Търговията на стоки от първа необходимост се срива за първи път от три години – налице ли е първи признак за нова икономическа криза в България?!

Първи срив от три години в търговията със стоки от първа необходимост!

На фигурата по-горе е представена динамиката на изменение на месечния ръст на търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия за периода януари 2017 – февруари 2019 г.

Ръстът е изчислен на база на стойностите от същия месец в предходната година (пр. г. = 100). Веднага прави впечатление, че през февруари 2019 г. е налице рязък спад от -3.6% на търговията на тези стоки от първа необходимост спрямо предходния февруари 2018 г.

Горният показател на практика сочи, че в началото на тази година българските потребители за първи път от три години насам са купували, съответно потребявали по-малко храни, напитки и тютюневи изделия.

Сигнал ли е това за настъпване на нова икономическа криза в България?

На фона на продължителните положителни ръстове на търговията на дребно на тези стоки от първа необходимост, които през 2018 г. достигат дори двуцифрени темпове на растеж, резкият спад в тяхното търсене през февруари тази година е ясен сигнал, че текущото икономическо състояние на потребителите вече не може да позволява подобни темпове на растеж.

Налице през февруари 2019 г. (спрямо същия период от миналата година) е също спад с -8.6% на търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности, които са също стоки, които се търсят често от потребителите.

Цялата търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, през втория месец от годината е с ръст от 0.0%, налице са и намаляващи ръстове при отделни видове стоки.

Горните процеси на срив на търговията на дребно у нас трудно могат да се обяснят със сезонни колебания, предвид че в нито един период от началото на 2017 г. до февруари 2019 г. нито търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, нито търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности, нито търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, са били с нулеви или отрицателни стойности на растежа.

Очевидно е, че говорим или за временен срив в покупателните способности на местното население или за началото на нова икономическа рецесия в страната, която може да прерасне бързо в нова сериозна финансово-икономическа криза!

Търговията на стоки от първа необходимост е най-верният индикатор за текущите пазарни възможности на българското население и щом тя за първи път от три години насам започва да се срива – то очевидно не е случайна тенденция – явно българите „затягат коланите“ и това неминуемо ще доведе до срив на търговията на дребно, а оттам и до нова криза.

По-сигурни за този процес ще бъдем към средата на годината. Ако търговията на дребно продължи да се срива надолу – то това ще е ясен знак, че българската икономика нищо добро не я чака в близко време!