Страхът от нова глобална криза и „прането на пари“ задържат долара като световна валута

В света циркулират повече 100-доларови банкноти, отколкото такива с номинална стойност 1 щатски долар.

Някои американски анализатори, като Тейлър Телфорд и Джиан Уейлън се опитват да обяснят нарастващото търсене на долара, като изследват поведението на хората, които най-често се насочват към използването на трицифрени банкноти.

Оказва се, че 100-доларовите банкноти, емитирани от Федералния резерв на САЩ са едни от най-търсените трицифрени хартиени парични знаци в цял свят. Изследванията сочат, че само 20% от всички емитирани 100-доларови банкноти остават в САЩ – останалите 80% от тях са разпръснати по целия свят.

Оказва се, че тяхната бройка вече надминава тази на 1-доларовите банкноти.

Какви могат да бъдат причините за засиленото и постоянно търсене на 100-доларовите щатски банкноти?!

В своето изследване Тейлър Телфорд и Джиан Уейлън достигат до няколко интересни заключения относно причините, които водят до търсенето на 100-доларовите щатски банкноти в глобален план, а именно:

  • първо, техният продължителен живот;
  • второ, използването им като спестовен и антикризисен инструмент от бизнеса и домакинствата;
  • трето, използването им от организираната международна престъпност в схеми за „пране на пари“.

Продължителният живот на 100-доларовите щатски банкноти ги прави по-привлекателни за спестяващите хора.

Оказва се, че 100-доларовите щатски банкноти имат средна продължителност на употреба от поне 15 г. спрямо 8.5 г. за 50-доларовите щатски копюри например, и много по-дълга употреба от още по-ниските номинали на щатския долар.

От тази гледна точка – те не изискват подновяване през кратки интервали и могат да служат като удобно средство за дългосрочно съхранение в касите на техните стопани.

Хората и бизнеса предпочитат да трупат антикризисни резерви в 100-доларови щатски банкноти.

Причината за това предпочитание е страхът от новата поредна световна икономическа криза, която се задава на хоризонта на международната икономика все по-осезаемо.

Поради по-голямата си стойност, 100-доларовата банкнота е удобна за съхранение, като в същото време нейният номинал не е толкова голям, за да предизвика внимание, както например банкнота от 500, 1000, 5000 или 10000 щ.д.

Също така, банкнотата от 100 щ.д. е много подходяща и за ежедневни покупки и пазаруване, може лесно да се разваля на по-малки банкноти и като цяло няма да затрудни ежедневните покупки на хората и бизнеса.

Тя е идеално средство за трупане на парични резерви срещу кризата и има много добра репутация като номинал и световна валута. Може бързо и лесно да се конвертира навсякъде по света в друга валута.

Международната организирана престъпност „обожава“ 100-доларовите щатски банкноти.

Банкнотата от 100 щ.д. е най-предпочитаната световна валута за „пране на пари“ от международната организирана престъпност. На първо място, доларът е много по-разпространен по света като световна валута, отколкото еврото например, което го прави предпочитано средство за нелегален трафик на „мръсни пари“ към офшорни зони и страни от Третия свят.

На второ място, пренасянето на по-големи суми с него прави пратките в пъти по-леки, отколкото при използването на банкноти с малки номинали.

Като трето – това е най-ликвидната валута в света – няма държава, в която доларът да не е желана валута и да не е средство за бърз валутен обмен. На практика възможността за бързо освобождаване от 100-доларовите банкноти прави търсенето им от организираната престъпност постоянно.

Търсенето на 100-доларовите щатски банкноти за антикризисни и престъпни цели подпомага допълнително валутната стабилност на долара.

Банкнотата от 100 щ.д. с нейното стабилно международно търсене се оказва, че не само служи като идеален инструмент за антикризисни резерви и финансиране на схеми за „пране на пари“ – тя оказва своето благотворно влияние и върху поддържането на стабилността на курса на щатската валута на международните финансови пазари.

Докато организираната престъпност продължава да използва тези банкноти в своите операции по „изпиране на мръсни пари“ от незаконни дейности, банкнотата от 100 щ.д. долара ще бъде желана и търсена на международните финансови пазари. Същото важи и за нейното търсене като антикризисен спестовен инструмент от домакинства и представители на бизнеса.

Има ли постоянно търсене, ще има и постоянни високи цени на щатската валута на международните валутни пазари, като тук търсенето на щатската валута няма нищо общо с икономиката на страната и нейната производителност, това е търсене – произтичащо като бонус от международното реноме на щатския долар като сигурна и удобна за „пране на мръсни пари“ световна валута.

Дали е време да бъде премахната 100-доларовата щатска банкнота?!

Европейският съюз спря от края на януари месец печатането на банкнотата с номинал 500 евро именно поради причина да ограничи престъпните схеми за „пране на пари“, използващи именно тази банкнота за нелегален трафик на „мръсни пари“ към офшорни зони.

Време е САЩ също да помислят за подобно нещо, но едва ли страната лесно ще се навие да спре печатането на трицифрени банкноти. Мит е, че в САЩ вече всичко се купува само с електронни карти – оказва се, че те се ползват само в 30% от случаите на пазаруване на американски граждани.

Едрите 100-доларови банкноти все още се използват активно в щатската търговия, а и тяхното изтегляне от световната икономика означава само едно – намаляване на търсенето на щатската валута и удар по валутната стабилност на долара.

Тъй че по-скоро може да очакваме, че САЩ няма да са склонни да премахнат своите три и четирицифрени банкноти – независимо, че с тях се финансират схеми за „пране на пари“ и незаконни дейности, те определено играят своята роля за световната стабилност на щатската валута.