Теория за захванатата реалност – Механизми за контрол – Заробване на душите и контрол над прераждането

Душата на човека е безсмъртна!

Уважаеми читатели, дойде време да Ви обърна внимание върху механизмите за контрол, които управляват нашата захваната реалност, и първия от тях е контролът над прераждането.

Много от Вас сигурно са наясно или чувстват, че вътрешната същност на човека е значително по-различна от това, за което се възприемаме като физически тела.

Въпреки че сме обвързани с нашите тела, нашите мисли и чувства нямат нищо общо с тях!

Ние се движим от мотиви в живота, които надскачат разбирането за просто съществуване в някакво тяло и задоволяване на неговите физически нужди.

Почти всички световни религии говорят за безсмъртието на човешката душа, а в много от тях се счита, че човек се преражда – т.нар. „реинкарнация“ на душата на хората в ново тяло, за да продължат своята нова мисия или духовно извисяване, т.е. да следват своята т.н. „карма“.

Това е, което казва религията, но от горните думи се фокусирайте само върху реинкарнацията – кармата за човека е просто приятна приказка за разсейване, но на това ще обърна повече внимание в следващите редове.

Да видим какво казват и най-последните научни изследвания в сферата на живота след смъртта. След прословутата книга „Живот след смъртта“ на д-р Реймънд Муди, публикувана още в далечната 1975 г., за науката възможността за съществуване на душата след смъртта се превърна в приоритетна цел за изследване.

Оттогава – досега са проведени десетки изследвания на живота след смъртта. Някои от тях напълно секретни, някои от тях достъпни за широката публика.

Последните три такива изследвания приключиха с оповестени резултати именно през настоящата 2019 г.

Първото изследване е съвместен проект на учени от берлинския Център за изучаване на инсулта и университета в Синсинати.

В своите съвместни изследвания учените достигат до заключение, че в първите дни след смъртта в мозъка на човека продължават да се фиксират мощни електроимпулси, т.е. излиза, че човек не умира веднага – неговият мозък продължава да функционира известно време.

До подобно заключение достига и руски екип от учени, начело с проф. Константин Коротков. Екипът стартира мащабно проучване на починали хора от момента на тяхната смърт.

Първоначалната концепция на изследването е насочена към доказване на тезата, че газоразрядното излъчване на тъканите на човешкия организъм или т.нар. „Ефект на Кирлиан“, известен ни повече под термина „аура“ ще бъде различен при мъртвите и живите хора.

В хода на изследването обаче се доказва точно обратното – до третия ден от смъртта, а дори в някои случаи и по-дълго, аурата на починалите хора въобще не се изменя, което дава предпоставка да се счита, че душата им не е напуснала напълно тяхното тяло.

Третото изследване, което ще цитирам, е сходно с това на д-р Муди. То е осъществено в рамките на четири години от учени в Саутхемптън, Великобритания.

В рамките на проучването са изследвани над 2 060 случая на хора, изпаднали в клинична смърт, като при болшинството у тях са установени аномални усещания за реалността и видения, които не могат да се обяснят в условията на изпадане в реална смърт.

От изнесените по-горе данни определено можем да кажем, че науката е все по-близо до разгадаването на феномена на живота след смъртта и до твърденията на световните религии за реинкарнацията.

Не живота зад смъртта е важен – важно е прераждането!

В Теорията на захваната реалност на живота след смъртта не се гледа като на нещо свръхестествено.

Напротив, именно безсмъртната душа е в основата на живота в Матрицата, в която живеем.

Тя е универсална, не може да бъде унищожена и е в основата на съществуването на всичко живо, защото реално се явява не само като софтуер, но и специфична енергия за поддържането на живота.

За какво ѝ обаче на една душа постоянно да се преражда?!

Като нефизическо тяло в нашата реалност за душата е достъпно всичко. Тя може наготово да се ползва от цялото информационно поле на Матрицата, в която живеем. Да бъде в миналото, настоящето и бъдещето, да контролира материята и т.н.

Тук отново можем да намесим религията. В много от религиозните учения, които повдигат въпроса за реинкарнацията, се говори за потребността на душата да извърви своята карма, т.е. да придобие нов урок за духовно извисяване и да поправи грешки от своето минало.

