Пазарът на имоти в България продължава да се срива – брокери и строители са в паника!

Нов срив на продажбите на имоти през първото тримесечие на 2020 г.

Излезнаха новите статистически данни на Агенция по вписванията за продажбите на имоти в страната и те не са никак обнадеждаващи за този пазар.

След като през 2018 г. и 2019 г. пазарът отбеляза спад на ръста на продажбите на годишна база от съответно -0.07% и -2.74%, сделките с имоти се сриват отново от 49 312 броя за първо тримесечие на 2019 г. на 46 946 броя за същото тримесечие на 2020 г.

Три са нещата, които правят впечатление като тенденции през този период:

  • първо, значително намалява спадът в търсенето на ипотеки през това тримесечие до -0.64% спрямо предходното тримесечие на 2019 г., когато имаме доста по-голям срив в ипотечните сделки от близо -36% спрямо първото тримесечие на 2018 г.;
  • второ, сериозно намаляват чистите продажби на имоти с готови пари за изследвания период с -5.76%;
  • трето, общият срив на сделките с имоти достига -4.80% през изминалото тримесечие.

Как следва да тълкуваме горните данни?! На първо място, след продължителен срив на ипотечните сделки с доста сериозни темпове през 2018-2019 г., виждаме едно успокояване при тях.

В същото време обаче през първото тримесечие на 2020 г. намалява ръстът на чистите продажби (-4.80%) и то с темпове доста по-високи от спада на годишна база за 2019 г. (-2.74%), т.е. очевидно е налице свиване на платежните възможности на купувачите на имоти с готови пари.

Именно горното обстоятелство води и до забавяне на отрицателния растеж при сделките с ипотеки, който беляза миналите две години – купувачите на имоти все повече ще имат нужда от външно финансиране, тъй като текущата икономическа ситуация очевидно не позволява бързо повишаване на тяхното благосъстояние.

Коронавирусът ли е виновен за задълбочаващия се срив на имотния пазар?

Без съмнение Коронавирусът и свързаното с него извънредно положение дават своя негативен резултат за развитието на пазара на имоти в страната и забързването на темповете на срив на сделките с имоти.

Пазарът на имоти – тъй или иначе щеше да върви надолу, предвид очертаната негативна и задълбочаваща се тенденция в изминалите две години – това обаче щеше да става със значително по-бавни темпове, ако не е влиянието на пандемията.

Ефектите от Коронавируса за местната икономика са видни и не подминават и пазара на имоти, както сочат данните на Агенция по вписванията.

Докъде ще стигнат нещата в тези сектори тепърва ще видим, но от сега се вижда една сериозна тревога при строители и брокери!?

Строители и брокери са в сериозна паника от задаващата се криза на имотния пазар!

Очевидно е, че след като отмине пандемията от Коронавируса, свалянето на извънредното положение няма да възобнови с вълшебна пръчка обратно търсенето на имотния пазар.

Тепърва ще трябва да се изчисляват загубите за българската икономика и срива в доходите и спестяванията на потенциалните купувачи на имоти в страната!

Строителите и брокерите са наясно с това и е налице сериозно притеснение у тях за бъдещето развитие на пазара на имоти в страната, като налице са и първи техни реакции.

Много строители вече преосмислят своите ценови стратегии – с много малки стъпки в цените надолу и със засилена реклама се опитват да поддържат нивото на своите продажби.

В бетоновите центрове около София обаче се забелязва и спад на търсенето на бетон и арматура – това означава, че много строители спират с текущото строителство или не почват ново, защото са притеснени от тенденциите на пазара на имоти у нас.

Най-стреснати от развитието на нещата на пазара на имоти обаче са брокерите!

Една моя предходна прогноза за тях вече се сбъдва – много брокери напускат бранша или отиват на трудовата борса, докато търсят ново поприще за изява.

Доказателство за това е, че вече дори големи брокерски компании изпитват проблеми да осигурят брокери за продажба на имоти и въртят постоянно обяви в сайтовете за работа и дори банерна реклама по посещавани портали.

