Лоша икономическа новина за световната икономика ли е новото намаление на основния лихвен процент в САЩ от средата на септември?!

В средата на септември Федералният резерв на САЩ намали основния лихвен процент в страната с 0.25 пункта!

На своя регулярна среща на 18 септември управителите на резерва взеха важно решение за намаляване на основния лихвен процент в страната от 2.25% на 2.00%.

Видно от графиката по-горе – това е вторият пореден спад на лихвените равнища в страната, сред като и през август имаше подобно намаление.

Това ударно намаляване на основните лихвени равнища в страната повдига някои въпроси и нови опасения за посоката на развитие на световната икономика, която очевидно е сериозно зависима от стопанските процеси в САЩ и стабилността на щатския долар.

Добра или лоша новина е бързото поредно спадане на основния лихвен процент в САЩ?!

Както и да погледнем на поредното намаление на основните лихвени равнища в САЩ, то определено това не е добра новина за световната икономика, защото е следствие на икономически проблеми в страната.

Някои икономически анализатори отдават намалението на основния лихвен процент на натиска на президента Тръмп върху Федералния резерв да сваля лихвите, в случая обаче тези решения са свързани повече с текущото състояние на икономиката на САЩ.

Въпреки че страната през септември отбеляза нов спад на безработицата до 3.5%, това обстоятелство по никакъв начин не води до увеличаване на икономическия растеж на САЩ.

На практика БВП на тази държава от средата на 2018 г., видно от графиката по-долу, отново се намира в етап на устойчив спад на ръста.

Ръст на БВП на САЩ за периода 2014-2019 г.
Ръст на БВП на САЩ за периода 2014-2019 г.

На практика САЩ е в положение на икономически парадокс – при увеличаваща се заетост и доходи на населението – страната не може да увеличи пропорционално своя БВП!

Това е много лоша новина за световната икономика, предвид че американската икономика изпитва очевидно много сериозни проблеми и в нея има сериозни дисбаланси.

Прогнозите са, че ръстът на БВП ще продължи да пада и дори да стигне под 2.0% на годишна база в следващите две години, но нещата могат да отидат и към значително по-сериозен спад и в подкрепа на това твърдение говори бързата реакция на Федералния резерв в свалянето на основните лихвени равнища в два поредни месеца!

Защо трябва да се страхуваме от спешните мерки на Федералния резерв по намаляване на основните лихвени равнища в страната?!

Международните икономически анализатори следва да са силно притеснени от подобна реакция на ФР на САЩ, защото именно тази страна е основен източник на най-големите глобални икономически кризи в историята и нашето съвремие и очевидно в нейната икономика отново се заформя „перфектната буря“ за глобалната икономика.

Днес САЩ имат огромни икономически проблеми, които очевидно лесно не могат да решат!

Налице е едно много опасна икономическа ситуация в страната, при която се съчетават редица негативни икономически явления, които дърпат икономиката на САЩ надолу!

В момента отрицателното търговско салдо на тази държава достига -55 млрд. щ.д., налице е спад в нивата на инфлация и нов ръст на бюджетния дефицит през последните три години, който основно е финансиран от вътрешни и международни заеми, което рязко увеличава външния дълг на страната, който вече е цели 106% от нейното БВП и гони уникалните 23 трлд. щ.д.

Не е чудно, че Федералният резерв дълго време упорства за свалянето на лихвите – някой трябва да връща този огромен дълг?!

На практика в момента щатската икономика не само страда от сериозния аутсорсинг на производства в чужбина, който доведе до много сериозен структурен дисбаланс в нея, но допълнително е морена от огромните външни задължения!

При положение, че и инфлацията намалява, а тя е стимул за разрастване на предприемаческата активност, страната се намира в състояние, в което реално няма стимули за сериозен икономически растеж, а само много сериозни негови ограничители.

Ето защо и икономическият растеж в САЩ не се сбъдва – страната сама си надена икономически окови, от които много трудно ще се освободи и тепърва я чакат още по-сериозни икономически катаклизми!

Лошото е, че тръгне ли американската икономика надолу – това ще повлече и международната икономика в нова жестока глобална икономическа криза – този път в неподозирани размери!