Теория на захванатата реалност – Матрицата, в която живеем

Съвременните теории за времето и пространството не обясняват нищо за произхода на Вселената!

Съществуват множество различни по своя характер теории, които се опитват да обяснят произхода на Вселената и светът, в който считаме, че реално съществуваме.

Най-известната от тях е Теорията за големия взрив. Тя в общи линии представя възникването на познатата ни Вселена като взрив на топка от свръх плътна материя, от която са се оформили съвременните галактики с техните слънчеви системи и планети.

Един от основните доводи на учените е, че познатата ни Вселена се разширява, т.е. в нейното начало е трябвало да има някаква сила (взрив) на материята, който да доведе до това нейно продължаващо разрастване.

Естествено тази теория е твърде наивен похват да се обясни нещо, което по презумпция е невъзможно. Теорията звучи точно като да направиш нещо от нищо – няма как да се получи, няма такава свръх-материя, никога не е имало „Голям взрив“.

Склонен съм обаче да заимствам от тази теория идеята за силата, която кара да се разширява Вселената. Процесът на разширяването ѝ е: или изкуствено причинен от Създателя (Създателите) на света, в който съществуваме и ние, или е следствие от „Голямо светване“, но на този въпрос ще обърна повече внимание в следващите редове.

Няма да се спирам подробно на отделните теории, от тях единствено ме интересуват Холограмната теория и Теорията за супер стринга, в които се съдържат някои интересни моменти, които ще представя в моя теоретичен модел на Вселената, в която живеем.

Светът, в който съществуваме е компютърно моделиран!

Армия от учени и изследователски екипи се опитват да стигнат до единна теория за времето и пространството, в което съществуваме. Всяка една теория те се опитват да докажат по математически път, но това е като да уцелиш око на врабче от 100 м. с прашка – няма да се получи точно така.

Истината е, че трябва да се прилага първо логически подход към обяснението на света, който ни заобикаля. Налице са такива логически доказателства, които представляват феномени, които в един реален свят не би трябвало да съществуват, но все още не им се обръща достатъчно внимание.

Холограмната теория е тази, която описва най-правилно същината на Вселената, която познаваме! Тя разглежда нашия свят като компютърно генерирана холограма.

Това на практика означава, че живеем в компютърно генериран свят, в който всичко, което ни заобикаля не може да бъде сравнено с нищо друго, освен виртуална реалност.

Ето тук се представя идеята на филма „Матрицата“, анонсиран и от Стойчо Керев като идейна основа за новия му филм „Измамна реалност“.

Повечето от Вас знаят сюжета и това, как хората са експлоатирани от машини, като умовете им на практика са интегрирани с компютърно генерирана матрица, която олицетворява света, в който живеем.

Реалността е точно такава – Братя Уашовски (вече са сестри), представят съвсем правдоподобна истина за Вселената, в която съществуваме. Нашият свят не е истински материален свят с реална материя, както си го представяме, а изкуствено създадена холограма, в която действат определени правила, които задават илюзията за материалност.

Всичко идва със светлината!

Холограмната теория сочи, че ние и всичко, което ни заобикаля, сме двумерни изображения, които са прожектирани в триизмерна холограма. Така се създава илюзията, че нашият свят е обемен.

От тази гледна точка може да изведем едно генерално заключение – светлината се явява необходимото условие за съществуването на света, в който съществуваме, тъй като без нея холограмата, в която се намираме не може да стане реалност.

Сега досещате ли какво седи зад моята идея за „Голямото светване“?! Именно светването на първото слънце в тази холограмна реалност носи и първите условия за реално съществуване на илюзорния свят, в който живеем!

Погледнете как е устроена цялата Вселена – навсякъде е един същи модел – галактики с безброй слънчеви системи, които винаги са изградени по един и същи модел – ярка звезда (слънце) в центъра, излъчваща интензивно светлина към обикалящи около нея планети по елипсовидни траектории.

Именно светлината е в основата на съществуването на илюзията за материален свят!

Слънчевите лъчи имат уникален характер – оказва се, че те могат да се представят като отделни частици, но могат да бъдат и вълни. Най-интересното е, че за да бъдат наблюдавани като частици е необходимо едно ключово условие – да е налице Наблюдател, т.е. човешко или друго живо същество, което ги наблюдава!

