Как да се отървете от зависимостта към досадните мобилни телефони?!

Мобилните телефони стават все по-досадни!

Днес трудно можем да си представим ежедневието без мобилни телефони. Само за около 30 г. те буквално навлязоха във всеки един аспект от живота на хората и са неотменен помощник в осъществяването на бърза комуникация помежду им.

Телефоните обаче започват да изменят много сериозно начина на социални комуникации между хората!

Свидетели сме как все повече млади, а и възрастни хора почват да стават зависими от своите мобилни устройства.

Горното явление виждаме вече навсякъде около нас – постоянно и вече масово потребителите човъркат своите мобилни телефони в градския транспорт, в заведенията, в парковете, на плажовете, дори и на работното си място.

Тази зависимост става все по-досадна, предвид че смартфоните започват да заемат все повече от нашето време и внимание!

Те са полезен инструмент в бизнес комуникациите и в социалните комуникации между хората, но придобиват все повече функционалности, които вкарват в нови зависимости техните потребители.

Налице са дори психически отклонения при някои хора, като изпитване на страх да останат откъснати от света без своя мобилен телефон, да пропуснат съобщение или пост на познат в социалната мрежа или да не могат да се тагнат от някое интересно място.

Мнозина от потребителите дори си лягат и стават с мобилния телефон до тяхната глава – той вече замества старомодното четене при заспиване.

Силната зависимост към модерните смартфони обаче се оказва вредна за хората, защото начина, по който им влияе води до спад на тяхната работоспособност и носи социални отклонения в тяхното поведение и роля в семейството и обществото.

Ето защо много специалисти в сферата на социалните науки вече се питат възможно ли е въобще хората да контролират използването на своите смартфони или мобилните устройства контролират тях?!

По този повод ще представим едно интересно изследване, което хвърля повече светлина върху опита на осъзнати за проблема с мобилните телефони хора, които използват различни варианти да намалят тяхното влияние върху живота им, като:

Вариант 1 – Хората се стремят да нормализират своето добро представяне на работното място и по отношение на ролята, която изпълняват в семейството.

Около 25% от хората, които търсят варианти да намалят влиянието на мобилните телефони върху живота им, са мотивирани да го направят, защото искат да подобрят своето представяне на работното място и ролята им, отредена в тяхното семейство, като съпрузи и родители.

От тази гледна точка едните се отказват от мобилните телефони, за да бъдат по-фокусирани в своята работа, докато другите го правят, за да бъдат по-активни в семейните забавления и в контактите им с малките деца и партньора.

Най-честите стратегии, използвани от тези хора по отношение на използването на мобилните телефони са:

 • пълен отказ от смартфоните и от тяхната покупка;
 • спират мобилния Интернет;
 • слагат телефона в безшумен режим по време на своите срещи или активности в семейството;
 • захвърлят някъде телефона – далеч от техния поглед.

Оказва се, че като най-добра стратегия за постигане на начертаните цели при този вариант е телефонът да бъде оставен на място, на което те не могат да го видят или чуят.

Това помага много на хората да подобрят своя фокус върху ежедневните си бизнес задачи и да се отърват от досадната зависимост от телефона, когато се включват в съвместните семейни занимания.

Вариант 2 – Изграждане на персонална дигитална философия.

Около 30% от хората, които желаят да ограничат по някакъв начин влиянието на мобилните телефони върху техния живот избират изграждането на собствена дигитална философия.

В контекста на изграждането на собствени принципи за отношение към използването на личния мобилен телефон много хора търсят варианти да се откъснат от неприятните емоции, които може да им създадат случаи, като: загуба на сигнала на телефона, падане на батерията му, внезапно счупване и други подобни.

Най-често в тази група потребители се използват стратегии за намаляване влиянието на телефона върху личния живот, като:

 • покупка на обикновени мобилни устройства с базови функции;
 • използване на смартфона само в работно време;
 • стриктно следване на лични принципи за ползване на телефона и даване на пример на колеги, партньори и членове на семейството.

