Теория за захваната реалност – Кой е истинският Бог в Матрицата, в която съществуваме?

Как разбираме днес идеята за Бог?

Бог е този, който човечеството е приело, че е негов Творец и Творец на всичко живо и неживо. Той е описван от философи и богослови като най-великото от всички възможни същества.

Бог няма начало и няма край, той всемогъщ Творец, вселенско всезнание, въздесъщ и всеблаг, съществуващ вечно и управляващ вечно нашия свят и господар на всичко в него.

Той е нематериален, милосърден и любящ – той разполага с неограничена сила и власт над хората и строго съди за техните дела – той наказва прегрешилите и въдворява безгрешните в своето Небесно царство.

Да поразсъждаваме малко за Бог?

Човечеството е една доста объркана раса от гледна точка на разбирането на значението на съществуването на Бог за нас. Материалистите, още от родоначалника им Фойербах, отдават въздигането на Бог единствено и само на човешкото невежество и опита на хората да интерпретират природни явления, за които нямат необходимите познания и считат за свръхестествени.

Днес ни учат, че човекът е произлязъл от маймуната в рамките на процес, който наричаме „естествена еволюция на видовете“ или „естествен подбор“, както е познат от теорията на Дарвин, описана в неговата книга „Произход на видовете“.

Няма по-жалка и безподобна теория за произхода на човека от теорията на Дарвин!

За толкова години не видях една маймуна да стане човек, не искат дори да ми говорят в Зоопарка – няма и да дочакам да проговорят по простата причина, че никога няма сами да евоюлират.

Ето защо – трябва очевидно да приемем, че човекът е създаден от някой. Ние може и да сме близки до приматите, въпреки че съществуват мнения, че генетично сме отделна линия с тях, но със сигурност трябва да отбележа, че разликата помежду ни е дело на Творец, не е станала от само себе си.

Опитът произхода на видовете да се представи като дело на една продължила милиарди години във времето еволюция от едноклетъчни до развити разумни индивиди, като хората, е просто умопомрачително безумен.

Учението на Дарвин обаче не е случайно, то е именно един от механизмите на Захваната реалност, за която говорим, но за това ще пиша по-натам.

Важното е да сте наясно – хората са създадени същества от Творец или Творци, който ние наричаме Бог или Богове.

Ние дължим нашето съществувание на тях, но това, че са наши създатели – не означава, че са именно онзи истински Бог, който визирахме по-горе!

Преди Бог обаче познаваме Боговете?

Предполагам, че повечето от читателите са чували за монотеистични и политеистични религии. При монотеизмът се възприема идеята за един единствен Бог, докато при политеизмът – за наличие на множество Богове.

Много интересен факт е, че от историческа гледна точка политеизмът възниква значително по-рано от монотеизма. Във всяка една древна цивилизация, било то Египет, Древна Гърция, Шумер, Древна Скандинавия, Древен Китай, Древна Индия, старите цивилизации на Южна и Северна Америка – винаги е ставало въпрос за съществуването на плеяда от Богове.

Дори последните изследвания на Библията говорят, че използваната на древен еврейски език дума за Бог – „Елохим“ всъщност е в множествено число, т.е. самата Библия говори за „Боговете“, не за Бог!

Тези Богове обаче по-никакъв начин не отговарят на профила на Бог, който описахме в самото начало! Да, те наистина превъзхождат със своите знания и умения всеки един човек в древността, но те имат една изявена идентичност, много различна от идеята за нематериалния Бог и наш Творец.

Всеки път, когато прочетете история от Древногръцките легенди или древните Индийски летописи, както и всяка една достигнала история за Богове до нас от древна цивилизация, ще се сблъскате с високо развити същества, които обаче проявяват същите слабости като хората – карат се помежду си, завиждат си, убиват се един друг, водят войни помежду си, изневеряват си с човешки същества или имат любов с тях и деца, които се раждат като полубогове, въобще – раздават го айляк – нищо по-различно от хората.

От тази гледна точка е съвсем нормално да се запитаме дали наистина това са нашите Богове, онези които управляват Вселената и са ни създали?!

В контрапункт на политеизма се развива монотеизмът, т.е. вярата в един всемогъщ Бог, който управлява Вселената и хората. Всички основни съвременни религии се основават на него – Християнство, Юдаизъм, Ислям и т.н.

