Как да различим иновативните лидери и предприемачи?

Иновативните лидери и предприемачи са ключови фигури за успеха на бизнеса!

От съвременна гледна точка трябва да отбележим, че историята на големите международни компании сочи по правило винаги наличието на изявени иноватори, които са в основата на тяхното уникално развитие през годините.

Като почнем още от ерата на Форд и стигнем до съвременните лидери-икони за иновативен бизнес, като: Стив Джобс, Джеф Безос, Бил Гейтс, Илон Мъск и много други, навсякъде този модел се повтаря – иновативният лидер/предприемач определя за иновативността и успеха на водената от него компания.

Но какво точно отличава иновативните лидери и предприемачи от обикновените ръководители на организацията?!

Това е въпрос, който интересува множество изследователи през последните години. Счита се, че иновативните лидери и предприемачи притежават т.нар. „креативна интелигентност“, изведена в контекста на теорията на Хауърд Гарнър за множеството интелигентности. Оказва се, че подобни хора имат много добре развити когнитиви качества и могат да управляват много добре процеса на генериране на нови идеи.

Това са ръководители, които имат изключителна работоспособност, добра памет, организираност и потенциал да поемат много и различна по своя характер информация. За един подобен иновативен лидер не е никакъв проблем през деня да осъществи няколко различни ангажименти, като например: да проведе множество работни срещи с различни специалисти и партньори, да прегледа информацията за няколко нови обещаващи start-up бизнеса, да контролира работата на своите подчинени по нови иновативни прототипи, да преглежда отчети, планове и прогнози, да планира и сам да участва в иновативния процес.

Много от тях са наясно, че притежават вродени качества да бъдат иновативни лидери и предприемачи, но определено трябва да отбележим, че тяхното формиране като такива минава през непрекъснато интензивно развитие на креативния им интелект – те постоянно търсят информация и варианти за саморазвитие и усъвършенстване, в т.ч. активно експериментират и трупат опит от своите успехи и грешки.

Именно включването им в иновативния процес е една от основните характеристики на тяхната личност, която ги отличава от обикновените ръководители в организацията. Те буквално живеят с развитието на иновативните идеи и желаят да участват или следят всеки един етап от тяхното развитие до краен продукт.

Някои автори, като изследователите Х. Джефри, Г. Дайерхол и М. Кристенсен стигат до заключението, че съществуват пет основни умения, които развиват успешните иновативни лидери и предприемачи, а именно:

Умение 1: „Асоцииране“

Асоциирането при ефективни лидери и предприемачи се реализира като умение да свързват в едно цяло на пръв поглед несвързани помежду си факти и обстоятелства около създаването на една иновация. Те са способни да интегрират различни идеи и решения в контекста на създаването на съвсем нов продукт, услуга или процес – нещо, което не би хрумнало на конвенционално третиращи проблема ръководители. Те успяват да видят в него иновативна креативна идея за развитие на нещо ново и полезно.

Процесът на асоцииране при иновативните лидери и предприемачи е силно изявен и в много отношения се дължи също на факта, че те имат изключително добре развити умения за разкриване на същността и детайлите на нещата. Те създават своите идеи и хрумвания по начин, по който комбинират силните страни на отделни идеи за формирането на едно ново цяло. Тази тяхна способност нараства прогресивно с нарастването на информацията, с която разполагат, и с разширяване на методите за нейното придобиване.

Умение 2: „Задаване на въпроси“

Ефективните иновативни лидери и предприемачи са уникални в своя начин на мислене, тъй като те са провокативни към заобикалящата ги среда и притежават едно постоянно съмнение в тях, което ги кара да си задават въпросите „Защо?, „Защо не?“ и „Какво ако?“.

Оказва се, че основно качество на такива ръководители е именно способността да разкриват важните за иновацията акценти с точно формулирани въпроси. Те умеят не само да задават правилните въпроси, но и да извеждат алтернативни отговори за тях, което разширява значително възможностите за иновативен избор.

Ключов момент в мисленето на иновативните лидери и предприемачи е сблъскването на различни мнения. Те могат да мислят неконвенционално, да генерират едновременно множество отделни алтернативи за иновации и в същото време да ги  засипват с критични въпроси, за да отсеят онази от тях, която най-добре отговаря на отговорите, които получават за себе си относно ефективността на иновацията.

