Кошмарен срив на европейската индустрия през 2019 г. – случайност или нов предвестник за наближаващата икономическа криза в Еврозоната!?

Индустрията на Еврозоната тотално се срива в последната половин година!

Данните в графиката по-горе представят ръста на индустрията в страните-членки в Еврозоната в началото на 2019 г. на база на тяхната стойност в съответния месец от предходната 2018 г.

Налице е вече ясно изразена кошмарна тенденция на тотален срив за европейската индустрия още от края на 2018 г., когато за ноември (-2.9%) и декември (-4.1%) е налице сумарен спад в ръста ѝ с цели 7% за тези два месеца.

Въпреки че през новата 2019 г. ръстовете на спад на индустриалния сектор в Еврозоната са значително по-ниски – в нито един период до края на април те не отбелязват положителен растеж, а само нулев или отрицателен растеж, спрямо същия месец от предходната година.

Сривът на ръста на икономическия растеж на индустрията в Еврозоната е сигнал за сериозни проблеми на европейската икономика!

Без съмнение в Еврозоната са съсредоточени най-развитите европейски държави в индустриално отношение!

Ако тези държави обаче не могат да поддържат нормални темпове на ръст на своите индустрии – то определено е налице сериозен проблем за цялата европейска икономика, предвид че именно страните от Еврозоната задават курса на индустриално развитие на Европа.

Най-очевидният извод, който можем да направим от предоставените данни е, че европейската индустрия вече не разполага с потенциал да движи напред икономиката на Европейския съюз!

Нито нулевите лихвени равнища на Европейската централна банка (ЕЦБ), нито относителната стабилност на еврото на международните валутни пазари, могат в момента да подпомогнат стимулирането на индустриален растеж в европейските страни.

Сривът на икономическия растеж на индустрията в Еврозоната е знак и за нова икономическа криза, която наближава с бързи темпове!

Статистическите данни не лъжат – те обективно отразяват действителността на развитие на икономическите тенденции.

И в този случай е така, видно от графиката по-долу, където е показана кривата на икономическия растеж на индустрията в Еврозоната за последните 10 г.

Много добре погледнете предните продължителни периоди на последователен спад на индустриалното производство на водещите индустриални държави в Европа.

Това е периодът 2008-2010 г., когато международната финансово-икономическа криза удари европейската икономика, и периодът 2012-2014 г., когато се усетиха ефектите на разразилата се дългова криза в Еврозоната в периода 2010-2012 г.

От края на 2014 г. почти до края на 2018 г. в нито един момент обаче индустриалното производство в Еврозоната не е отбелязало дори два поредни периода на икономически спад!

В момента обаче на практика от половин година насам отново стартира продължителна и устойчива тенденция на спад на европейската индустрия!

Това трябва да ни говори много за бъдещето развитие на индустриалните отношения в Еврозоната, защото – ако се повтори вече утвърдената историческа тенденция на продължителен индустриален спад по време на криза, то това ще значи, че Европа навлиза в нова сериозна икономическа депресия!

Сривът на ръста на европейската индустрия застрашава сериозно и България!

Положението на България в една икономическа обстановка, в която индустриалният растеж на нейните основни търговски партньори от ЕС продължително намалява, определено е много тревожно!

България е експортно ориентирана държава с основни търговски партньори – страните от ЕС, която приема и много индустриален аутсорсинг от тях, и то най-вече от развитите европейски индустрии, попадащи в Еврозоната!

Срив на индустрията на тези европейски държави със сигурност ще удари първо вноса, а след това и икономическия растеж на страната!

Това може да я хвърли в много тежка нова икономическа депресия по-бързо от повечето европейски държави, предвид че нашата икономика е слаба и непроизводителна – няма сили да се конкурира успешно на международните пазари в условията на нова глобална или регионална криза.

В месеците да края на годината много неща ще станат ясни за страната, но от сега можем да отбележим, че икономиката ни със сигурност ще се забави сериозно, ако индустриалният спад в Еврозоната продължи!