Факт е обаче, че първо политеизмът се появява по време на властването на Фараон Ехнатон (Аменхотеп IV) – прословутият съпруг на световно известната със своята красота египетска царица Нефертити, който за първи път отменя вярата в древните египетски Богове, които днес познаваме.

Той въвежда монотеистичния култ към Бога-слънце, който впоследствие се възприема от юдеите, преди да напуснат Египет, за да премине в Християнството и Исляма.

Монотеизмът е едно много по-зряло разбиране за мястото на Бог в нашето съществувание. Той именно се насочва към търсенето на метафизичните характеристики на Бог, с което реално отхвърля обожествяването на Боговете преди него, които проявяват твърде много човешки черти и модели на поведение.

Монотеизмът има своето важно значение за изграждането на съвременната концепция за Бог, но той не достига до същината на нещата, тъй като спира дотам, където признава неговото всевластие в илюзорната вселена, в която съществуваме.

Съществуват стари писания още от Древен Шумер и други древни цивилизация, които всяват сериозен смут в съвременните антрополози. Някои алтернативни изследователи описват една доста интересна история, в която именно Богове, а не Бог, играят основната роля за създаването на човечеството – такова, каквото го познаваме днес.

Човекът – обект на генно инженерство?

Историята в общи линии гласи следното:

  • на орбита над земята пристигат могъщи същества, които са вещи в генното инженерство, в Шумерския епос ги наричат „Анунаки“, в Древноиндийския епос – „Наги“, в Древен Китай – „Дракони“ и т.н. – това се повтаря и в други предания, като навсякъде е намесен образа на влечугоподобни същества;
  • те започват редица експерименти и създават множество различни същества, с които населяват планетата, като едно от тези същества е човекът, който създават по свой образ и подобие;
  • остават изключително учудени обаче, когато създаденото от тях човешко същество получава душа и способност да чувства и да мисли;
  • решават да създадат повече от хората – тук в Шумерския епос се говори за точно предназначение на хората – да добиват злато за своите господари, необходимо им да подържат живота на тяхната планета;
  • тази група от извънземни генни инженери обаче е контролирана от по-висши същества, които не одобряват този проект – те ги предупреждават, че хората рано или късно ще се обърнат срещу тях;
  • това именно става – хората се обръщат срещу своите създатели и биват жестоко наказани с изтребление, което ние познаваме като Всемирния потоп, само част от хората биват прибрани на орбиталната станция, за да послужат като генетичен материал за следващ генетичен експеримент;
  • така се създава новата съвременна човешка раса, която обаче е силно осакатена версия като възможности на предходната човешка цивилизация, което позволява на нашите Създатели да упражняват тотален контрол върху нас;
  • разгневени от ставащото по-висшепоставените господари на групата генни инжинери ги подгонват и те стават отцепници – т.нар. „Паднали ангели“, които след военен конфликт отстъпват в мрака, за да командват днес света – скрити в сянка.

Съществуват различни вариации на този история, но една от тях звучи правдоподобно, а именно, че от историческа гледна точка хората и цивилизацията на гущерите (Анунаки) е възможно да са съществували паралелно на земята в дива и постоянна борба за надмощие.

Боговете, които ни създават може и най-вероятно са трета раса, която води война с гущерите, която ги принуждава да преминат в отстъпление и да търсят власт в сянка над човечеството.

За общо съвместно съществуване на динозаври и хора се заговаря сериозно след откритието на т.нар. „камъни Ика“ в Перу (виж снимката по-долу).

Един от камъните Ика

Но как е възможно това?! Археолозите сочат, че динозаврите са живели преди цели 200 млн. г., когато хората въобще не би следвало да съществуват!?

Ние обаче сме там – на тези рисунки, където се бием с динозаври, отглеждаме ги, яздим ги и т.н. Моята теза лично е, че това най-вероятно не са точно хора, а расата на гигантите, които са ни предшествали, тъй като трудно си представям хората с днешен ръст да се справят с противници като 10 т. динозаври.

Факт е обаче, че хора в техния хуманоиден облик са съществували преди милиони години, а може и много преди това!

Възможно е и цялата датировка на нашата история да е погрешна – дали са 20 000 хил. г. назад или 200 млн. – не съществува възможност и с най-точните съвременните методи да се определят датите на съществуване на динозаврите – всичко в съвременната наука са утвърдени догадки.

