Искат ли наистина американските икономически стратези търговска война с Китай и реално ограничаване на китайския внос?!

Почти две години по-късно след началото на Търговската война на Тръмп срещу Китай – положителни резултати за търговския баланс на САЩ реално няма!

Само преди няколко дена буквално американският президент Доналд Тръмп заяви своята твърда воля да води търговската война с Китай до последно!

Има ли обаче особен смисъл от подобни американски напъни?!

На фигурата по-долу е представена графиката на търговския баланс на САЩ за последните 5 г.

Търговският баланс на САЩ
Търговският баланс на САЩ (млн. USD)

Това, което очевидно разбираме от нея обаче веднага оборва идеята за всякакъв положителен търговски ефект от търговската война с Китай.

Данните сочат, че в последните пет години търговският баланс на САЩ е не само отрицателен, т.е. страната внася повече стоки, отколкото изнася, но и се е увеличил с цели 50% – от близо -360 млрд. щ.д. в началото на 2014 г. до -540 млрд. щ.д. през юли 2019 г.

На практика щатската икономика, въпреки че се намира във фаза на растеж, не може да осигури трайно обръщане на тенденцията в търговския си баланс!

При една търговска война основният мотив на страната, която я започва, е посредством тарифни и нетарифни мерки да ограничи вноса от държавата-обект на търговски санкции, за да постигне положително търговско салдо спрямо нея и да подобри търговския си баланс като цяло.

На САЩ обаче не се отдава нито едното, нито другото в търговската война с Китай!

Истината е, че САЩ не само не намаляват отрицателният търговски баланс в търговията си с Китай, но и го увеличават!

Ако през 2017 г. отрицателното търговско салдо в търговията на страната с Китай е в размер на близо -375 млрд. щ.д., то през 2018 г. имаме вече отрицателен търговски баланс от близо -420 млрд. щ.д., а до края на юли 2019 г. той вече е почти 200 млрд. щ.д.

За какво въобще говорим тук?!

САЩ на практика не само не постига никакъв положителен ефект от търговските санкции срещу вноса от Китай, но не може и да спре тенденцията на нарастване на отрицателното търговско салдо в търговията със своя враг за световно икономическо господство!

САЩ губи за момента търговската война с Китай – какви са на пръв поглед очевидните причини за това?!

Без съмнение основна причина за това плачевно положение на САЩ в търговските му отношения с Китай е продължилата с години политика на аутсорсинг на американските производства в Китай и други азиатски държави.

На следващо място, трябва да отбележим, че ключов принос за провала на САЩ в търговската война имат и сериозните действия на китайската държава в сферата на промишления шпионаж.

Едва ли остана нещо неокрадено от американския технологичен аутсорсинг!

На практика американците създадоха сами и със собствени средства и ноу-хау най-страшния икономически враг, когото страната е срещала някога на световната икономическа сцена!

Със сигурност и активните икономически мерки на Китай за стимулиране на местната икономика и износа през тази година също имат своята дума за отпора, който дава страната на американските санкции.

Китай разду своя държавен бюджет до безпрецедентните -4.2% дефицит през средата на 2019 г., за да може да оказва стимулиращо въздействие за своята икономика и търговски стокообмен, обезценява юана и държи огромни златни и доларови резерви.

Очевидно е, че за момента страната особено не се притеснява от търговската война, която ѝ обяви САЩ!

САЩ привидно не печели търговската война с Китай, но дали американските цели не са по-дълбоки?!

Ограничаването на Китайския внос в САЩ за момента е ечевидно непостижим акт, но дали наистина американските икономически стратези искат точно това?!

Твърде наивно е да мислим, че най-обиграната икономика на света няма да постигне поне минимален желан ефект от сериозните търговски ограничения, които налага на Китай, освен ако няма друга задна мисъл?!

Действително налице са описаните по-горе фактори, които определено влияят негативно за отрицателния търговски баланс на САЩ в търговията с Китай, но в същото време американската администрация едва ли е пропуснала положителния ефект от увеличените мита върху китайските стоки за държавния бюджет на САЩ!

Китай е най-големия търговски партньор на САЩ в последните години и не може лесно да се откаже от американските пазари за своите стоки!

Именно на това разчитат и хитрите американски икономически стратези!

Те са наясно, че китайските производители ще търсят вариант да компенсират увеличените мита за вноса на техните стоки в САЩ като намалят цените им, за да бъдат те отново конкурентноспособни на американския пазар.

Нещо повече – Китай не може да си позволи да изгуби САЩ като търговски партньор, защото иска да бъде световна икономическа сила.

Загубата на САЩ като пазари ще означава брутален срив на ръста на БВП на тази страна и забавяне на темповете, с които той догонва икономиката на САЩ!

Ето така на практика американците постигат един много интересен ефект – цените на китайските стоки няма особено да поскъпнат на американските пазари, а в същото време – увеличените мита от тях ще напомпат допълнително бюджета на страната.

На практика САЩ със своите търговски санкции срещу Китай в дългосрочен план ще постигнат и много допълнителни ефекти по отношение на китайската икономика, които вече могат сериозно да застрашат китайското икономическо чудо.

На първо място, снижаването на цените на китайските стоки с цел компенсиране на по-високите мита, налагани от САЩ, ще доведе до намаляване на маржа на печалбата на китайските компании.

Горното автоматично означава забавяне на темпа им на развитие и намаляване на тяхната глобална конкурентоспособност!

На второ място, забавянето на икономическия растеж на корпоративния бизнес в Китай ще забави и общия икономически растеж на страната, който и без това вече сериозно спада в последните няколко години, видно от фигурата по-долу:

Ръст на БВП на Китай
Ръст на БВП на Китай (в % спрямо пред. год.)

В момента БВП на страната е с около 6.2% ръст на годишна база, което е почти три пъти по-висок растеж от този на БВП на САЩ, видно от следващата графика:

БВП на САЩ
Ръст на БВП на САЩ (в % спрямо пред. год.)

Именно забавянето на икономическия растеж на Китай е основната цел на търговската война на САЩ!

Ако нещата така продължават – в следващите 10-15 г. Китайският БВП ще изпревари този на САЩ и край с Американската мечта!

Ето това САЩ не могат да позволят, затова водят търговска война със своя глобален враг №1 и използват максимално конвенционални средства, за да ограничат икономическия растеж на Китай, които да не го уплашат достатъчно за радикален икономически отговор, а в същото време да постигнат желаните от страната цели по неговото „икономическо кастриране“.

САЩ са си направили добре сметката – ще печелят от вноса на Китай допълнително с увеличените мита, в същото време поставят страната в условия на намаляващ икономически растеж, увеличаваща се цена на труда, сериозен бюджетен дефицит и огромни вътрешни задължения на бизнеса, които рано или късно ще натежат на китайската икономика и тя ще тръгне първо по пътя на сериозно ограничаване на ръста на БВП, а впоследствие може да влезе и в рецесия.

Което и от двете да стане – САЩ ще са постигнали своите цели – отстраняване и фатално забавяне на основния си икономически враг от пиедестала на глобален икономически първенец!