Смях в офиса – „корпоративно табу“ или полезна потребност?!

Повечето мениджъри недолюбват смях в офиса!

Корпоративните шефове не гледат с добро око на смеха в офиса и това е факт, в който можем да се убедим почти всеки път, когато някои си позволява да се смее покрай мениджър!

Те определено имат проблем със смеха на работното място и техният негативизъм по отношение на него най-често произтича от:

  • възприемането на смеха като нарушаване на дисциплината в офиса и предпоставки за грешки в работата на служителите;
  • разглеждането на смеха като знак за отклоняване на служителите от работните им задачи – за тях се смеят само хората без работа;
  • идеята, че смехът не отговаря на корпоративната култура – той е отклонение и израз на личността, който не може да се интегрира със строгия корпоративен стил на фирмата;
  • убеждението, че в смеха има нещо съмнително – щом хората се смеят в офиса, значи клюкарстват и зословят, нищо чудно да го правят и против мениджъра;
  • усещането, че мениджърът е извън колектива, те се смеят без него и на неща, които той не разбира, чувства се глупаво в ситуацията, в която другите се забавляват без него.

Смехът позитивира климата в офиса!

Мениджърите могат да бъдат строги към смеха в офиса, но определено трябва да отбележим, че не са прави!

Смехът е израз не само на лично отношение към дадено обстоятелство или човек, той е знак, че е налице изградена социална близост между хората, които се смеят заедно!

Смехът в колектива е най-сигурния знак, че в него има оформени близки социални контакти и основа за изграждана на стабилна корпоративна култура!

Хората избягват да се смеят сами и по правило предпочитат да го правят пред близки, а не пред хора, които не харесват!

Ето защо смехът е израз на емпатия към околните и в много отношения демонстрира доверие и близост помежду им!

Смехът прави труда в офиса по-лек и работата на хората по-ефективна!

Мениджърите трябва да са доволни, ако в техния офис се чува по-често смях от хора в колектива!

Повечето хора могат да потвърдят, че във фирмите, в които цари добра атмосфера, емоционална близост и позитивност в персонала – нещата вървят много по-добре!

Хората, които се смеят, значи се чувстват добре! Те използват смеха, за да се презаредят емоционално с положителни емоции и да затвърдят близостта си с колегите в офиса!

По този начин се интегрират по-добре към колектива, защото се чувстват приети от околните и изграждат по-тесни връзки с тях в процеса на работа.

Умният мениджър стимулира своите подчинени да смеят по-често!

Успешните мениджъри са не тези, които постигат задачите докрай, а тези, които го правят с лекота и подкрепата на хората в екипа, който ръководят! 

Ето защо мениджърите трябва да създават „доволни екипи“ – такива, които са готови да ги следват като екипни лидери!

За да бъдат доволни хората в екипа, те трябва да бъдат не само финансово стимулирани добре, но и емоционално поощрявани!

Ето защо умните мениджъри изграждат активно корпоративна култура, която е насочена към стимулиране на задоволството в колектива!

Основен инструмент на една такава корпоративна култура трябва да бъде именно смехът!

Той е предпоставка за стимулиране на добро настроение и задоволство в хората от колектива! Опосредства контакта помежду им и намалява напрежението и конфликтите в екипа!

Ето защо, драги мениджъри, нека да се смеем повече в офиса!

Автор: Борислав Кънчев