Федералният резерв отново не вдигна лихвените равнища в САЩ – страхува ли се от криза Америка?!

Федералният резерв отново не посмя да вдигне лихвените равнища

Отминалата сряда Федералният резерв на САЩ отново се отказа да вдига основните лихвени равнища в страната, които в момента достигат максимална стойност от 2.5%.

Основните мотиви на ФР са:

  • Съобразяване с текущите икономически условия и неяснотите в развитието на международната икономика;
  • Насърчаване на максималната трудова заетост;
  • Осигуряване на ценова стабилност.

Изглежда, че ръководителите на ФР се опитват да проявяват трезв разсъдък за състоянието на американската и световната икономика, като не форсират вдигането на лихвените равнища в страната, за да не притискат нарастващия икономически растеж в нея през последните няколко години, очертан от нарастването на щатското БВП, видно от фигурата по-долу.

Брутен вътрешен продукт (БВП) на САЩ за периода 2016-2018 г.

Поредният отказ на Федералния резерв да вдига лихвите обаче е също и знак за страх от нова криза!

На фона на твърдата политика на ФР през изминалите две години (2017-2018) във вдигането на лихвените равнище в страната, два поредни отказа за продължаване на тази тенденция започва да говори, че експертите на централната банка на САЩ се притесняват от нещо.

Въпреки че отчита ръста на икономическо развитие на САЩ, ФР за първи път понижи своите прогнози за икономическия растеж в страната през тази и следващата година, като прогнозира и възможен обратен ръст на безработицата в страната.

От тази гледна точка, трябва определено да отбележим, че тези мерки на предпазливост в оценката на икономическото развитие отчитат край за няколкогодишната икономическа експанзия в страната и ръста на БВП в нея.

Страхува ли се Федералният резерв от нова финансово-икономическа криза?

Да, определено можем да кажем, че Федералният резерв с потвърждаването си на отказа да вдигне основните лихвени равнища през първото тримесечие на 2019 г. показва първи признаци на притеснение, че нещата със световната и щатската икономика може да не тръгнат на добре през настоящата и следващата година.

САЩ имат значително по-добро и стабилно икономическо развитие през последните две-три години от много от развитите европейски държави, които не могат да се похвалят с 3%-те ръстове на БВП в щатската икономика.

Въпреки това – САЩ значително изостава в своя икономически растеж спрямо Китай, който има два пъти по-голям БВП (6.5%) за 2018 г., от този на САЩ (3.1%).

Страната отделно е в конфликт, както с водещите страни-членки на  Европейския съюз, така и с Китай, които държави са най-големите търговски партньори за нея.

Преговорите, които САЩ води с Китай в сферата на търговските им отношения все още не водят до светлина в тунела. Ето защо текущите решения на ФР за втори поред отказ от вдигане на основния лихвен процент е сигнал, че централната банка на САЩ няма да затяга за момента паричната политика в страната от страх, че може да навреди на икономическия растеж на американската икономика, за която не е ясно накъде отива преди да са налице конкретни резултати в преговорите с Китай.

Може ли решението на Федералния резерв да задържи настоящите лихвени равнища да продължи да стимулира американската икономика?!

Отговорът на този въпрос е – по-скоро не! Ако обърнем внимание на страни от Европейския съюз, като Германия, Франция и някои други – налице е намаляващ темп на икономически растеж в началото на 2019 г., което се случва при наличие на безпрецедентно ниски нива на лихвите в Еврозоната, поддържани от Европейската централна банка.

Очевидно е, че в момента глобалната икономика върви към състояние, в което и по-стимулиращата парична политика с ниски нива на лихвените равнища не може да окаже съществено влияние върху стимулирането на икономически растеж.

От тази гледна точка няма да бъде пресилено, ако твърдим, че и САЩ няма да могат да си осигурят по-сериозен икономически подем с политика на задържане на основните лихвени равнища в икономиката, предвид че ако това не работи в големите европейски индустриални държави, то няма да сработи и в САЩ, защото до голяма степен европейските икономики и щатската икономика са близки като модел на икономическо развитие и икономиките им са свързани в някаква степен, тъй като са основни търговски партньори.

Ето защо, засега това решение има изчаквателен характер – ФР заема защитна позиция и определено ще следи насоката на преговорите с Китай и проблемите на европейските индустрии със спада на ръста на икономическия им растеж.

За нас то трябва да бъде обаче най-вече сигнал, че и централната банка на САЩ вече заема защитна позиция спрямо възможни скорошни икономически проблеми и настъпване на нова глобална финансова-икономическа криза.