Нов пореден срив на ипотечните пазари вещае жестока криза на имотния пазар в България!

Ипотечният пазар в страната се срива за трето поредно тримесечие!

Последните данни на Агенцията по вписванията за първото тримесечие на 2019 г. вещаят сериозна криза за ипотечния пазар в страната.

Данните от графиката по-горе сочат, че от средата на 2018 г. (краят на второто тримесечие) сделките с ипотеки в страната намаляват за три поредни тримесечия.

Картината с ипотечните сделки за имоти е вече катастрофална!

Изчисленията показват, че през първото тримесечие на 2019 г. са извършени общо едва 9 309 ипотечни сделки в страната, което вече е стойност по-ниска от първото тримесечие на 2016 г., когато ипотечните сделки са били 9 484 или с 1.85% повече отколкото през първото тримесечие на март.

Погледнете графиката на ипотечните сделки у нас – тя просто убийствено провисва след второто тримесечие на 2018 г. и нещата отиват на пълна катастрофа, защото през първото тримесечие на 2019 г. сривът на броя на ипотечните сделки у нас е вече цели -50.54%, т.е. малко повече над половина, отколкото са били само 9 м. по-рано, когато беше пикът на имотния пазар в страната.

Поредният срив на ипотечния пазар у нас вече води и до първи симптоми на нова криза на имотния пазар!

Горната статистика за ипотечните сделки през първото тримесечие на 2019 г.  няма как да не се отрази и на сделките с имоти в страната.

През първото тримесечие на 2019 г. е вече налице и спад с -8.7% в броя на всички регистрирани продажби на имоти у нас (40 003 сделки) спрямо броя им една година по-рано – през първото тримесечие на 2018 г. (41 133 сделки).

Това е един много сериозен спад, който със сигурност ще се повтори и през следващите тримесечия на 2019 г., защото пазарът на имоти ще се срине геройски точно както се срива вече ипотечният пазар в страната, който е един от основни двигатели за продажбата на имоти.

Очаквайте нова жестока криза на имотния пазар в страната!

Тенденциите на пазара на имоти у нас сочат, че скоро пазарът няма да издържи повече на раздувания през последните 3-4 г. имотен балон от брокери, строители и търговски банки.

Едно от доказателствата за това е именно сривът на ипотечния пазар!

Много важно е да осъзнаете, че щом при едни безпрецедентно ниски за нашата страна лихви по ипотечни кредити е налице спад в търсенето на ипотечни сделки – то очевидно вече не съществува повече потребителски потенциал за стимулиране на търсенето на имоти в страната!

С други думи казано – гражданите и бизнесът се оттеглят от имотния пазар и вече са в изчакване той да се срине и да тръгне по урвата надолу!

Никой не желае повече да се „набутва“ на балоните цени на брокери и строители и това очакване ще продължи да доминира имотния пазар, за да доведе до нова жестока имотна криза още в края на настоящата година!