Горното откритие е фундаментално за разбирането на света като компютърно генерирана холограма, тъй като означава, че за нас се разкрива само онази част от компютърната триизмерна симулация на холограмата, която ние наблюдаваме.

Точно подобен приом използват съвременните софтуерни разработчици на компютърната виртуалност, особено при създаването на електронни игри. Там се ползва принципът да се разкрива само онова виртуално пространство, към което е обърнат в момента виртуалният ролеви герой. Това се прави основно за пестене на компютърен ресурс.

На практика ние хората и другите живи същества с разум на планетата и сетива за светлината, сме като „ходещи фенери“ – светим накъдето се обърнем, за да видим реалността в тази посока.

Значението на светлината става още по-значимо за създаването на реалистичност на илюзорния свят в който живеем, ако се обърнем и към изследванията на д-р Томас Хенри Мъри.

Няма да се спирам подробно на творчеството на този уникален, но забравен и игнориран учен, но само ще отбележа, че той още през миналия век достига до извода, че светлината и по-точно нейната енергия може да се превръща в материя!

С провеждането на своите опити той доказва, че облъчени с гама-лъчи кристали и златна руда нарастват своите обеми и структура. Това е фундаментално откритие, което показва колко важно значение играе светлината за създаването на материалната илюзия, в която живеем!

Тук ще приложа още едно доказателство за значението на светлината за изграждане на физическите закони и материята, които познаваме на нашето ниво на развитие като цивилизация. В Япония през 2015 г. местни учени демонстрираха за първи път в света холограма, която може да бъде докосната и усетена от човека.

Това се постига с мощни лазери, които йонизират въздуха в пространствата по границата на холограмата, създавайки плазма, чийто молекули вибрират и така се създава усещане за реалност.

Сигурен съм, че един ден всички физически закони ще бъдат обвързани по един или друг начин със светлината, тъй като тя е именно основния енергиен източник за създаване на околната материя около нас.

Тайната се крие именно във вибрациите! Когато светлината преминава през материята на двумерната холограма – тя започва да вибрира и да създава илюзия за материалност.

По-интересно е, че е напълно възможно всичко живо и неживо да е светлина, която разложена на елементарни частици (кванти) просто вибрира с различна честота, което създава илюзията за различни видове материя.

Излиза, че единствената пречка както седите на стола пред компютъра да тупнете на долния етаж е единствено различната вибрация на материала, от който е направен стола и бетона и желязото в пода!

Тук може да се говори много още за свойствата на светлината и светлинната енергия, особено на нейните отделни лъчи, но това, което трябва да знаем, е че тя е:

  • от ключово значение за съществуването на триизмерния холограмен свят, в който съществуваме;
  • основна предпоставка е за създаване на илюзията за материалност на света, в който съществуваме;
  • определя за основните физически закони, по които функционира нашата Вселена.

Ще добавя и още една моя хипотеза. Когато Ви обърнах внимание на идеята за „Голямото светване“ имах предвид, че не само светлината е първоизточник на възникване на Вселената, в която живеем, но и тя е отговорна и за разширяването на Вселената днес.

Считам, че светлината енергия на отделните звездни системи и галактики си въздейства в отблъскваща посока. Сблъсъкът между насрещните светлини на отделните слънца става по границата на отделните звездни системи и галактики и това води до тяхното раздалечаване по начина, по който можем да си представим взривната вълна на така дъвкания „Голям взрив“.

Светът, в който живеем е измислен, защото е твърде подреден и логичен!

Издигам идеята, че Вселената, както я познаваме – с отделни галактики и слънчеви системи в тях, не е случайно разделена на такива фрагменти и по този начин.

Напълно безсмислено е в рамките на идеята за непредизвикано възникване на пространството и времето да се оформят така подредени клъстери от звездни тела.

При случайно развитие на една реалност щяхме да сме свидетели на хаотичност в развитието на материалния свят, а на практика излиза, че всичко около нас е подредено до последен детайл!

Налице е разумен ред на всяко едно нещо във Вселената, в която живеем, което говори, че тя е предварително измислена – ето това учените глави  е време да го проумеят – не става въпрос за математически уравнения, а за логична подредба на света, в който живеем, а тя не може да се организира стихийно – планирана е и осъществявана систематично в продължение на милиарди години (впрочем с годините може и да не седят така нещата – няма реални доказателства за подобно нещо – напълно е възможно нашият виртуален свят да е значително по-млад).

