Интуиция или статистически данни – кое прави днес успешни бизнес лидерите!?

Бизнес лидерите взимат решения по различен начин.

Всеки един от нас най-вероятно се е сблъсквал с ръководители или предприемачи, които използват различни модели за вземане на решения.

Някои от тях са способни моментално да вземат бизнес решение, като се базират на своята изключителна интуиция, а други предпочитат да обмислят и да изследват по-добре проблема и данните, свързани с него, преди да пристъпят към неговото решаване.

По този повод в следващите редове ще представя един интересен поглед върху двата модела на поведение при вземане на бизнес решения – именно: решения, базирани на използваните на бизнес данни, и решения, вземани на база на интуицията на бизнес лидера.

Вярваме в Бог, но дори и неговото съществуване се опитваме да докажем със статистика!

Днес статистическите данни са неделима част от вземането на стратегически, тактически и оперативни решения в бизнеса.

Достатъчно е да отбележим, че едни от най-големите скандали в публичното пространство през последните години са свързани именно със събирането на статистическа информация за потребителите.

Типичен такъв скандал е този със социалната мрежа Facebook, която години наред, а и сега продължава да събира статистическа информация за членовете си, която използва един път за търговски и рекламни цели, а втори път – за политически такива.

С данни за потребители се търгува постоянно, а базите с данни за тях, натрупани от големите търговски организации, стават по-ценни от златото, защото именно те са основа за трайно познаване на потребителя и неговите потребителски навици.

Модерната бизнес статистика използва изключително сериозни методи и анализи за извеждане на тенденции и модели на потребителско поведение.

С навлизането на модерните информационни системи днес платформата на една социална мрежа и интегрирания към нея AI-интелект (изкуствен интелект) може за части от секундата да предскаже с много голяма вероятност вашите действия в следващия половин час, който ще прекарате в нея.

Проследяването на модела на поведение на потребителите на база на статистическите данни за тяхното потребление е в основата на цялостното планиране на производството, търговията и рекламата в съвременния индустриален свят.

Какво може обаче да даде статистиката на бизнес лидера и какво не за неговото правилно пазарно решение:

  • тя може да представи достоверни данни и информация за потреблението;
  • може да осигури анализ на модела на потреблението на индивида;
  • може дори да изведе сравнително достоверни прогнози за бъдещето потребление на даден продукт или услуга;
  • оптимизиране на разходи и процеси.

Това, което обаче статистиката в бизнеса не може да предложи за бизнес лидерите, е:

  • извеждане на стратегия за бъдещ пазарен успех – статистиката може да покаже тенденция за развитие на един пазар, но не може да Ви покаже пътя за усвояване на пазарния потенциал;
  • статистиката може да даде надеждни данни за избор между две или повече пазарни алтернативи, но не може да намери друга, която да бъде още по-ефективна – статистиката работи само с готови предложения, те не генерира нови идеи;
  • статистиката прогнозира бъдещето въз основа на данни от миналото, без да отчита в достатъчна степен възможни бъдещи странични фактори, които могат да повлияят на бизнеса;
  • статистиката борави с дълги времеви линии при своите анализи и прогнози, а съвременните динамични пазари променят своите условия буквално за седмици, т.е. тя може и да Ви подведе в своите краткосрочни пазарни прогнози.

Без съмнение статистиката е необходим помощник за вземането на правилни решения от съвременните бизнес лидери.

Тя обаче е по-подходяща за управление на бизнес процеси и по-малко за развитие на иновации и успешни търговски начинания.

Интуицията на успешните бизнес лидери и тази, която запълва празнините, оставени от статистиката, при вземането на бизнес решения!

Едно от основните качества на успешните бизнес лидери е именно интуицията!

Интуицията при тях следва да се разглежда като уникално съчетание между интелект, натрупани бизнес знания и бизнес пророчество.

Да, не случайно известни бизнес лидери, като Илон Мъск, Стив Джобс, Соичиро Хонда и много други са обявявани приживе за бизнес пророци.

Именно хора, като тях, които имат изключително развита и прескачаща с няколко поколения напред визия за развитие на бизнеса им, са способни да се превърнат в истински бизнес легенди.

Всичко при тях идва от развитата интуиция, която им позволява едва ли не да проникнат с 50-100 г. напред в развитието на пазарите.

Статистическите данни за тези хора са само основа за извеждане на планове и стратегии за развитие на бизнеса, които и най-съвременните AI-системи не могат да им предложат като пазарна алтернатива.

Вземането на решения, базирани основно на интуицията включва обаче една не малка доза морален хазарт, когато решенията се правят без да се отчете достатъчно наличната статистическа информация.

Един проблем на интуитивното вземане на решения може да бъде също и обстоятелството, че върху него може да влияят и някои ирационално и дълбоко вкоренени в човека чувства и инстинкти.

Доброто отношение към даден бизнес партньор, проявата на привързаност към обекта на бизнеса, подценяването на конкурентите, както и много други подобни фактори могат да навредят на интуитивната оценка на бизнес лидера.

Интуиция и бизнес статистика – ръка за ръка правят успешен бизнес лидера!

Успешните бизнес лидери днес трябва да бъдат и статистически информирани, и с развита бизнес интуиция, за да могат да взимат правилни управленски решения.

Умният бизнес лидер използва своята интуиция, за да приема нови иновативни решения, които обаче подлага на оценка въз основа на натрупаните през годините статистически данни за бизнеса.

Той може и обратното – да използва именно своята налична база с данни, за да оцени тенденции, върху които да изгради съвсем нова бизнес стратегия, използвайки своята интуиция за тази цел.

Съвременните бизнес лидери винаги ще бъдат успешни със своите интуитивно взети решения, само когато не са подценили наличната статистическа информация и данни, свързани с тях.

Те могат да бъдат истински господари на бизнеса, използвайки миналото в лицето на информацията, предоставена им от бизнес статистиката, и своята развита бизнес интуиция – като инструмент за завладяване на бъдещето.