Икономически растеж в България – не сте познали!

Какво целя с тази статия?

Управляващите в България пропагандират упорито, че в последните години страната се намира в непрекъснат икономически растеж от средно 3.5% на БВП на годишна база.

Истината обаче е съвсем различна – страната не бележи реално икономически растеж от развитие на местната икономика, а от донорството на българските мигранти и наливането на европейски пари!

Истината е дори още по-тежка – българската икономика е реално в упадък, тъй като инфлацията в последните години изяжда реално икономическия растеж в страната!

Ето защо моята цел е да покажа точно за какво става въпрос с българския „икономически растеж“!

Българските емигранти вкарват 3.3% от БВП в страната под формата на външни преводи за техните семейства и близки в страната!

В началото на годината излезе нова интересна статистика за парите, които внасят в българската икономика живеещите зад граница българи. Според поредния годишен доклад на Глобалното сдружение за знания по миграцията и развитието (KNOMAD), през 2018 г. българи от чужбина са превели 2.2 млрд. щ.д. на свои роднини  у нас, което се равнява на 3.3% от размера на Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през отминалата година.

На пръв поглед – нищо ново?! Отдавна българското общество е наясно, че родолюбивите български емигранти издържат своите семейства и близки в България. За хората, които не се задълбочават върху подобна информация – определено няма нищо странно, но познайте какво – оказва се, че икономическият растеж на България се движи именно от емигрантите в чужбина!!!

Можете ли да си представите, че целият икономически растеж, с който се хвали постоянно правителството днес, не е дело на българската икономическа политика и българския бизнес, а на прокудените от българската действителност българи зад граница!!!

Ще обясня горното твърдение по-просто. Брутният вътрешен продукт (БВП) на една страна е основен икономически показател за индикация на икономически растеж в една страна. БВП на практика отразява съвкупната стойност на произведените по текущи цени стоки и услуги в една икономика за една календарна година. Нарастването на БВП означава, че страната е произвела повече стоки и услуги и това се отчита в съответен относителен размер като икономически растеж и обратното – намаляването на БВП означава икономически спад за местната икономика.

В България за изминалата година (2018) се очаква статистиката да отчете ръст на БВП около 3.2% – 3.3% спрямо предходната 2017 г., като в случая трябва да имаме предвид, че стойности на ръста на БВП над 3% могат да се възприемат като индикатор за добро икономическо развитие.

Имено за това се хващат управляващите и от сутрин до вечер по медиите слушаме – икономиката на страната върви добре, направо „цветущо“. Нищо такова няма, защото се оказва, че този ръст не е дело на икономическия потенциал на държавата, а на стимулираното от външни парични преводи на емигранти потребление!

Съществуват няколко методи за изчисление на БВП, като един от тях е познат като „разходен подход“. При него стойността на БВП се формира най-общо от сумата на: потребителските разходи на домакинствата, размера на брутните вътрешни инвестиции, държавното потребление и нетния експорт (разликата между износа и вноса в съответната страна).

В горната формула нас ни интересуват основни потребителските разходи на домакинствата. На практика това са разходите, които българските граждани са направили за покупка на стоки и услуги, произведени в страната за съответната календарна година.

За да прави едно физическо лице разходи, то обаче трябва да има доходи. Ето тук идва и връзката на преводите, направени у нас от българите в чужбина, с ръста на националното БВП. Всеки месец стотици хиляди български емигранти превеждат най-вече по-малки суми между 100-500 евро на своите близки в страната, които можете да бъдете сигурни – със сигурност се усвояват докрай в потреблението на местните им получатели.

Това на практика означава, че парите на българите зад чужбина реално формират един голям дял от стойността на разходите на българските домакинства, а както сочат данните на изследването на KNOMAD – това са цели 3.3% от стойността на БВП на България.

Това на практика означава, че по пътя на логиката – икономическият растеж на страната за 2018 г. е стимулиран от парите на емигранти, а именно онези 3.2-3.3%, които отчитаме като ръст на БВП за 2018 г.!!!

Някои по-критични анализатори могат да отбележат, че парите на емигрантите може да се спестяват от техните получатели у нас. Със сигурност трябва да сте наясно, че дори и да има такива хора, които да пестят от преводите от чужбина – те едва ли са повече от 5-10% от хората, които харчат тези пари, за оцеляват без своите роднини и близки в България. Подобно спестяване не променя особено нещата с тенденцията, която очертавам!