Излиза, че именно ученето е в основата на прераждането на хората!

Раждаме се да ставаме по-добри, по-духовни, да се усъвършенстваме духовно и да израстваме в космическата йерархия …

Всичко това обаче е една голяма красива приказка за човешките същества, които не могат да видят реалността – такава, каквато им я поднасят наистина Тъмните Господари на човечеството!

Ученето, посредством виртуална вселена, по принцип е един наистина логичен вариант за научаване на знания и умения. Възможно е дори на равнище Матрица душите да идват именно, за да трупат опит за целите на живота извън нея.

Проблемът е, че съществата, които имат власт да създадат подобна Вселена – те със сигурност имат много по-напреднали механизми за учене.

Със сигурност в бъдеще и хората ще получават знанията наготово – с директно имплатиране в паметта им или с осигуряване на достъп до всемирната банка с информация – просто посягаш на съзнателно ниво към нея за даден проблем и получаваш готови знания или решение.

При всякакво положение обаче душите, които се прераждат в човешки тела – не го правят, за да се учат и да се извисяват духовно, те са принудени да го правят от инферно съществата, които контролират не само живота им във физическо тяло, но и техните души!

Духовно и телесно хората живеят в робовладелска илюзия!

Със сигурност много от Вас ще се почудят на горното твърдение, но аз ще разклатя вашето съмнение с не по-малко фрапиращи доводи за заблудата, в която днес живеете!

Тук идва моментът да Ви обърна внимание на нещо много странно при прераждането на хората, а именно обстоятелството, че те нищо не помнят от своите предишни животи!

Защо хората не помнят нищо от предишните си животи!?

Ето тук мога да направа едно интересно отклонение. Именно горния въпрос известният български конспиратолог Стойчо Керев задава в едно от своите предавания на също познатия на широката публика писател-езотерик Христо Нанев.

Нанев, който намирам за изключително ерудирана и позитивна личност, отговори обаче с традиционния рефрен на религиозната заблуда, а именно, че хората получават така нов шанс да поправят грешките си, да се поучат и т.н.

И Нанев и 99% от хората искрено искат да мислят, че съществува добра сила, която ги напътства и покровителства, че те ще издигнат духовно някой ден, че ще се слеят с добрия Бог и ще бъдат блаженни като ангели, ще живеят в Рая и прочие религиозни глупости!

Няма да стане! И то по простата причина, че прераждането на хората е следствие на технологичен брак, а не на стремеж към самоусъвършенстване!

Да, точно така, прераждате се, защото Вашите души се амортизират с напредване на възрастта, а не защото следва да се учите или да се усъвършенствате!

Тъмните Господари на човечеството не случайно са фиксирали трайността на живота на хората в порядъка на 50-70 г. Те експлоатират Вашата душа, но и тя има срок на годност.

Над 99% от хората, ако обърнат внимание на своя живот – ще видите един низ от различни форми на страдание и несправедливости, с които е трябвало цял живот да се примиряват.

В един момент обаче човешката душа започва да изтръпва към това, което се случва около нея!

Колкото повече напредва в своята възраст човекът – толкова повече привиква с болката и страданието, което му носи този свят, а това означава, че той изгражда имунитет срещу тях!

Именно страданието обаче е това, което храни Тъмните Господари на човечеството. Те не могат да си позволят да отглеждат реколти с хора, които след даден момент от тяхната продължителност на живота няма да им носят необходимата порция негативна енергия.

Ето защо човекът е с ограничена годност, ето защо ѝ хората се раждат с изтрита памет за своето минало!

Изтриването на паметта е механизъм за контрол над душите на хората!

Стойчо Керев очевидно знаеше този отговор, когато зададе въпроса на Христо Нанев в своето предаване, иначе защо да го задава – звучи банално, говорено е много по-него, но малко са наясно, че това не е просто въпрос, а един от ВЪПРОСИТЕ, които определят Захваната реалност, в която живеем, но Керев тъй или иначе никога не стига докрай в разкриването на истината, затова ще Ви го разясня аз!

