Пазарът на имоти изненада в последното тримесечие на тази година, но сривът на ипотечния пазар го доведе до изявена рецесия!

Пазарът на имоти изненада с ръста на реализираните сделки с имоти в последното тримесечие на 2019 г.!

Новите статистически данни за пазара на имоти в страната, публикувани от Агенцията по вписванията, са вече налице и сочат много интересни тенденции за изминалата 2019 г.

След като четири поредни тримесечия (от последното тримесечие на 2018 г.) ръстът на пазара на имоти беше отрицателен, в края на четвъртото тримесечие, видно от графиката в челото на статията, общите сделки с имоти в страната нарастват с минимален ръст от 0.06%, спрямо същото тримесечие на 2018 г.

Изненадата идва най-вече по две направления: първо, налице е ръст от 1.38% на продажбите на имоти с готови пари, и второ – в сравнение с предните периоди, в които ипотеките в страната намаляваха с двуцифрени числа, през четвъртото тримесечие на 2019 г. спадът в тяхната бройка е едва -5.76% спрямо същото тримесечие на 2018 г.

Носи се слух, че горният минимален ръст на сделките на пазара на имоти в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. е следствие от засилен интерес на български емигранти – основно към имоти в по-големите градове в страната и най-вече в София!

В една предна моя статия за пазара на имоти също предвидих подобна ситуация – очаква се нова глобална икономическа криза, която може да върне отново хиляди български емигранти у нас, които е възможно да се насочат към пазара на имоти за инвестиции или покупка на жилище – това може да даде глътка въздух за иначе вече задушаващия се имотен пазар у нас!

Минималният ръст на пазара на имоти в страната през четвъртото тримесечие на 2019 г. обаче не може да промени обстоятелството, че той вече функционира в условия на рецесия!

Ниският ръст на сделките с имоти през четвъртото тримесечие на 2019 г. на имотния пазар в България не променя вече протичащите на него от една година насам рецесионни процеси!

Ръстът на общите сделки с имоти в България за периода 2017-2019 г. показва много ясно отрицателния растеж на имотния пазар у нас през 2019 г.

Горната тенденция започва още от края на 2018 г., когато е налице първи спад на имотния пазар с около -0.07%, за да видим вече един доста по-изразен срив от -2.74% на сделките с имоти в страната през отминалата 2019 г.

Спадът в ръста на имотния пазар е пряко следствие от бруталния срив на ипотечния пазар в България през 2019 г.!

Данните за срива на ипотечния пазар, представени на фигурата по-долу са потресаващи:

След като през 2018 г. продажбите на ипотеки достига своя пик след кризата от 2008 г. и бележи нов ръст от 2.65% спрямо 2017 г., през 2019 г. е налице ужасяващ срив с цели -26.38%.

С други думи казано – през 2019 г. банките са отпуснали с над ¼ по-малко ипотечни кредити за придобиване на имоти от гражданите и бизнеса, отколкото през предходната 2018 г.

Такъв срив в продажбите на ипотеки в страната няма как да не окаже въздействие и върху търсенето на имоти, затова и в края на 2019 г. рецесионните процеси на имотния пазар, стартирали от края на 2018 г. са вече значително по-изразени!

Какво да очакваме от ипотечния пазар и пазара на имоти в България през 2020 г.!?

Още от началото на 2018 г. прогнозирах, че пазарът на имоти ще се срине и ще влезе в зоната на продължителна рецесия в края на 2019 г.

Генерално познах в своите прогнози, но не и за рецесионните темпове, за които считах, че ще са значително по-големи от това, което наблюдаваме в момента.

Въпреки слабия ръст на сделките на имоти в края на четвъртото тримесечие все още считам, че връщане назад за пазара на ипотеки и за имотния пазар вече няма!

Още от първото тримесечие на 2020 г. очаквам сериозен спад вече не само на продажбите на имоти с ипотеки, но и на тези с готови пари!

До края на второто тримесечие и най-късно до края на третото тримесечие на 2019 г. търговските банки у нас няма да издържат на отрицателния ръст на продажбите на ипотеки и ще трябва да вдигнат лихвите по ипотечното кредитиране!

Това ще бъде ключов момент, тъй като ще доведе вече и до спукване на „имотния балон“ в страната, който се разду в последните 4-5 г.!

Тъй че до края на 2020 г., ако пазарът на имоти на получи подкрепа от чуждестранни купувачи и български емигранти – ще бъде реално вече в много сериозна криза – подобна на тази от 2008 г.!