Ще доведе ли спадът в ипотечните сделки до криза на имотния пазар у нас?!

Последните две тримесечия на 2018 г. ипотечните кредити намаляват

От графиката по-горе може да проследим динамиката на изменение на ипотечните сделки у нас в последните три години (2016-2018), когато е налице нов подем в пазара на имоти в страната.

От така представената тенденция в реализираните ипотечни сделки в страната за изследвания период можем да установим, че са налице периодични колебания на стойностите, но в нито една година преди второто полугодие на 2018 г. не се наблюдава два пъти подред спад в броя на сключваните ипотечните сделки у нас на тримесечие.

Данните сочат, че реално в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. е налице спад от почти -19.71% на броя на реализираните ипотечни сделки в страната спрямо второто тримесечие на годината, когато е пикът в тяхното сключване за годината.

Рязкото спадане на сключените ипотечни сделки у нас носи и спад от -8.54% на годишна база, т.е. през 2018 г. са продадени с близо 9% по-малко имоти в страната с получен ипотечен кредит.

Възможно ли е спадът на броя на сключените ипотечни сделки през втората половина на 2018 г. да бъде сигнал, че интересът на купувачите на имоти у нас се охлажда?

От представените по-горе данни е ясно, че имено третото и четвъртото тримесечие на 2018 г. са периодите, в които е налице последователен спад. За третото тримесечие спадът спрямо предходното второ тримесечие на 2018 г. е -13.27%, а за четвъртото тримесечие спрямо третото – спадът е с -7.42%.

Логиката подсказва, че щом до момента липсва два пъти подред намаление на ипотечните сделки за изследвания период, то напълно е възможно от втората половина на 2018 г. да е налице вече потвърден траен спад, който да обозначава и край на ипотечната експанзия на търговските банки в страната.

За да сме напълно сигурни в тази тенденция обаче трябва да изчакаме данните от първото и второто тримесечие на 2019 г. Особено важно е второто тримесечие, защото флуктуацията в броя на сключените ипотечни сделки през изследвания период сочи, че те винаги нарастват през този период, т.е. ако и през второто тримесечие на 2019 г. е налице пореден спад в ипотечните сделки у нас – то твърдо можем да кажем, че се очертава вече една нова рецесия за ипотечното кредитиране у нас.

Спадът на ипотечните сделки е един от най-сигурните сигнали, че пазарът на имоти също ще тръгне надолу!

Почти всеки четвърти имот у нас е купуван с помощта на ипотечен кредит през изминалата 2018 г. Ниските лихви, които са прецедент за българската банкова система привлякоха вниманието на много българи, които решиха да инвестират в имоти, закупени с ипотечни кредити.

Нормално е в такъв случай да счетем, че ако пазарът на ипотечни сделки продължи да спада и през 2019 г., то определено това ще се отрази негативно и на пазара на имоти в страната, тъй като ще ограничи тяхното търсене.

В същия момент през 2018 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 9.2%, тази тенденция на ръст на новите жилища се очаква и през 2019 г., а това означава, че в един свиващ се като потенциал на купувачите пазар излизат нови предложения на пазара, за които реално вече няма търсене.

Това все повече прилича на ситуация на класически балон на имотен пазар, подобно на този от 2008 г., която буквално за месеци срина целия строителен бранш в страната.

Трябва да сте наясно, че в момента, в който и ниските лихви на банките вече не стимулират търсенето на строителния пазар – с него е свършено, гответе се за нова жестока имотна криза!

Източници:

Справки по видове вписванията в Имотен регистър за 2016-2018 г. на Агенция по вписванията

Индекси на строителната продукция през февруари 2019 година, НСИ