Да се върнем обаче към изтриването на човешката памет при прераждането! Това не се прави случайно!

Всъщност не е съвсем вярно, че хората се раждат с напълно изтрита памет.

Оказва се, че новородените и децата до 7-8 г. възраст могат да имат спомени за своето минало прераждане, както и способности да виждат починали хора и други същества, с които да общуват.

След тази възраст хората губят внезапно тези способности, което е очевидно генетично обусловено от техните Господари.

Налице са десетки официално регистрирани случаи на деца в различни части на света, които си спомнят своя предишен живот.

Знам за такъв случай и в България – дете, което помни предишната си майка, и твърди, че починал роднина не е умрял, а се на мира на друга планета.

На практика хората не губят напълно информацията за своите предишни животи. Те просто са с блокирани спомени за нея.

В довод на тази теза все по-често излизат различни сведения за проведени сеанси за регресивна хипноза, при която хората са връщани назад в своето минало и описват свои предишни животи.

Защо обаче спомените на хората за предишните им реинкарнации са блокирани!?

Отговорът е колкото прост, толкова и сложен, защото касае един мащабен заговор, който именно Теорията на Захваната реалност разкрива днес!

Представете си, че Вие сте едно свръхразвито същество, което има отчайваща нужда да черпи енергия или е зависимо към страданията на други същества.

Как ще търсите вариант да бъдете винаги подсигурен откъм наличието на страдащи същества, които да Ви осигурят желаната негативна енергия за Вашите нужди?!

Очевидно е, че съществуват два варианта: първо, да дебнете някъде, някога, някое такова същество да страда, за да се възползвате от отделената от него негативна енергия, или второда създадете една среда, в която това същество ще страда вечно и Вие ще бъдете винаги удовлетворени от неговото страдание.

Очевидно е, че ще изберете втория вариант, тъй като първият вариант е несигурен, свързан с очакване, постоянно търсене и с неясен краен резултат.

„Да си отгледаме страдащи питомници!“. Ето го правилното решение за тъмните Господари на човечеството!

Да, но за тази цел е необходимо да разполагате с най-ценния ресурс на вселената – души, готови сами да се подложат на безкрайни страдания!

Макар и сложно, за това няма също проблем! „Ще създадем една илюзия за душите и техните реинкарнации, в която ще ги потопим в неведение и безкрайни цикли на прераждания“ – ето как мислят и действат тези, които управляват живота ни.

В основата седи създаването на илюзорната идеология за кармата!

Възпитаваме в душите идеята за духовно извисяване, след което ги поставяме в среда, в която не могат да не съгрешат, а за да продължат да повтарят своите грешки – изтриваме всеки път тяхната памет, когато се прераждат!

Ето как изтриването на паметта се превръща в механизъм на контрол!

Всеки учен ще Ви каже, че един от пътищата за постигате на научен успех и еволюция в мисленето се дължи именно на трупането на знания.

Това е така, защото трупането на знания създава информационна база, върху която логически може да се избере нов път на развитие, при който да се избегнат вече допуснатите грешки!

Ето защо Човечеството не е мръднало и на йота в своето духовно развитие за толкова хиляди години – на хората им е отказан достъп до знанията, натрупани по време на техните предишни животи!

Хората не могат да трупат опит и да спрат да повтарят грешките си в новите си реинкарнации, защото просто нямат здрава основа, която да им попречи да сбъркат отново!

В същото време Тъмните господари на хората удобно заемат позицията на арбитър на техните действия във физическа форма и клатят глава, всеки път, когато поредната инкарнация приключи с думите – „Видиш ли – ти пак се издъни, айде да се преродиш отново, за да си оправиш кармата!“ – и така до безкрай!

Получава се една изключително отработена схема, в която хорското падение е гарантирано при всяко тяхно прераждане от жестоките условия на живот, които се налагат на нашата планета, и блокирането на процеса на трупане на опит, който би им попречил да правят една и съща грешка.

Инферно контролират всяка стъпка от живота и смъртта Ви!

На практика задкулисните Тъмни Господари на нашата планета са създали перфектната схема за осигуряване на необходимата им негативна енергия от доброволно желаещи души да им я осигурят.

