Нов брутален срив на ипотечния пазар бута пазара на имоти в България към нова криза!

За трето поредно тримесечие ипотечният пазар у нас се срива

Данните за сделките с имоти за второто тримесечие на 2019 г. са вече налице в официалната статистика на Агенция по вписванията и сочат нов критичен срив на ипотечния пазар у нас!

Ако обърнем внимание на фигурата по-горе, ще видим, че на годишна база за второто тримесечие на 2019 г. има сключени общо ипотеки за имоти (законови и договорни) едва 12 002 бр., като само година преди това в края на второто тримесечие на 2018 г. те са били 17 939 бр.

Спадът в сключените ипотеки за имоти е с цели 5 937 бр. на тримесечни база, спрямо същия период на миналата година, което прави в относителна стойност сериозен срив от -33.10%.

Чистите продажби на имоти с готови пари се увеличават минимално, но сривът на ипотеките бута пазара на имоти надолу

Продажбите на имоти в страната през второто тримесечие на 2019 г. са се увеличили от 52 308 броя, като година по-рано са били 52 503 бр., видно от фигурата по-долу:

Изменение в ръста на продажбите на имоти

Налице е минимално увеличение на чистите продажби на имоти с налични пари от 195 бр. за изследваните тримесечия, като в относителна стойност увеличението е едва 0.37%, т.е. твърде незначително, за да даде основание да считаме, че е налице сериозен ръст на този показател, който да обърне тенденцията на общ спад на сделките с имоти у нас.

А такъв спад на сделките с имоти, включващи сумата на продажбите в готови пари и ипотеките, е ясно очертан през това второ тримесечие на 2019 г., както е представено на фигурата по-долу:

Изменение в ръста на сделките с имоти

Видно от представените данни за броя на сключените сделки за имоти (продажби и ипотеки), през второто тримесечие на 2019 г. имаме извършени 54 505 бр. такива сделки, като само година по-рано те са били 70 247 бр.

Налице за изследвания период в такъв случай е спад на сделките с имоти с цели 5 742 бр. на тримесечна база, спрямо същия период от миналата година, или с -8.17% в относителна стойност.

Този резултат на практика означава, че пазарът на имоти у нас се свива под натиска на срива на ипотечния пазар, което става една устойчива тенденция, предвид че се наблюдава вече за трето поредно тримесечие.

Реално, почти от една година насам пазарът на имоти вече върви бавно, но сигурно, към нова криза! Сривът на ипотечния пазар носи и изменение на дела на ипотеките в общите сделки за имоти, както е показано на фигурата по-долу:

Изменение на дела наипотеките в сделките с имоти

Ако през второто тримесечие на 2018 г. ипотеката за покупка на имот е ползвана от всеки 4-ти купувач (25.54% от сделките с имоти), то през второто тримесечие на 2019 г. това вече прави едва всеки 5-ти купувач (18.61% от сделките с имоти).

Ще издържат ли банките да не вдигат лихвите по ипотеките при задълбочаващ се срив на ипотечния пазар?!

Спадът в ипотечните сделки е толкова сериозен и продължителен, че със сигурност до края на годината вече ще имаме оформен начален стадии на нов спукан „ипотечен балон“ и нова зверска криза на имотните пазари.

Резкият спад в продажбите на ипотеки на търговските банки ще принуди банкерите постепенно да се насочат към вдигане на лихвите по ипотеките, за да компенсират липсата на търсене на този кредитен продукт.

Това естествено ще бъде началото на края за имотния пазар, защото горните изнесени данни сочат нещо много важно – сделките за имоти с готови пари нямат вече сериозен потенциал да растат, а дори ниските лихви по ипотеките вече не стимулират купувачите на имоти да купуват!

В момента пазарът на имоти се намира в затишие пред буря – тези, които продадат своите имоти изгодно до края на годината – ще извадят истински късмет, а купувачите, особено тези с ипотеките – ще изгубят много!

Внимавайте в своята преценка при продажба и покупка на имот – пазарът на имоти отива полека към дъното и ще завлече със себе си хиляди, особено тези, които са ползвали кредити! Очаквайте още мои анализи на пазара на имоти!

Ползвайте търсачката, за да прегледате всички публикувани статии за имоти или натиснете тук.