Теория за захванатата реалност – Механизми за контрол – Заробване на душите и контрол над прераждането

Душата на човека е безсмъртна! Уважаеми читатели, дойде време да Ви обърна внимание върху механизмите за контрол, които управляват нашата

Прочетете повече

Теория на Захванатата реалност – алтернативната история на Човечеството!

Теорията на Захванатата реалност – един съвсем различен поглед към историята и битието на човека! Дойде време да синтезирам онази

Прочетете повече

Захваната реалност – Какво представлява Земята?

Земята – планетата, която считаме за роден дом Това е последната въведителна част от Теорията на захваната реалност, която представям,

Прочетете повече

Теория на захванатата реалност – Матрицата, в която живеем

Съвременните теории за времето и пространството не обясняват нищо за произхода на Вселената! Съществуват множество различни по своя характер теории,

Прочетете повече

Теория за захванатата реалност – Въведение

Защо се захващам с Теорията за захванатата реалност? Провокиран от новата инициатива на конспиролога Стойчо Керев, а именно – неговия

Прочетете повече