Теория за захванатата реалност – Въведение

Защо се захващам с Теорията за захванатата реалност?

Провокиран от новата инициатива на конспиролога Стойчо Керев, а именно – неговия последен филмов проект „Измамна реалност“, който обещава да третира проблеми, свързани с Теорията на захваната реалност, установих, че наистина в България идеите на този конспиративна теза не са много популяризирани сред българското общество.

От тази гледна точка и аз ще се опитам да дам моя скромен принос относно разкриването на интересни моменти и факти, свързани с твърденията на тази конспиративна хипотеза.

Теорията на захваната реалност не е новост – определени кръгове от човешкото общество винаги са били наясно с нея в дълъг период от човешката история!

Нито аз, нито г-н Керев ще „открием топлата вода“ за измамната реалност, в който живеем. Факт е, че тайни общества, в т.ч. и древните български богомилски общества, са били отдавна наясно, че живеем в свят, който е нереален!

Сигурен съм, че и някои българи са наясно с нейните идеи – познавам доста такива, които знаят учудващо много за света и непрекъснато търсят своята истина по въпроса.

Безспорно, най-голям принос за „изнасяне на светло“ на тази конспиративна теория в нашето съвремие има Дейвид Айк – безспорен елитен конспиролог, който очевидно разполага с информация от много високо ниво, за да разкрие с подробности модела на Захваната реалност, в която живеем.

Със сигурност ще обърна значимо внимание на неговите идеи и на информацията, която той предлага на публичната общественост по този въпрос!

Аз обаче няма да Ви предложа типична конспиративна теория, каквато първоначално изглежда Теорията на захваната реалност, а ще се опитам по-съвсем логичен път да покажа нещата, до които достигнах сам в 90% от случаите, и които се оказва, че вълнуват още много алтернативни изследователи по света – някои от тях с академични титли и участници в най-престижни академични институти, други – брилянтни инженери и изобретатели, трети – военни и служители в структурите на сигурността, а много от тях – просто отдадени на свободните проучвания алтернативни изследователи.

Всички те засягат в свои изказвания различни аспекти на Теорията на захваната реалност, но аз ще се опитам да я структурирам по начин, по който да я оформя като една цялостна система за разбиране на света, в който живеем под формата на човешки същества – така, че да бъде по-достъпно за обикновения читател.

Какво ще предложа в следващите си статии по тази тема!?

Това, което ще се опитам да разкрия за Вас по темата за Теорията за захваната реалност със своите следващи материали, е следното:

  • Ще пробвам да дам една приемлива единна теория за времето и пространството, в което съществуваме, за да дам представа за света, в  който живеем;
  • Ще обърна внимание на въпроса „Кой е Бог?!“;
  • Ще обърна внимание и на това кой и какво представлява човекът?!
  • Ще представя основните акценти в Теорията за захваната реалност, в т.ч. и различни гледни точки – мои и чужди – относно тази теория.
  • Ще се опитам да изведа основните идеи за смисъла от съществуването на хората.
  • Ще са опитам да Ви представя някои прогнози за начина, по който ще се развият нещата в близко бъдеще, защото очевидно живеем в много интересен момент от нашата цивилизационна история.

Следете внимателно за следващите ми публикации!

Теория на захванатата реалност – Матрицата, в която живеем

Теория за захваната реалност – Кой е истинският Бог в Матрицата, в която съществуваме?

Захваната реалност – Какво представлява човекът?