Оказва се, че с най-добри резултати в случая действа стратегията с налагане на стриктни принципи на използване на мобилния телефон.

Хората, които прилагат тази стратегия са много наясно, че те контролират смартфона, а не той тях. Те търсят мотивация именно в своето превъзходство над зависимостта от мобилните комуникации.

Вариант 3 – Минимизиране на нежеланите социални поведения.

Една друга група, която представлява около 25% от хората, които търсят вариант за справяне с досадните смартфони, търси варианти на минимизиране на нежеланите социални поведения, като прекъсване на разговора им от ненадейно позвъняване, демонстриране на разсейване, вследствие на получен разговор по мобилния телефон, както и форми на грубо прекъсване на изказването на събеседник или участник в дискусия, вследствие на неуместно ползване на смартфона.

Сред основните стратегии, които те ползват за справяне с проблема, по-често ползвани са следните:

 • ограничаване на комуникацията през смартфона и особено на онлайн комуникациите, както и постоянните проверки на пощи и чатове – те се прехвърлят само в уеб-браузърите, за да се направи достъпът по-труден, отколкото е през специализираните мобилни приложения за тази цел;
 • пълна забрана на всякакви съобщения за пристигнали имейли в пощата или за такива в социалните мрежи, които разсейват и досаждат много на потребителите;
 • въвеждане на наказания за всяка проява на нежелано социално поведение, свързано с използване на мобилен телефон на работното място или в общността и семейството.

При този вариант за ограничаване на въздействието на смартфоните върху личния живот на хората няма изявена стратегия, но повечето хора споделят, че именно забраната на съобщенията за получени известия от мобилни приложения е много ефективен метод за ограничаване на нежелан модел на използване на телефона.

Сред работещите хора е интересен и разпространен и вариантът за наказания при неуместно ползване на телефона, тъй като повечето отчитат, че това носи хумор и забава между колегите, които търсят интересни варианти да накажат провинения.

Вариант 4 – Семейните и междуличностните отношения са поставени на първо място.

За малко под 20% от хората, които ограничават по някакъв начин използването на своите смартфони, основна мотивация е възстановяването на междуличностните и семейни отношения, които са били нарушени от тяхната зависимост от мобилния телефон.

В повечето случай тези хора се чувстват виновни, че не са обърнали най-вече внимание на своите малки деца, поради зависимостта си към смартфоните, и това им е отнело ценни моменти с тях.

Най-често използваните стратегии за справяне с проблема при тази група хора са следните:

 • установяване на контрол и самоосъзнаването на личното поведение по време на комуникации с мобилни устройства с цел ограничаване на въздействието им върху личния живот и контактите с близките;
 • регулярно самонапомняне за важните неща и хора от живота, които имат повече нужда от внимание, отколкото безсмисленото използване на смартфона;
 • споделяне на проблемите, свързани със зависимостта към смартфона с близки хора, за да се потърси съвет или по-ефективна стратегия за нейното преодоляване.

И в тази група няма изявена стратегия-победител. Някои от хората се опитват да бъдат по-отговорни и осъзнати при ползването на своите смартфони, но не са малко и тези, които се напомнят за важните неща от живота, за да не залитат по своите смартфони.

Има и такива, които споделят за своята зависимост с близките си, за да потърсят подкрепа за справяне с проблема си.

По-важното, което носи изследването на вариантите и стратегиите за справяне с досадните смарфони, е че хората осъзнават, че мобилните устройства им пречат на нормалния социален живот и обсебват тяхното ежедневие.

Това е една важна и решителна крачка напред към контролиране не само на тези комуникационни средства, но и на останалите модерни технологии, които полека превземат нормалното ежедневие на човека.

Ако хората желаят да отстояват своята социална същност – такава, която предлага развитието на нормални социални контакти помежду им – то определено няма защо да се плашим от бъдещите технологии – те нямат шанс да ни променят като социални човешки същества.

По материали от HBR.