Свиването на продажбите на имоти през първото тримесечие на 2020 г. е особено рязко към края на март, когато се въведе извънредното положение в страната.

Рязкото свиване на приходите на брокерските компании доведе до съответното рязко ограничаване на доходите на техните служители и за много от тях тази дейност вече не предлага възможност за нормална издръжка, затова и напускат.

Същевременно големите брокерски компании продължават с безумната си политика спрямо имотния пазар!

В момента много от тях вече имат списъци с намалени имоти, но какво правят те?!

Вместо да раздвижат пазара с намалените имоти – те блокират този процес, като не помръдват цените в Интернет-сайтовете за продажби на имоти!

Защо го правят?! Правят го, защото се опитват максимално да задържат високите цени на пазара, тъй като сривът на цените на имотите очевидно ще срине и техните доходи!

Освен това, големите брокерски компании разполагат с много сериозна база с данни за готови потенциални купувачи на имоти и това им дава възможност да се опитат да търгуват извън открития пазар – с директно договаряне на сделките!

Не че не са го правили и преди, но сега ситуацията е много пикантна, защото в условията на криза – със сделки, които въобще не стигат да открития пазар (разбирай с обява в медии за свободна продажба) – те лесно могат да манипулират някоя от страните за цените на имота, за да добавят и допълнително бонусче към без това високите им брокерски такси!

Тъй като босовете на тези компании са изключително богати бизнесмени, държащи задкулисно по 2-3 и повече брокерски компании, на тях особено не им пука за редовите служители и за благото на бизнеса – спокойно могат да изчакат още време, в което да манипулират безскрупулно пазара на имоти, за да забавят срива в цената на имотите.

Това естествено е малоумна работа и липса на грижа към пазара на имоти!

Никой брокер или строител не е по-велик от механизмите на пазарното търсене и предлагане, но умните такива – търсят вариант бързо да се адаптират и нагаждат към него!

Вместо брокерите да търсят сега вариант да притискат вече продавача да сваля очевидно завишените пазарни цени на имотите у нас, те се заиграват и спекулират с високите цени на имотите, без да осъзнават, че когато отново гръмне пазара на имоти – 90% от тях ще останат без работа и ще фалират!

На улицата обаче отново ще идат обикновените брокери и хиляди строителни работници, защото много от брокерските и строителните босове, особено тези, които не ползват кредити, ще излязат и от тази криза изключително богати – на тях просто особено на им пука за пазара на имоти – могат да чакат и още 10 г. и пак ще имат какво да харчат, докато той тръгне отново нагоре!

Какво да очакваме в бъдеще за пазара на имоти в страната?!

Не очаквайте подобрение на пазара на имоти в България!

Всякаква мисъл, че може отново да се съживи този пазар през тази година, а дори и в следващите няколко – е чист еретизъм!

Единственият шанс този пазар да тръгне нагоре е само с покупки отвън или покупки на българи, които се завръщат от чужбина, щото и тази тенденция ще се наблюдава в скоро време!

При всякакво положение обаче пазарът на имоти ще върви надолу, като никой не може да предвиди за момента с колко ще спада той.

Факт е, че ако положението със срива от първото тримесечие на 2020 г. се задълбочи – то в края на годината кризата има потенциал да затрие близо 20% от предходното ниво на продажби на годишна база през 2019 г.

Ако тази прогноза се реализира – това ще бъде един истински апокалипсис за пазара на имоти, който ще доведе бързо и до:

  • сериозен срив на цените на имотите;
  • ценови хаос и големи разминавания между очакванията на продавачи и купувачи;
  • масово излизане на брокери и строители от бранша – фалит на строителни фирми, фалит на брокерски къщи, фалит на търговци на строителни материали, и т.н.;
  • спиране на новото строителство и нови грозни недовършени здания в цялата страна.

Лично моя прогноза е също, че ще се засили повече интереса към имотите в провинцията – в условията на криза много българи от големите градове в страната ще поискат да се завърнат обратно към селата, където издръжката им на живот ще бъде по-ниска.