Нещо повече дори, почти съм сигурен, че фрагментирането на Вселената на галактики и звездни системи не е случайно!

Това са съвсем отделни светове, в които могат да действат дори различни физически закони. Разстоянията между тях са толкова големи, че допускам, че въобще не съществува възможност същества от една галактика да пътуват и да съществуват в реалността на друга галактика, освен през пространствени тунелни връзки или нещо подобно, описано във филма „Старгейт“.

Просто такова фрагментиране на Вселената няма смисъл, освен ако не желаеш да отделиш една реалност от друга – точно както в една компютърна игра играчите създават свои собствени вселени, които компютърът пази в споделена памет, но на различни места.

Ограничаването на структурните елементи на вселената може дори да се осъществява на ниво звездна система. Тук ще Ви обърна внимание на един много интересен факт.

Предполагам, че повечето от Вас са чували за космическата сонда Вояджър. Тя е първото човешко творение, което достига границите на нашата звездна система и познайте какво – отказва да продължи по-нататък! Нещо я задържа още в нея – напълно възможно е това да е бариерата, която отделя Слънчевата система от другите звездни системи в Млечния път.

Неконвенционални доводи в полза на теорията за компютърно генерирания свят, в който съществуваме!

Сега идва моментът да Ви омагьосам с тези неконвенционално доводи. Първият от тях е ясновидството. Всъщност при мен всичко тръгна оттам – вървейки след работа към вкъщи на една от кварталните пресечки ме посети въпросът: „А, защо съществуват ясновидци, като Ванга?!“

От този въпрос тръгна за мен цялото разплитане на света, в който съществуваме, защото неговият отговор не е никак прост!

На практика съществуването на хора, които виждат в миналото и предвиждат в бъдещето означава само едно – всичко, което е било, състои се сега и в бъдеще, е вече предопределено! Иначе няма как да обясним по друг начин способностите на един човек да види миналото и да предвиди бъдещето.

В един нормален свят, в който нищо не е предопределено, ясновидство не може да съществува най-малкото напред във времето, защото няма как да се предвиди какво ще стане дори секунда по-късно.

В един компютърно генериран свят обаче това е възможно, тъй като цялата информация за съществуването му вече може да бъде написана и просто да се възпроизвежда във времето.

И така, да бъде по-ясен – в нормален свят с неопределено бъдеще ясновидци не могат да съществуват, но те могат да съществуват в свят, в който всеки един минал, настоящ или бъдещ момент вече е генериран и съхранен в паметта на системата, поддържаща виртуалната реалност.

За скептиците, които ще се усмихнат на това мое съждение – да знаете, че точно същите възгледи изказа в документален филм действащ руски професор.

С явна неохота той отбеляза, че очевидно, щом съществуват хора, които могат да посочат със 100% точност сбъдването на бъдещо събитие – то очевидно нещата в нашия свят се случват по чужд замисъл, не по нашите намерения!

Трябва да знаете, че в това направление вече се работи доста сериозно отдавна. Очевидно е, че и други изследователи (някои от тях финансирани доста добре от служби и частни корпорации) добре осъзнават, че ясновидството е сбой на системата – не би трябвало да съществува, но го има – значи логиката сочи, че друг командва парада с нашия живот, не ние!

Дежавуто е следващото неконвенционално доказателство за компютърно-генерирания свят, в който живеем. То на практика е форма на ясновидство, но само напред във времето.

Когато говорим за „дежаву“, не трябва да имаме предвид интерпретацията, която му се дава във филма „Матрицата“, а именно – промени в нея, които водят до повтаряне на една и съща ситуация.

В нашата реалност дежавуто трябва да се разбира като усещането, че наблюдаваме нещо, което вече се е случвало. С дужавуто имам личен опит – многократно съм попадал в подобна ситуация – поне веднъж годишно.

Нищо интересно като сюжет, просто разположение на хора, казани думи, телефонен разговор, компания на хора, някакви незначителни случки, които не правят особено впечатление дори, но пък ми подсказват, че това вече съм го видял. По-интересно е, че за някои от моите дежаву помня, че съм ги сънувал, даже ориентировъчно си спомням и момента, в който това е станало.

