Страхът от нова глобална икономическа криза се завръща в сърцата на немските индустриалци

Немските индустриални мениджъри вече са песимистично настроени към потенциала за развитие на немската промишленост

Съществува т.нар. „Manufacturing PMI“ показател (виж фигурата по-горе) за оценка на прогнозите на мениджърите в индустрията за развитие на пазара на промишлени стоки.

Показателят се оценява всеки месец от статистическите служби в страни-членки на ЕС и обхваща поне 400 мениджъри от различни промишлени области, които попълват анкетна карта със своите прогнози за развитие на индустрията и сектора, в който оперират.

Именно на немския PMI искам да обърна особено внимание, за да видите как бавно, но сигурно мениджърският елит на немската индустрия променя сериозно своята прогноза за развитие на родната промишленост.

Нека да обърнем поглед към представената по-горе в статията графика на PMI на Германия. Забележете внимателно как от края на 2017 г. този показател започва рязко да спада и това с малки колебания става през цялата 2018 г.

От 63.30 в края на 2017 г. до март 2019 г. този показател вече има стойност 44.10, т.е. налице са почти цели 20 пункта спад само за малко повече от 1 г.

Подобен брутален срив на доверието на немските индустриалци за развитието на потенциала на промишлеността в Германия виждаме само и единствено в края на 2007 г., когато стартира Глобалната финансово-икономическа криза.

Виждате ли как двете криви имат почти перфектно съвпадение като тенденции до момента?! Ако нещо не се промени и PMI продължи да пада като стойност в Германия – то мине ли ниво под 40.0 – считайте, че немските индустриални мениджъри вече сериозно се страхуват от нова икономическа криза.

PMI на Германия сочи устойчиво свиване на немската индустриална промишленост

За потвърждение на казаното по-горе, трябва да разясня, че PMI като показател има своето значение като индикатор за развитие или свиване на промишлената активност на една държава.

Когато PMI > 50.0 се счита, че промишлеността в съответната държава се развива, а когато PMI < 50.0 – то налице е свиване на местната промишленост.

Стойности около 50.0 се считат за индикатор на липса на развитие на промишлеността.

Вижте отново графиката на PMI за Германия и ще видите, че вече не само устойчивият спад на този показател показва как промишлеността на Германците „отива на кино“, но и самият показател като стойност сочи свиване на промишлените пазари в страната.

PMI пада прекалено бързо и осъзнато връща страховете за нова икономическа криза

За съжаление PMI на Германия буквално се срива в последните 12-14 месеца. Той губи почти 1/3 от своята стойност за този период, което е сравнимо като тенденция само с началото на кризата от 2008 г.

Проблемът е, че тук става въпрос за най-голямата европейска икономика и петата по големина в света! Германия е двигателят на Европейския съюз и ако в нея индустриалните мениджъри в основните промишлени отрасли започват да стават песимистични – то определено скоро песимизмът ще завладее и цялата европейска икономика, в т.ч. и България, ако ме разбирате правилно какво искам да кажа!

Четете още:

Завръща ли се страхът на строителите от нова имотна криза?!