век показателят пак се срива, налице е по-лека рецесия в САЩ, вследствие на ново повишаване на цените на петрола и вдигане на основните лихвени равнища в страната от Федералния резерв в опита му да ограничава инфлационните процеси в страната;
  • в края на 90-те години на 20 век и началото на 21 век отрицателният спред отново индикира Dot.com кризата в САЩ и последствията за американската икономика от терористичните атаки срещу страната;
  • в периода 2006-2007 г. отрицателният спред съвпада съвсем точно със срива на ипотечния пазар в САЩ и началото на последвалата глобална икономическа криза.

Сами може да се убедите, че този индикатор „уцелва“ изключително точно началото на новите рецесионни процеси в щатската икономика и затова много икономически анализатори и инвеститори сериозно се притесняват от него!

Той отразява изключително добре страха на глобалните инвеститори в американски ДЦК!

От тази гледна точка трябва да отбележим, че настоящата ситуация с показателя не е добра – налице са много основателни опасения да считаме, че САЩ и Светът се изправени през нова сериозна глобална икономическа криза с неподозирани размери!