Очевидно е, че дежаву не може да се състои, точно както и ясновидството, ако е налице напълно произволно събитие на нещата – просто няма как да стане, защото не може да се предвиди нищо и една секунда по-напред даже.

Третият неконвенционален довод за обяснение на компютърно генерираната Вселена, в която живеем, е наличието на възможност за пътуване напред и назад във времето.

Е сега със сигурност ще се посмутите и ще речете: „Какви ги пише този?!“, но съм здраво подплатен с реални доказателства. Хайде пак да се върнем към ясновидството и дежавуто – какво мислите представляват те?!

Ами точно форма на пътуване във времето на съзнателно равнище, без материално преместване на ясновидеца напред или назад по времевата линия.

Каквото и да дадете като довод – не можете да оборите това обстоятелство – налице са твърде много сбъднати пророчества на твърде много пръснати по света пророци, които просто не могат да се обяснят по друг начин, освен с пътуване напред и назад във времето!

Един такъв фрапиращ случай изправи на нокти цял екип от китайски археолози преди няколко години. Докато си копаят гробница на знатни китайски сановници от династия от 14-15 век изведнъж на ръката на един от скелетите „цъфва“ модерен швейцарки часовник от началото на 20 век, който е разпознат от самата швейцарска фирма-производител като нейно производство и сериен номер. Това е съвсем реален случай и напълно официален и регистриран от редовни учени – сами си правете изводи за какво става въпрос!

Да не Ви объркам съвсем – ще подмина подробности и за физическо пътуване на хора и предмети във времето! Но трябва да сте наясно, съществуват куп свидетелства вече за подобни времеви пътувания.

Но да не бягаме от темата – къде може да съществува, според Вас, пътуване назад и напред във времето?! Ами само там, където всичко вече е написано, т.е. във свят, който е предопределен от началото до края, а такъв свят не е истински! В истинския свят нещата не следва да стават по план-скица!

Виртуалната реалност, в която съществуваме има памет!

Това е последният довод, който ще приложа към моето твърдение за компютърно-генерираната виртуална реалност, в която живеем!

Описаните по-горе неконвенционални доводи за това твърдение (ясновидство, дежаву и пътуване във времето) могат да се осъществят само и единствено, ако съществува носител на информацията за всичко било, настояще и бъдеще!

Очевидно е, че нашата Вселена има памет. Повечето от Вас сигурно са чували термините „Хрониките на Акаша“, „Книгата на живота“, „Единно информационно поле на Вселената“ и разни други подобни, с които се означава именно тази вселенска памет!

„Хрониките на Акаша“ е на практика термин, който съществува сигурно над 2 000 г., предвид че се съдържа в древноиндийски трактати отпреди раждането на Христос. Ето защо, пак повтарям, знанието за нашата вселена не е ново – днес преоткриваме наново „топлата вода“ за нашето битие!

И така – да обобщим какво следва да знаете за света, в който съществувате!

Както и да гледам на горните доводи, виждам само и единствено един компютърно-генериран свят, в който бродят нашите илюзорни души и тела!

Имаме си монитор – триизмерна холограма от най-високо качество, имаме памет, имаме хардуерна инфраструктура с точно определен космогонен ред и подредба, имаме енергийно захранване иии … нещо липсва?!

Липсва процесорът на системата, софтуерът и интерфейсът за управление!

Или по-точно казано, ние нямаме достъп до тях, но очевидно говорим за наличието на мощен Вселенски компютър и информационна система, способна да управлява всичко в нашата виртуална реалност.

Какво трябва да знаете на този етап от знанието, което споделих с Вас?

Първо, живеем в компютърно-моделирана Вселена, която очевидно следва предварително написана програма за всеки и за всичко!

Второ, налице е Божествен замисъл, зад който ни е трудно да проникнем!

Трето, налице са ефекти от това положение на нещата, на които допълнително ще обърна внимание в следващите си материали по темата. Ще пиша за Бог, за човека, за абсолютен и ограничен детерминизъм, за времето и пространството, за черните дупки и за каквото ми падне още … в кръга на шегата!

Четвърто, това е само началото на историята и първото ниво на Теорията за „Захваната реалност“, която ще Ви разкрия – най-гадното оставам за края!

Четете още:

Теория за захваната реалност – Въведение

Теория за захваната реалност – Кой е истинският Бог в Матрицата, в която съществуваме?

Захваната реалност – Какво представлява човекът?