Нисък коефициент на безработица – индикатор за нова икономическа криза в България?!

Коефициентът на безработица в България стигна най-ниски стойности от 15 г. насам!

В края на септември този година НСИ отчете рекордно ниска стойност на Коефициента на безработица в България – само 5.5% от населението в страната на възраст над 15 г. се намира в положение на безработица.

Без съмнение това е една много добра стойност за този показател, който показва, че икономиката на България върви към нива на оптимална заетост през последните години.

От друга страна – това ниво на Коефициента на безработица у нас повдига някои интересни въпроси, на които трябва определено да обърнем внимание, за да сме наясно накъде върви българската икономика през последните години!

Какви са причините за ниската безработица у нас?

Горният въпрос е първия проблем, на който следва да обърнем внимание. По правило безработицата нараства правопорпоционално на Брутния вътрешен продукт (БВП) на една страна и това е доказателство, че нарастването на икономиката е пряко свързано с увеличаването на заетостта и доходите на населението.

Нормалният път на реализация на горния процес е на етапа на цикличен ръст в една икономика, когато наличните пазарни условия създават необходимите предпоставки да нарастват производствените отношения, а оттам заетостта и доходите на населението.

В България обаче нещата не седят така! При нас дори формирането на ниска безработица е абсурдно! Намираме се в състояние, при което водещите фактори за безработица не са стопански, а демографски!!! 

Какво имам предвид, когато твърдя горното, ами имам предвид над 1 млн. българи, които, къде по интензивно, къде по-бавно, напускат и продължават да напускат нашата Родина през последните 20 г.

Така в един момент на практика безработицата намалява не на база на така популяризирания в широкото пространство икономически подем на страната в последните години, а на база на уравновесяване на пазарното търсене на пазара на труда у нас, вследствие на емиграцията!

Представете си какво би станало със стойността на Коефициента на безработица, ако днес 1 млн. българи в трудова възраст, емигрирали в чужбина, решат да се върнат обратно в страната?!

Да речем, че половината от тях си намерят веднага работа, останалите 500 хил. души обаче ще бъдат на практика безработни!  Това означава, че този показател следва да скочи поне 3-4 пъти като стойност към момента!

Очевидно е, че този „успех“ в сферата на заетостта у нас е безсмислен на фона на отчайващата и задълбочаваща се емиграция в България!

Той не е реалистичен! Ръстът на БВП в българската икономика през последните години не генерира такъв икономически растеж , който позволява реален спад на безработицата у нас!

Неприятният извод!

Ето защо у нас продължава трудовата емиграция и защо говорим за липса на икономика – на практика икономическото развитие е нулево на фона на високата инфлация и се дължи основно на усвояването на европейски фондове, добри земеделски реколти и ръст при туризма – останалата индустрия или не мърда като икономически растеж, или ръстът в нея не е основа за сериозен икономически подем в икономиката на страната!

Нисък коефициент на безработица – близка икономическа криза!

Другият интересен проблем на ниската безработица у нас е, че тя е сигнал за достигането на пика на българската икономика. Ако обърнем внимание на графиката по-горе, определено ще видим една интересна тенденция.

В годините преди глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012 г., която не подмина и България, виждаме съвсем очертан спад в стойностите на Коефициента на безработица, който в навечерието на кризата (2008) отново достигна рекордно ниски нива от 5.6%. 

Нека проследим обаче и периода след 2018 г., когато този показател тръгва по сходна тенденция на спад от 12.9% през 2013 г. до 5.5% за текущата година (2018).

Налице е точно същият модел на поведение – Коефициентът на безработица бавно намалява с икономическото възстановяване на страната и „удря“ нива, които вече подсказват, че родната икономика е на ръба на своите производствени възможности!

Българската икономика прегрява и това вече не е фикция, а реалност!

Налице е недостиг на човешки ресурс в повечето сектори на икономиката, което я доближава до оптималния ръст на заетост, който макар и да е фалшив на фона на тежката емиграция у нас – все пак сочи, че тези, които остават, са крайно недостатъчни за осигуряване на нов икономически подем!

Естествено, напълно нормално е в една икономика, която е достигнала цикличния пик на своето икономическо развитие, да очакваме следващият етап от икономическия цикъл, а именно – етапът на рецесия и нова икономическа криза

Обяснението на горния феномен е много просто – поради липсата на човешки ресурси икономиката не може да се разраства повече, затова единственият път за българската икономика оттук насетне е рецесията.

Няма друг „двигател“ за икономически растеж у нас – няма хора, няма потребление, няма производство, няма местни и чуждестранни  инвестиции!

Следователно дори и в условия на пълна заетост няма да има устойчив икономически растеж – няма кой и какво до го стимулира!

Българите ги няма – България се опразни, чака я нова икономическа криза!