Нов срив на ипотечния пазар и сделките с имоти в България! Имотният пазар е вече официално в трайна рецесия!

Четвърто поредно тримесечие ипотеките и сделките в имоти в България се сриват!

Излезе поредната тримесечна статистика на Имотния регистър за третото тримесечие на 2019 г., която вече официално потвърди, че заедно с ипотечния пазар и имотният пазар е също захванат в спиралата на устойчива рецесия!

Това е четвъртото поредно тримесечие, след последното тримесечие на 2018 г., в което пазарът на ипотеки и имотни сделки се срива на годишна база!

Представените на графиката по-горе данни за трето тримесечие на 2019 г. и четвърто поред от началото на срива на ипотечния и имотния пазари у нас сочат:

  • законовите ипотеки намаляват с -6.69% на годишна база спрямо третото тримесечие на 2018 г. (3 331 – 3 108);
  • договорните ипотеки направо се сриват с -34.78% на годишна база спрямо третото тримесечие на 2018 г. (12 227 – 7 975);
  • чистите продажби (без заеми) също намаляват с -1.42% на годишна база спрямо третото тримесечие на 2018 г. (55 897 – 55 103);
  • общо реализираните сделки с имоти (ипотеки и чисти продажби) в страната падат с -7.37% на годишна база спрямо третото тримесечие на 2018 г. (71 455 – 66 186).

Реално пазарът на имоти у нас е в рецесия още от първото тримесечие на 2019 г., предвид че първото му свиване се реализира в четвъртото тримесечие на 2018 г., т.е. спазено е правилото за две поредни тримесечия при фиксиране на рецесия.

Сега обаче вече може официално да потвърдя моите предварителни прогнози от началото на 2019 г., че още през септември месец тази година пазарът на имоти вече ще бъде в трайна рецесия!

Четвъртият пореден тримесечен срив на този пазар и на ипотеките в страната вече говори за трайна рецесионна тенденция, която води директно към нова криза на имотния пазар от началото на 2020 г. и нова банкова паника още от третото тримесечие на другата година.

Налице са вече първи последствия от задълбочаващата се рецесия на имотния пазар!

Сривът на ипотечните пазари пряко удари търговските банки в страната. Те разполагат със свръхликвидност, а най-големият капиталов пазар – този на ипотеките – вече няма потенциал да расте!

За момента търговските банки опитват да компенсират срива на ипотечния пазар с безумно увеличение на другите банкови такси, но това дълго няма да продължи!

Носи се упорит слух, че още от първото тримесечие на следващата година лихвите по ипотечните и потребителските кредити у нас ще тръгнат обратно нагоре – стане ли това – отпишете имотния пазар за следващите 10-15 г.

Голямо напрежение вече се усеща и при брокерите!

Малките брокерски фирми започват да се разпадат и преструктурират, а много брокери напускат бизнеса окончателно, за да се насочат към друга професия!

От лятото насам водещите сайтове за работа са постоянно залети от обяви за брокери на имоти, дори най-големите брокерски фирми в бранша обаче вече имат сериозно текучество на кадри, защото не могат да осигурят достатъчно работа и печалба за своите служители.

Много от брокерите вече работят през няколко колеги, ходят като глудница на огледите за имоти, само и само да докопат дял от сделката!

При строителите също вече се усеща страхискат да продават бързо, но не могат, а в същото време не щат и да свалят цените – вървят сами към самоликвидиране!

Който продаде сега, дори малко под пазарната цена – ще спечели!

Продавайте сега – след нова година вече ще е късно – рецесията на имотния пазар ще го завърти в спиралата на нова жестока криза – тогава или ще се продава с големи отстъпки или въобще няма да се продава!

Брокери, строители и собственици – сега е моментът да продавате усърдно – после ще е късно!

Държането на високи цени и опитите за тяхното вдигане няма да помогне!

Добрите времена за настоящи икономически цикъл у нас си отиват с края на 2019 г.!

През 2020 г. страхът ще управлява имотния пазар и икономиката като цяло в България и този път кризата от 2008 г. ще е мила песен, спрямо с икономическото цунами, което се задава от Запад!