Налице е обаче още по-голям проблем – наличието на утвърдена тенденция, цитираното по-горе изследване включва данни и за предходната 2017 г., тогава ръстът на БВП е 3.6% и точно толкова голям е бил и размерът на средствата, пращани от български емигранти в страната като дял от националното БВП.

Сигурен съм, че ако се разровим назад в историята – ще видим, че поне в последните 5 г. тази тенденция остава една и съща и неизменима за българската икономика – хората, които държавата прогони в емиграция, „помпат“ днес икономическия растеж на страната!!!

И така – нека продължим напред – какво ще стане, ако отведнъж българските емигранти в чужбина решат да не превеждат и стотинка на своите близки и роднини в страната?! По горната формула на разходния подход това ще означава моментално свиване на разходите на местните домакинства и спад на БВП на годишна база между 3.0%-3.5% – точно колкото отчита националната статистика като граници на икономическия растеж в България през последните няколко години.

Т.е., познайте какво – икономически растеж у нас – просто забравете!

Какво става, като включим и европейските пари в уравнението?

Това, че емигранти стимулират ръста на българската икономика е достатъчно срамно, но по-срамно е, че баланса в нашата икономика в момента се поддържа от европейски пари.

Средногодишно през последните няколко години България усвоява малко над 1 млрд. евро по европейски програми, които средства се усвояват като разходи за различни проекти на публичната администрация и бизнеса.

Реално във формулата за изчисление на БВП по разходния подход те се интегрират като елемент в размера на брутните вътрешни инвестиции и държавното потребление, и представляват около 1.5% средно от БВП на страната на годишна база!

Следователно, какво излиза? Ако махнем и тези 1.5% от БВП на България, то вече не само няма икономически растеж у нас, но и е налице по-нисък БВП, отколкото реално е способна да реализира в момента в страната от местната икономика!

Инфлацията влошава допълнително нещата с икономическия растеж!

Инфлацията от 2016 г. галопира наново в страната, като през 2017 г. тя удари 2.8% поскъпване на цените в страната, а през 2018 г. гони вече над 3% на годишна база!

Как обаче се отразява инфлацията на БВП? Тук трябва да представим показателя реален БВП, при който цените на стоките и услугите в страната, на база на които се формира БВП по текущи цени, използвано в официалната статистика, следва да се коригират с цените от предходната година!

Следователно, ако трябва да представим реалният ръст на БВП, при отразено влияние на инфлацията върху него – то реално вече икономиката у нас е в сериозна рецесия от 2017 г. насам!

Ето едно примерно изчисление за реалната стойност на БВП към 2018 г. на база данните по-долу:

  • Приблизително прогнозиран ръст на БВП за 2018 г. – 103.2%;
  • Стойност на преводите на българи от чужбина – 3.3%;
  • Средна стойност на европейските средства – 1.5%;
  • Влияние на инфлацията върху БВП – 3.0%.

103.2% – 3.3% – 1.5% – 3.0% = 95.4%

Ето това е реалното БВП на страната като относителна стойност от текущото БВП за 2018 г. Очевадно е, че местната икономика е реално в рецесия!

Излиза на практика, че от няколко години насам вече българската икономика въобще не се развива, а точно обратното – БВП просто реално спада!

Говорим за инвестиции, говорим за европейски средства, говорим за прегряваща икономика и липса на кадри, а в същото време се оказва, че икономическият растеж на България от дълго време е просто поредния мит – разчитаме на емигранти и европейски пари, за да поддържаме и „помпаме“ българското БВП!

Истината обаче може да бъде още по-страшна, ако в горното уравнение включим и инфлацията, която в последните години скача със сериозни темпове в страната.

Ако отчетем и нея – ще видим, че на практика не само, че нямаме ръст на реалния БВП в България, но и точно обратното – налице е една скрита икономическа рецесия, която обещавам Ви – още от средата на 2019 г. ще усетите много сериозно на плещите си!

Българската икономика кара на „акумулатори“ и „зареждания“ отвън, това не може да продължава дълго – икономика, която разчита на труда на емигранти и на чужди пари я отпишете – нищо не става от нея и рискът от нова икономическа криза за нея е просто въпрос на време!

За тези, които усещат, че парите вече не им достигат – ето затова е, местната икономика просто върви надолу и то от няколко години!