Пазарът на имоти изненада в последното тримесечие на тази година, но сривът на ипотечния пазар го доведе до изявена рецесия!

Пазарът на имоти изненада с ръста на реализираните сделки с имоти в последното тримесечие на 2019 г.! Новите статистически данни

Прочетете повече

Нов срив на ипотечния пазар и сделките с имоти в България! Имотният пазар е вече официално в трайна рецесия!

Четвърто поредно тримесечие ипотеките и сделките в имоти в България се сриват! Излезе поредната тримесечна статистика на Имотния регистър за

Прочетете повече

Кошмарен срив на европейската индустрия през 2019 г. – случайност или нов предвестник за наближаващата икономическа криза в Еврозоната!?

Индустрията на Еврозоната тотално се срива в последната половин година! Данните в графиката по-горе представят ръста на индустрията в страните-членки

Прочетете повече

Пореден срив на търговията на дребно в страната с кошмарна негативна прогноза за ръста ѝ в близка перспектива!

Търговията на дребно в България отново се срина! Макар и с малко – търговията на дребно у нас отново се

Прочетете повече

Търговията на стоки от първа необходимост се срива за първи път от три години – налице ли е първи признак за нова икономическа криза в България?!

Първи срив от три години в търговията със стоки от първа необходимост! На фигурата по-горе е представена динамиката на изменение

Прочетете повече

Ще доведе ли спадът в ипотечните сделки до криза на имотния пазар у нас?!

Последните две тримесечия на 2018 г. ипотечните кредити намаляват От графиката по-горе може да проследим динамиката на изменение на ипотечните

Прочетете повече

Страхът от нова глобална икономическа криза се завръща в сърцата на немските индустриалци

Немските индустриални мениджъри вече са песимистично настроени към потенциала за развитие на немската промишленост Съществува т.нар. „Manufacturing PMI“ показател (виж

Прочетете повече