В този процес те не са сами, такива ръководители винаги успяват да интегрират всички свои сътрудници в процеса на креативно мислене и нямат проблем да се ползват с креативността на другите в колектива, защото са широко скроени към предложения, които оценяват високо като иновативен потенциал.

Не на последно място, със способността си да задават въпроси и да подлагат на съмнение всичко, такива иновативни лидери и предприемачи притежават способността да преодоляват константите. Това са хора, които не се спират пред ограниченията – там където всички виждат знак „Стоп“ – те виждат нови възможности и това е една уникална тяхна черта.

Умение 3: „Наблюдение“

Наблюдението е основно умение за набиране на желана информация от креативните лидери и предприемачи. Повечето ръководители следят само онази информация и обстоятелства, които са свързани с техните непосредствени мениджърски функции, но не така седят нещата при иноваторите.

Оказва се, че това са хора на детайла, те имат изключителна наблюдателност и могат да фокусират най-дребните детайли от поведението на клиенти, процеси, хора в организацията, пазарни дадености и други обстоятелства, които могат да бъдат предпоставка за извеждане на идеи за нещо ново.

Нещо повече дори – те притежават умението да гледат нещата от различен ъгъл! Това им позволява да бъдат много по-креативни в намирането на пазарна реализация на нови стоки и услуги, тъй като интегрират към тях нови стойности и полезности, което други не биха направили към този момент, и всичко това е следствие от това, че те са регистрирали и отчели потребности и/или възможности, които никой друг не е съзрял досега.

Умение 4: „Експериментиране“

Ефективните иновативни лидери и предприемачи не само експериментират със всичко, но обичат и да го правят. Светът, в който живеят, е тяхната лаборатория – те са способни да експериментират със всякакви идеи, дори да съзират само зрънце възможност за постигане на нещо ново и интересно.

В тях има силна вътрешна сила, която просто ги привлича към разнищване на проблема. Способни са да прекарат часове в експерименти и нови опити да създадат нещо уникално и иновативно. Това им дава вътрешно удовлетворение, както и мощен стимул да мислят креативно и да търсят иновативни подходи за постигане на своите цели.

На практика експериментирането е в основата и на развитието им като иновативни лидери и предприемачи. Колкото повече участват в осъществяването на различни по своя характер експерименти, толкова повече намаляват техните грешки и нараства тяхната ефективност в бързото достигане на заключения относно ефективността на иновациите, които се стремят да създават.

Умение 5: „Работа в екип“

Екипът за ефективните иновативни лидери и предприемачи е източник на вдъхновение. Тяхното умение да формират и да ръководят екипи е в основата на техния успех. Това са хора, които не подценяват никой в организацията, и се обграждат от много способни последователи, които реално са тяхна опора в създаването и развитието на нови идеи.

Такива лидери се стремят постоянно да се обграждат от последователи, които могат да бъдат източници на интересни и креативни идеи, разширяващи собствените им хоризонти и виждания по проблема, на който търсят решение.

Те не виждат в останалите хора в организацията просто персонал, който обслужва техните идеи, а хора, които имат потенциал и възможности да генерират нови решения и да създават иновации наравно с тях и дори по-добре. Добрите иновативни лидери и предприемачи създават нови такива, защото те са „запален фитил“ за своите последователи.

Отделно те създават цяла мрежа от връзки с други изявени иноватори, с които обменят идеи и споделят новости. Те са способни да черпят информация и данни от всеки един източник в мрежата им на контакти, които после да интерпретират по свой начин, за да осигурят бъдеще за нови иновативни идеи с потенциал.

Иноватори с различно ДНК

Ефективните иновативни лидери и предприемачи са очевидно хора с различно ДНК. Тяхното комплексно мислене, способности за интегриране на идеи и неща, които са на пръв поглед несъвместими, както и извеждането на детайли, които никой друг не вижда, ги правят уникални в способностите им да генерират нови идеи и да развиват иновации, там където никой друг не ги съзира. Ето защо такива хора постигат лесен бизнес успех, те са разпознаваеми и признати от всички, имат последователи не само в организацията, която ръководят, но и сред широката общественост, а името им често се превръща в легенда.