Аз лично смятам, че нещата са се развили много по-близко във времето до нас – едва ли една развита цивилизация ще се упражнява милиони години в генно инженерство на нашата планета – нещата са ставали значително по-бързо и по-скоро, отколкото съвременната наука предполага.

Нашите Богове не са истински?

Нито една от човешките религии не може да обясни кой точно трябва да считаме за Бог, единствено монотеизмът загатва някои негови черти.

Това, което със сигурност трябва да знаем е, че тези, които са ни създали са просто наши Творци, но нищо повече – те не са истински Богове, те не владеят Матрицата, те живеят в нея, точно както и ние, затова и не могат да отговарят на изискванията за истински Бог.

И все пак, кой е Бог?

Както поясних в моята предна статия, посветена на Матрицата, в която съществуваме, ние се намираме в една изкуствено създадена по компютърен път виртуална реалност.

Горното означава само едно – Бог съществува извън нашата реалност! Всички древни Богове, за които говорят епосите на древните цивилизации са просто цивилизации на развити същества, способни да репликират себеподобни.

Господ трябва да търсим извън Матрицата. Очевидно е, че Той или най-вероятно Те, които управляват нашата виртуална реалност – го правят отвън.

Това са реалните господари на нашата реалност – те командват системата и определят правилата, те могат да пуснат и спрат нашата илюзорна реалност във всеки един момент. Те могат да редактират и поправят, но най-вероятно не го правят.

Те са великите администратори на Вселената!

Съществува и още един интересен момент, при разкриването на фигурата на Този или Тези, които трябва да наричаме Бог или Богове.

Напълно е възможно тук да става въпрос за Изкуствен интелект, който управлява този свят, подобно на историята от филма „Матрицата“.

Всеки компютърно-генериран виртуален модел изисква операционна система и функциониращ софтуер, за да се реализира. Ето защо е напълно възможно нашата Вселена да се управлява от Изкуствен интелект.

Едно от най-големите доказателства за подобно твърдение е, че липсва осезаема намеса на Бог в отношението между съществата, които живеят във виртуалната реалност, в която съществуваме и ние.

Нашата Вселена е нито добра, нито лоша – тя просто съществува и предоставя възможности за съществуване на различен тип разумен живот!

Реално нейната среда и развитие по никакъв начин не влияе на делата на разумните същества и не ограничава или стимулира никого по пътя на тяхната еволюция като такива.

Въпреки това съм склонен да отбележа, че Изкуственият интелект не може да бъде обожествен, тъй като съществува едно важно обстоятелство!

Той също е създаден и неговото съществуване всъщност ще бъде още едно доказателство за съществуването на истинския Бог или Богове, тъй като нищо изкуствено не може да бъде създадено по естествен път – това трябва да бъде дело на нещо живо и разумно.

И така, до обобщим кой е Бог?

Бог трябва да се разбира не като конкретен Творец на човека, а като Създател и Велик администратор на Матрицата, в която живеем!

Той е извън пределите на виртуалната реалност, в който съществуваме, но със своите команди и предварително заложени инструкции управлява физическите закони, които определят условията за живот на всяко разумно същество в познатата ни Вселена.

Ние сме създадени от други разумни същества, които са реално нашите Творци, но те не са Бог!

Те са просто други обитатели на нашата Вселена, които са постигнали такъв напредък в своето развитие, че могат да репликират по пътя на генното инженерство живи същества, които са способни да получат душа, точно както човека.

Едно от най-големите тайнства, свързани с фигурата на Бог остава обаче неговият божествен промисъл за съществуването на нашата Вселена!

Тук въобще не става въпрос за човека – ние сме просто дребно звено в цялата история на света, в който съществуваме – тук става въпрос за много по-сериозен замисъл, който разкрива първото ниво на Захванатия свят, в който живеем, а именно – основната виртуална реалност, в която информационните единици, които ние познаваме под названието „души“ пристигат на този свят, за да се вселят в съществата, които наричаме живи.

Защо е необходимо това да става в един нереален и илюзорен свят – това тепърва ще Ви разкривам в следващите материали за Захванатата реалност!

Четете още:

Теория за захванатата реалност – Въведение

Теория на захванатата реалност – Матрицата, в която живеем

Захваната реалност – Какво представлява човекът?