Те владеят цялата Слънчева система. Като ферма за добив на негативна енергия е избрана Земята, а като място за временен отдих на душите се използват околните планети.

В края на миналия век един японски доктор изнася уникални твърдения и дори видоеозаписи, на които твърди, че се наблюдава момента на смъртта на хора в неговото отделение.

Този доктор поставя скрити камери в стаите с хора, за които се очаква близка смърт. По неговите думи за всеки човек идват различни хора, които прибират душата му.

При някои от пациентите, които очевидно са имали по-обикновен и мирен живот, идвали близки и роднини, за да ги приберат, докато при закоравели престъпници – идвали тъмни и мрачни фигури.

При хората без роднини японският доктор фиксира същества, наподобяващи паякообразни, които идват и прибират душата на човека.

Именно една от конспиративните теории говори, че насекомоподобни извънземни същества се грижат за процеса на предизвикана смърт и извличане на душите от хората, когато те вече не са способни да носят необходимата порция страдание за Инферно господарите.

Не е случайно също, че много хора, които са били в клинична смърт, декларират различни видения. Едни говорят за бял тунел, други ги посрещат близки, при трети ги посреща съдник и т.н.

За да бъде по-достоверна смъртта на за душата, Тъмните господари създават илюзии, които да съответстват на това, което очаква приживе човекът от Смъртта!

Един от най-често срещаните спомени при клинична смърт обаче е този за прожектиране на моменти от живота на човека.

Самата концепция да си припомните моменти от своя живот е основа да бъдете съдени!

Всички насаждани религии днес говорят за Божествения съд над делата на човека.

Това обаче е една фикция – хората са съдени за дела, които никога не са имали шанс да избегнат в живота си!

Ужасяващата действителност, в която живеем, е така планирана, че единственото сигурно нещо в живота Ви е постоянно неудовлетворение и страдание за нещо!

Вие нямате шанс да не сгрешите в своите постъпки, защото не помните предишните си грешки. Така ще бъркате винаги в свят, в който не Ви се дава право на правилен ход – малцина са тези, които успяват да се измъкнат от хватката на Захваната реалност, която са създали за нас Тъмните господари.

Цикълът на греха държи душите в подчинение!

Цикълът на греха – това е основата за постоянните въртележки на едни и същи души на Земята.

Господарите на човешкия род умело експлоатират чувството за вина на хората приживе, за да ги стимулират да се прераждат отново и отново на Земята, където да влизат отново в ролята на баламите крави за пасене!

Ето защо хората се раждат без спомени за предните си животи, ето защо те постоянно бъркат отново и отново, за да бъдат пак съдени от създателите на Захваната реалност, която ги заробва и обсебва не само на физическо, но и на духовно равнище.

Ето защо и на хората е строго забранено самоубийството. Ако си мислите, че самоубийците са душевно болни хора – дълбоко се лъжете.

Това са в повечето случаи хора, чийто души просто не издържат на несправедливостта на света, в който живеем.

Те отказват да приемат тази реалност и живота, който водят, затова и желаят да скъсат един път завинаги с него.

Това обаче Тъмните господари не могат да позволят, защото ако стане масово явление – това със сигурност ще наруши желаните доставки от негативна хорска енергия.

Ето защо и самоубийството се заклеймява от всяка една религия! Те не искат Вие да прекъснете цикъла на производство на негативна енергия за тях!

Има ли спасение от клетката?!

Ако за едно нещо са прави религиите – то това е за борбата за човешките души!

Инферно имат своите врагове и вече неведнъж са побеждавани!

Въпреки че са изключително могъща раса и контролират силни и агресивно настроени подчинени им космически раси – те са обречени рано или късно да губят своите галактически плантации за негативна енергия.

Същото в момента се случва и на Земята. Зачестилите прояви на извънземно присъствие в различни части на планетата в последните 30-40 г. демонстрират добре обстоятелствата, че хората вече не са сами и има Звездна коалиция, която е твърдо решена да прогони Звяра!

За съжаление това няма да мине без сериозни катаклизми за планетата и хората на нея, но за това ще говоря по-нататък в следващите статии за механизмите на контрол в Захваната реалност.