Чука ли нова икономическа криза на „портата“ на щатската икономика?!

Наближаващ банкрут на Американската империя?!

Горните шокиращи думи са на редактора на списание The American Conservative Хънтър Дерънсис и са поредното откровение на американски анализатори за нестабилното икономическо положение, в което се намира САЩ в момента.

Съществуват сериозни опасения сред мнозина американски и чуждестранни икономисти, че нарастващият външен дълг, увеличаването на основния лихвен процент от Федералния резерв и вихрещите се международни икономически войни могат сериозно да сринат щатската икономика и то по-бързо, отколкото можем да си представим!

САЩ е най-задлъжнялата световна икономика!

Без съмнение САЩ е най-задлъжнялата световна икономика! Нейният външен дълг доближава 22 трлд. щ.д., а бюджетният й дефицит е над 800 млрд. щ.д.

Този дълг нараства постоянно и страната се намира в една спирала на задлъжняване през последните години, която е продуцирана основно от нарастващия бюджетен дефицит.

Проблем се очертава и фактът, че БВП на страната, което за тази година се очаква да достигне около 21 трлд. щ.д., вече не покрива паритетно външния дълг.

Той е вече около 105% от стойността на БВП, произвеждано от държавата и е много далеч от здравословните 60% от БВП, които са стандарт за страните-членки на Европейския съюз!

Подобно съотношение на Външен дълг / БВП на страната със сигурност ще доведе до подтискане на нейната икономика, вследствие на тежестта на лихвените задължения по дълга!

Федералният резерв си „играе с огъня“!

Икономическите анализатори на предходната криза в САЩ от 2007 г. добре знаят, че една от основните причини за нейното развитие е бързото увеличаване на основния лихвен процент от ФР в периода 2004-2006 г.

Днес, 10 г. по-късно от кризата, отново наблюдаваме подобна безразсъдна политика на ФР, който отново „юнашки“ надига лихвените равнища в страната!

Това ще доведе отново до минимум три пазарни ефекта:

  • първо, нарастване на цената на потребителското и фирменото кредитиране;
  • второ, бързо ограничаване на разходите на американските граждани, повечето от които ползват постоянно някакъв тип потребителски или ипотечен кредит, чийто растящ лихвен дълг ще натовари семейния бюджет допълнително;
  • трето, рецесия в щатската икономика, следствие на ограничаването на потреблението и търсенето от американските потребители и високата цена на корпоративното кредитиране, което ще ограничи инвеститорския интерес.

В тези условия новата икономическа криза за американците им е в „кърпа вързана“!

Икономическите войни на САЩ – „приказка без край“!

Този фактор за икономическа криза като цяло най-малко трябва да ни притеснява, защото трудно може да промени нещо за икономиката на страната!

Всички мерки на САЩ срещат ответни контрамерки от страна на засегнатите държави и така нещата се уравновесяват в световната икономика!

САЩ няма да загуби от тези икономически войни и санкции, но няма и да спечели особено, защото нейната предишна икономическа политика на аутсорсинг на производства направи днешните ѝ най-големи икономически врагове, като тук визираме основно Китай!

Страната сама изнесе основни ключови технологични производства в Азия и най-вече в Китай и днес се чуди как китайците произвеждат по-евтино и по-качествено стоки, с които доскоро САЩ бе световен пазарен лидер!

САЩ не може да си позволи да прибере обратно всичкия аутсорсинг, защото стандартите на заплащане на труда в страната все още са твърди високи от тези в аутсорсващите държави!

Тя е в една патова ситуация, в която с икономическите войни ще се опита да възстанови малко баланса между родно производство и аутсорсинг!

Тя ще води тези икономически войни дотогава, докато може да балансира между местното призводство и вноса, без това да нарушава нейния износ!

Има ли САЩ потенциал да се измъкне от „примката“ на кризата?!

САЩ все още е най-голямата световна икономика! По размер на БВП тя държи 1/4 от БВП на глобалната икономика, като следващият я по петите Китай има наполовина по-малко БВП – едва около 12 трлд. щ.д.

В САЩ в последните години се наблюдава силен икономически ръст, който минава 3% граница на годишна база, през тази година коефициентът на безработица падна под 3.7%.

Всичко говори, че за момента икономиката на страната е в подем, но ще може ли тя да задържи този подем в по-дългосрочен план!

Анализатори, като Хънтър Дерънсис сочат, че най-вероятно икономиката на страната ще влезе в рецесия през средата на 2019 г.

За нас остава да следим отблизо дали ще се случи това!. И ако то стане – да бъдем подготвени за нова глобална криза, тъй като САЩ никога не потъват сами!